Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

  Lär dig mer från Bibeln

Kommer Gud att tillsätta en världsregering?

Kommer Gud att tillsätta en världsregering?

Den här artikeln tar upp olika frågor som du kanske har undrat över någon gång och visar vad Bibeln säger. Jehovas vittnen hjälper dig gärna att hitta svaren i din egen bibel.

1. Varför behövs det en världsregering?

Dagens problem är ofta av global omfattning. I vissa länder är de flesta fattiga och förtryckta. I andra länder verkar många ha mer än de behöver. Bara en global regering skulle kunna göra en rättvis fördelning av jordens resurser. (Läs Predikaren 4:1; 8:9.)

2. I vems händer skulle man våga lägga en världsregering?

De flesta slår bort tanken på en världshärskare, eftersom ingen, vare sig man eller kvinna, skulle kunna klara av en sådan uppgift på ett bra sätt. Ingen människa kan vinna allas förtroende. Och finns det någon som inte blir korrumperad av makt? Blotta tanken på en tyrann som ensam härskar över mänskligheten är skrämmande. (Läs Ordspråksboken 29:2; Jeremia 10:23.)

Jehova Gud har utvalt sin Son, Jesus, till att styra över mänskligheten för evigt. (Lukas 1:32, 33) Jesus har själv levt på jorden. När han gjorde det botade han sjuka, undervisade människor med ett öppet sinne och tog sig tid med barn. (Markus 1:40–42; 6:34; 10:13–16) Därför skulle man inte kunna få en bättre härskare än Jesus. (Läs Johannes 1:14.)

 3. Är det över huvud taget möjligt med en världsregering?

Gud har bestämt att Jesus ska härska över jorden från himlen. (Daniel 7:13, 14) Alldeles som jordiska styresmän inte själva behöver vara fysiskt närvarande på alla platser i det land de styr över, så behöver inte Jesus vara fysiskt närvarande på jorden för att kunna styra över mänskligheten. (Läs Matteus 8:5–9, 13.)

Kommer alla att acceptera Jesus som härskare? Nej. Det är bara de som älskar det goda som kommer att göra det. Jehova kommer att ta bort alla som förkastar den kärleksfulle och rättvise styresman som han har utvalt. (Läs Matteus 25:31–33, 46.)

4. Vad kommer världshärskaren att göra?

Alldeles som en herde församlar sina får, församlar Jesus redan nu ödmjuka människor från alla nationer och lär dem att älska varandra. (Johannes 10:16; 13:34) Sådana människor stöder villigt Jesus som kung. (Psalm 72:8; Matteus 4:19, 20) Över hela jorden förkunnar de att han har blivit kung. (Läs Matteus 24:14.)

Jesus kommer snart att med kraft befria mänskligheten från korrupt styre. Bland sina lojala efterföljare har han utvalt en grupp som ska regera med honom i himlen som kungar över jorden. (Daniel 2:44; 7:27) Den här världsregeringen kommer att fylla jorden med ”kunskapen om Jehova” och införa ett sådant paradis som gick förlorat i början av mänsklighetens historia. (Läs Jesaja 11:3, 9; Matteus 19:28.)