Bafilipi 4:1-23

  • Kutlwano, go itumela, dikakanyo tse di siameng (1-9)

    • Lo se ka lwa tshwenyega ka sepe (6, 7)

  • Paulo o lebogela dimpho tsa Bafilipi (10-20)

  • Ditumediso tsa bofelo (21-23)

4  Bakaulengwe ba me ba ke ba ratang le ba ke tlhologeletsweng go ba bona, lo dira gore ke itumele e bile lo tshwana le serwalo mo go nna.+ Baratwa, ke lo rotloetsa gore lo tswelele lo ikanyega+ mo Moreneng.  Ke rotloetsa Yudia le Sentike, balatedi ba Morena, gore ba rarabolole dikgotlhang tsa bone.*+  Le wena mokaulengwe wa me yo o dirang le nna ka pelo yotlhe,* ke kopa gore o nne o thusa basadi bano ba ba oleng ba tsoga* le nna re rera dikgang tse di molemo, mmogo le Kelemente le badirimmogo le nna ba bangwe, ba maina a bone a leng mo bukeng ya botshelo.+  Itumeleng ka metlha ka ntlha ya Morena. Ke boa gape ke re, Itumeleng!+  A batho botlhe ba bone gore ga lo tlhogoethata.+ Morena o gaufi.  Lo se ka lwa tshwenyega ka sepe,+ mme rapelang Modimo ka metlha, lo mo kope* gore a lo kaele mo go sengwe le sengwe e bile lo mo leboge ka metlha.+  Fa lo dira jalo, Modimo o tla lo naya kagiso+ e batho ba ka se kgoneng go e tlhaloganya, mme ka tsela eo o tla disa dipelo tsa lona+ le megopolo ya lona a dirisa Keresete Jesu.  La bofelo bakaulengwe, tswelelang lo akanya* ka dilo tse di boammaaruri, tse di botlhokwa, tse di siameng, tse di phepa, tse di rategang, tse di buiwang bontle, tse di molemo le tse di tshwanelwang ke pako.+  Itlwaetseng go dira dilo tse lo di ithutileng, tse lo di amogetseng, tse lo di utlwileng lwa bo lwa di bona mo go nna,+ mme Modimo wa kagiso o tla nna le lona. 10  Ke itumela thata e bile ke leboga Morena gore lo ne lwa simolola go nkgopola.+ Tota le fa lo ne lo nkgopola, ga lo a ka lwa nna le tshono ya go bontsha seo. 11  Ga ke bue jaana ka gonne ke tlhoka sengwe. Ke ithutile go kgotsofala fa ke le mo maemong ape fela.+ 12  Ke a itse gore go ntse jang go nna le dilo di se kae+ le go nna le dilo tse dintsi. Mo maemong otlhe ke ithutile sephiri sa kafa go kgora le go tshwarwa ke tlala go ntseng ka gone le kafa go nna le letlotlo le go tlhoka go ntseng ka gone. 13  Ke kgona go dira dilo tsotlhe ka ntlha ya yo o nnayang maatla.+ 14  Le fa go ntse jalo, lo ne lwa dira sentle fa lo ne lo nthusa fa ke le mo mathateng. 15  Tota e bile, lona Bafilipi, lo a itse gore fa ke ne ke tloga kwa Makedonia fa lo sena go utlwa ka dikgang tse di molemo, ga go na phuthego epe e e neng ya nthusa fa e se ya lona fela.+ 16  Fa ke ne ke le kwa Thesalonika, lo ne lwa nthomelela dilo tse ke di tlhokang ka makgetlo a le mabedi. 17  Ga se gore ke batla gore lo nneye dimpho. Ke ipatlela fela gore lo amogele tuelo* e lo tla e newang fa lo aba. 18  Le fa go ntse jalo, ke na le sengwe le sengwe se ke se tlhokang le mo go oketsegileng. Ke kgotsofaletse se lo se nthomeletseng ka Epaforodito.+ Mpho ya lona e tshwana le lonko lo lo nkgang monate,+ setlhabelo se se itumedisang Modimo. 19  Mme Modimo wa me yo o nang le dikhumo tsotlhe tse di galalelang o tla lo naya dilo tsotlhe tse lo di tlhokang+ a dirisa Keresete Jesu. 20  Jaanong Modimo le Rara wa rona o tshwanetse go newa kgalalelo ka bosakhutleng le go ya go ile. Amen. 21  Ntumedisetseng mongwe le mongwe yo o boitshepo yo e leng morutwa wa ga Keresete Jesu. Bakaulengwe ba ba nang le nna ba a lo dumedisa. 22  Botlhe ba ba boitshepo, segolobogolo ba ba nnang mo ntlong ya segosi ya ga Kaesara,+ ba a lo dumedisa. 23  E kete Morena Jesu Keresete a ka lo naya bopelonomi jo bogolo* ka ntlha ya moya o montle o lo nang le one.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seger., “gore ba nne le mogopolo o le mongwe.”
Seger., “molekane wa jokwe wa mmatota.”
Kgotsa “ba ba dirileng ka natla.”
Kgotsa “mo rapeleng ka tlhoafalo.”
Kgotsa “lo tlhatlhanya.”
Seger., “maungo.”