Johane wa Ntlha 2:1-29

  • Jesu ke setlhabelo se se ntshediwang gore re kgone go nna le kagiso le Modimo gape (1, 2)

  • Go boloka ditaelo tsa gagwe (3-11)

    • Taelo e ntšha le e kgologolo (7, 8)

  • Mabaka a go bo a ne a ba kwalela (12-14)

  • Lo se ka lwa rata lefatshe (15-17)

  • Tlhagiso ka motho yo o ganetsang Keresete (18-29)

2  Bana ba me ba bannye, ke lo kwalela dilo tseno gore lo se ka lwa leofa. Mme gone, fa mongwe a leofa, re na le mothusi* kwa go Rara, e bong Jesu Keresete,+ yo o dirang se se siameng fa pele ga Modimo.*+  Mme ene ke setlhabelo se se ntshediwang gore re kgone go nna le kagiso le Modimo gape,+ le fa go ntse jalo, e seng setlhabelo sa maleo a rona fela mme le sa maleo a lefatshe lotlhe.+  Mme fa re tswelela re ikobela ditaelo tsa gagwe, go tla bonala gore re a mo itse.  Yo o reng, “Ke a mo itse,” mme a sa ikobele ditaelo tsa gagwe, o bua maaka e bile ga a na boammaaruri.  Mme fa motho a ikobela lefoko la gagwe, go tla bonala gore ruri o rata Modimo.+ Re itse ka seo gore re seoposengwe le ene.+  Yo o reng o sa ntse a le seoposengwe le Jesu, le ene o patelesega go tswelela a tshela ka tsela e Jesu a neng a tshela ka yone.+  Baratwa, ga ke lo kwalele taelo e ntšha, mme ke lo kwalela taelo e kgologolo e lo nnileng le yone go tloga kwa tshimologong.+ Taelo eno e kgologolo ke lefoko le lo neng lwa le utlwa.  Gape, ke lo kwalela taelo e ntšha, taelo e Jesu a neng a e ikobela e le lona lo neng lwa e ikobela, ka gonne lefifi le a feta mme lesedi la boammaaruri le setse le phatsima.+  Motho yo o reng o mo leseding mme a tlhoile+ mokaulengwe wa gagwe o sa ntse a le mo lefifing.+ 10  Motho yo o ratang mokaulengwe wa gagwe o ntse mo leseding,+ mme ga a leofe.* 11  Mme motho yo o tlhoileng mokaulengwe wa gagwe o mo lefifing e bile o tsamaya mo go lone,+ ga a itse kwa a yang gone,+ ka gonne lefifi le foufaditse matlho a gagwe. 12  Bana ba bannye, ke a lo kwalela ka gonne maleo a lona a itshwaretswe ka ntlha ya leina la gagwe.+ 13  Borre, ke a lo kwalela ka gonne lo itse yo o nnileng gone go tloga kwa tshimologong. Makawana, ke a lo kwalela ka gonne lo fentse Satane.*+ Bana ba bannye, ke a lo kwalela ka gonne jaanong lo itse Rara.+ 14  Borre, ke a lo kwalela ka gonne jaanong lo itse yo o nnileng gone go tloga kwa tshimologong. Makawana, ke a lo kwalela ka gonne lo nonofile+ mme lo dumela mo lefokong la Modimo+ e bile lo fentse Satane.+ 15  Lo se ka lwa rata lefatshe kgotsa dilo tse di mo lefatsheng.+ Fa motho a rata lefatshe, ga a rate Rara;+ 16  ka gonne dilo tsotlhe tse di mo lefatsheng, e leng dikeletso tsa mmele o o nang le boleo,+ keletso ya matlho+ le go ikgantsha ka dilo tse motho a nang le tsone mo botshelong,* ga di tswe mo go Rara, mme di tswa mo lefatsheng. 17  Mo godimo ga moo, lefatshe le a feta le dilo tsotlhe tse di mo go lone tse batho ba di eletsang,+ mme motho yo o dirang thato ya Modimo o ntse ka bosakhutleng.+ 18  Bana ba bannye, ke nako ya bofelo, mme fela jaaka lo utlwile gore motho yo o ganetsang Keresete* o etla,+ tota le jaanong batho ba le bantsi ba ba ganetsang Keresete ba setse ba le gone,+ mme seno se re bontsha gore ke nako ya bofelo. 19  Ba ne ba tswa ba re tlogela, mme e ne e se bangwe ba rona;+ ka gonne fa e le gore e ne e le bangwe ba rona, ba ka bo ba ile ba nna le rona. Mme ba ne ba re tlogela gore go bonale gore ga se botlhe ba e leng bangwe ba rona.+ 20  Mme lo tloditswe ke yo o boitshepo,+ e bile lotlhe lo na le kitso. 21  Ke lo kwalela e seng ka gonne lo sa itse boammaaruri,+ mme ka gonne lo bo itse, le ka gonne go se na maaka a a tswang mo boammaaruring.+ 22  Ke mang yo o buang maaka? A ga se motho yo o latolang gore Jesu ke Keresete?+ Motho yono ke moganetsi wa ga Keresete,+ tota o latola Rara le Morwa. 23  Mongwe le mongwe yo o latolang Morwa ga a amogelwe ke Rara.+ Le fa go ntse jalo, Rara o amogela mongwe le mongwe yo o dumelang mo go Morwa.+ 24  Mme fa e le lona, se lo se utlwileng go tloga kwa tshimologong se tshwanetse go nnela ruri mo go lona.+ Fa se lo se utlwileng go tloga kwa tshimologong se nnela ruri mo go lona, le lona lo tla nna lo le seoposengwe le Morwa mmogo le Rara. 25  Gape o re solofeditse botshelo jo bo sa khutleng.+ 26  Ke lo kwalela dilo tseno ka ga batho ba ba lekang go lo tsietsa. 27  Mme fa e le lona, Modimo o lo tloditse ka moya wa gagwe+ e bile moya oo o tswelela o le mo go lona, mme ga lo tlhoke motho ope gore a lo rute; le fa go ntse jalo, moya ono o o tswang kwa go ene o boammaaruri e bile ga o ake mme o lo ruta dilo tsotlhe.+ Fela jaaka o lo rutile, nnang lo le seoposengwe le ene.+ 28  Jaanong lona bana ba bannye, tswelelang lo le seoposengwe le ene, gore fa a bonadiwa re nne le kgololesego ya go bua+ mme re se ka ra mo katoga re tlhabilwe ke ditlhong ka nako ya go nna gone ga gagwe. 29  Fa lo itse gore o dira se se siameng, lo a itse gore mongwe le mongwe yo o dirang se se siameng o tshotswe ke ene.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “setlhabelo se se ntshediwang go phimola maleo a rona.” Bona “Tetlanyo” mo Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “mmueledi.”
Kgotsa gongwe “ga a dire gore ba bangwe ba leofe.”
Seger., “yo o boikepo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seger., “go bontsha ka mabela se motho a nang le sone mo botshelong.”
Seger., “moganetsakeresete.”