Přísloví 29:1–27

  • Dítě, které si může dělat, co chce, dělá ostudu (15)

  • Bez Božího vedení lidé ztrácí zábrany (18)

  • Vznětlivý člověk vyvolává spory (22)

  • Pokorný člověk získá slávu (23)

  • Strach z lidí je léčka (25)

29  Kdo i po častém kárání zůstává zatvrzelý,*+bude náhle zlomen a už se neuzdraví.+   Když je dobrých* lidí mnoho, lid se raduje,ale když vládne špatný člověk, lid vzdychá.+   Kdo miluje moudrost, dělá radost svému otci,+ale kdo se stýká s prostitutkami, promrhá svůj majetek.+   Spravedlností dává král zemi stabilitu,+ale kdo bere úplatky, vrhá ji do zkázy.   Kdo lichotí svému bližnímu,roztahuje před jeho nohama síť.+   Špatný člověk se vlastním proviněním chytá do pasti,+ale dobrý člověk jásá a raduje se.+   Dobrému člověku záleží na právech chudých,+ale špatného člověka nic takového nezajímá.+   Vychloubači rozdmýchávají ve městě nepokoje,+ale moudří odvrací hněv.+   Když se moudrý člověk pustí do sporu s hlupákem,bude z toho pokřikování a posměch, ale ničeho se nedosáhne.+ 10  Krvežízniví lidé nenávidí nevinného*+a čestné se snaží připravit o život.* 11  Hlupák dává průchod všem svým pocitům,*+ale moudrý člověk je má pod kontrolou.+ 12  Když vládce věnuje pozornost lžím,všichni jeho služebníci budou ničemové.+ 13  Chudý člověk a utlačovatel mají společné toto:* Jehova dává jejich očím světlo.* 14  Když král soudí chudé spravedlivě,+jeho trůn bude navždy pevně stát.+ 15  Prut* a kárání dávají moudrost,+ale dítě, které si může dělat, co chce, dělá ostudu své matce. 16  Když přibývá špatných lidí, přibývá i provinění,ale dobří lidé uvidí jejich pád.+ 17  Ukázňuj svého syna, a přinese ti klida bude ti dělat velkou radost.+ 18  Pokud není vidění,* lid ztrácí zábrany,+ale ti, kdo dodržují zákon, jsou šťastní.+ 19  Sluha se nedá napravit slovy –i když rozumí, neposlechne.+ 20  Vidíš někoho, kdo mluví ukvapeně?+ Hlupák má větší naději než on.+ 21  Pokud je sluha od mládí hýčkán,nakonec se z něj stane nevděčník. 22  Vznětlivý člověk vyvolává spory,+a kdo se snadno rozzlobí, dopouští se mnoha provinění.+ 23  Pýcha člověka poníží,+ale kdo je pokorný,* získá slávu.+ 24  Kdo pomáhá zlodějovi, sám sebe nenávidí. I když slyší výzvu, aby svědčil,* nic neřekne.+ 25  Strach z lidí* je léčka,*+ale kdo důvěřuje Jehovovi, bude v bezpečí.+ 26  Mnozí žádají o audienci u* vládce,ale spravedlnost člověku zajistí Jehova.+ 27  Nespravedlivý člověk je odporný dobrým lidem,+a kdo jedná čestně, je odporný těm špatným.+

Poznámky

Dosl. „zatvrzuje svou šíji“.
Nebo „spravedlivých“, zde i v dalších verších v kapitole. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „bezúhonného“.
Nebo možná „ale čestní se snaží jeho život chránit“.
Dosl. „celému duchu“.
Dosl. „setkávají se“.
Tj. dává jim život.
Nebo „ukázňování, trest“.
Nebo „Boží vedení“.
Dosl. „ponížený na duchu“.
Nebo „přísahu zahrnující kletbu“.
Nebo „třást se před lidmi“.
Nebo „klade léčku“.
Nebo možná „usilují o přízeň“, dosl. „hledají obličej“.