Přejít k článku

Přejít na obsah

 11. LEKCE

Proč jsou biblické zásady užitečné?

Proč jsou biblické zásady užitečné?

1. Proč potřebujeme, aby nás někdo vedl?

K čemu nás vede biblická zásada, že život je darem od Boha? (ŽALM 36:9)

Náš Stvořitel je moudřejší než my a je milujícím Otcem, kterému na nás záleží. Jeho záměrem nebylo, abychom žili nezávisle na něm. (Jeremjáš 10:23) Stejně jako malé dítě potřebuje vedení od svých rodičů, každý z nás potřebuje vedení od Boha. (Izajáš 48:17, 18) Jehova nám toto láskyplné vedení poskytuje prostřednictvím biblických zásad. (Přečtěte si 2. Timoteovi 3:16.)

Pokud se Jehovovými zákony a zásadami řídíme, můžeme už dnes žít spokojeně a mít naději, že to tak bude věčně. Bůh je náš Stvořitel, a proto je moudré, když jeho vedení s vděčností přijímáme. (Přečtěte si Žalm 19:7, 11; Zjevení 4:11.)

2. Co jsou biblické zásady a jak se liší od zákonů?

Zákony se obvykle týkají konkrétních situací. (5. Mojžíšova 22:8) Naproti tomu zásady jsou obecné pravdy. Abychom poznali, které zásady v určité situaci uplatnit, musíme o nich přemýšlet. (Přísloví 2:10–12) Bible nám například ukazuje, že život je darem od Boha. Tato zásada nás vede k tomu, abychom v práci, doma i na cestách dodržovali bezpečnostní opatření. (Přečtěte si Skutky 17:28.)

3. Které dvě zásady jsou nejdůležitější?

Na tyto dvě zásady poukázal Ježíš. Z první vyplývá, jaký je skutečný smysl lidského života — poznávat Boha, milovat ho a věrně mu sloužit. Touto zásadou bychom se měli řídit pokaždé, když děláme nějaké rozhodnutí. (Přísloví 3:6)  Lidé, kteří v souladu s ní jednají, získají přátelství s Bohem, opravdové štěstí a naději na věčný život. (Přečtěte si Matouše 22:36–38.)

Druhá zásada nám pomáhá mít pokojné vztahy s ostatními lidmi. (1. Korinťanům 13:4–7) Pokud ji uplatňujeme, napodobujeme způsob, jak s lidmi jedná Bůh. (Přečtěte si Matouše 7:12; 22:39, 40.)

4. Jaký užitek máme z biblických zásad?

Uplatňování biblických zásad pomáhá například v rodině. Jestliže se jimi její členové řídí, rodina je sjednocena láskou. (Kolosanům 3:12–14) Boží Slovo rodiny také chrání. Obsahuje totiž důležitou zásadu, že manželství má být trvalým svazkem. (Přečtěte si 1. Mojžíšovu 2:24.)

Biblické zásady nás chrání i v hmotném a citovém ohledu. Například zaměstnavatelé často dávají přednost zaměstnancům, kteří jsou díky dodržování biblických zásad poctiví a pracovití. (Přísloví 10:4, 26; Hebrejcům 13:18) Boží Slovo nás vede také k tomu, abychom byli spokojeni s věcmi, které jsou pro život nezbytné, a abychom si spíše než hmotných věcí vážili přátelství s Bohem. (Přečtěte si Matouše 6:24, 25, 33; 1. Timoteovi 6:8–10.)

Dodržováním biblických zásad zároveň chráníme své zdraví. (Přísloví 14:30; 22:24, 25) Pokud například posloucháme Boží pokyn, který odsuzuje opilství, můžeme se vyhnout smrtelným nemocem a různým nehodám. (Přísloví 23:20) Pití alkoholických nápojů Jehova nezakazuje, ale chce, abychom v tom byli umírnění. (Žalm 104:15; 1. Korinťanům 6:10) Biblické zásady jsou pro nás přínosné i z toho důvodu, že se netýkají pouze našeho jednání, ale i myšlení. (Žalm 119:97–100) Křesťané se jimi však řídí nejen proto, že je to pro ně užitečné, ale hlavně proto, že tím chtějí přinášet čest Jehovovi. (Přečtěte si Matouše 5:14–16.)