Přejít k článku

Přejít na obsah

 3. LEKCE

Pochází dobrá zpráva opravdu od Boha?

Pochází dobrá zpráva opravdu od Boha?

1. Kdo je autorem Bible?

Dobrá zpráva o tom, že lidé budou žít na zemi navždy, je zapsána v Bibli. (Žalm 37:29) Bible se skládá z 66 menších knih. K jejich napsání Bůh použil asi 40 věrných mužů. Prvních pět knih sepsal Mojžíš přibližně před 3 500 lety. Poslední knihu napsal apoštol Jan asi před 1 900 lety. Čí myšlenky pisatelé Bible zaznamenali? Při psaní je Bůh vedl svým svatým duchem. (2. Samuelova 23:2) Zapsali tedy Boží myšlenky, a ne své vlastní. To znamená, že autorem Bible je Bůh. (Přečtěte si 2. Timoteovi 3:16; 2. Petra 1:20, 21.)

Podívejte se na video Kdo je autorem Bible?

2. Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha?

Bible přesně a podrobně předpovídá budoucnost. Nic takového nedokáže žádný člověk. (Jozue 23:14) Pouze všemohoucí Bůh s jistotou ví, jaká je budoucnost lidstva. (Přečtěte si Izajáše 42:9; 46:10.)

Právem bychom očekávali, že kniha od Boha bude jedinečná. A to Bible skutečně je. Byla vydána ve stovkách jazyků a v celkovém nákladu několika miliard výtisků. Ačkoli byla napsána velmi dávno, je v souladu se současnými vědeckými poznatky. A přestože ji psalo tolik mužů, informace, které obsahuje, si vzájemně neprotiřečí. * Bible navíc jasně vypovídá o Boží lásce a dokáže měnit život lidí k lepšímu. Tyto skutečnosti jsou pro miliony lidí přesvědčivým důkazem, že Bible je Boží Slovo. (Přečtěte si 1. Tesaloničanům 2:13.)

Podívejte se na video Proč si můžeme být jistí, že Bible je od Boha?

 3. O čem Bible je?

Jedním z hlavních námětů Bible je dobrá zpráva o Božím láskyplném záměru s lidstvem. Dozvídáme se z ní, jak na počátku lidských dějin člověk ztratil možnost žít v ráji a jak bude nakonec ráj znovu obnoven. (Přečtěte si Zjevení 21:4, 5.)

Boží Slovo obsahuje také zákony, zásady a rady. Jsou v něm navíc příklady toho, jak Bůh jednal v minulosti. Ty ukazují, jakou má osobnost. Pomocí Bible tedy můžete Boha poznat a dozvědět se, jak se stát jeho přítelem. (Přečtěte si Žalm 19:7, 11; Jakuba 2:23; 4:8.)

4. Jak můžete Bibli porozumět?

V této brožuře je uplatněna stejná metoda, jakou používal Ježíš. Biblické verše uváděl postupně a „význam Písem“ vysvětloval. (Přečtěte si Lukáše 24:27, 45.)

Máloco je tak poutavé jako dobrá zpráva od Boha. Přesto na ni někteří lidé reagují lhostejně nebo podrážděně. Nenechte se tím však ovlivnit. Na tom, zda poznáte Boha, závisí vaše naděje na věčný život. (Přečtěte si Jana 17:3.)

 

^ 3. odst. Viz brožuru Kniha pro všechny lidi.