Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fråga 1: Finns det en mening med livet?

Fråga 1: Finns det en mening med livet?

ROSALIND, som växte upp i England, hade en enorm kunskapstörst. Hon ville dessutom göra något för andra. Efter sin utbildning fick hon ett statusjobb där hon också kunde hjälpa hemlösa, och hon engagerade sig i människor med funktionsnedsättningar och inlärningssvårigheter. Men trots bra jobb och hög levnadsstandard säger hon: ”I åratal funderade jag på varför vi finns till och vad som är meningen med livet.”

Varför ställs frågan?

Till skillnad från djuren har vi förmågan att resonera om begrepp och frågeställningar. Vi kan ta lärdom av det som hänt, planera för framtiden och söka efter en mening med livet.

Vad är ett vanligt svar?

Många menar att meningen med livet är att bli rik eller känd. Först då kan man bli lycklig.

Vad blir slutsatsen av det?

Vi bestämmer själva vad som är viktigt i livet. Våra egna begär är viktigare än Guds vilja.

Vad lär Bibeln?

Kung Salomo blev oerhört rik och unnade sig alla nöjen i livet, men han insåg att inget av det gav livet någon verklig mening. Han sammanfattade vad meningen med livet är när han skrev: ”Slutsatsen av det hela, när allt har blivit hört, är: Frukta den sanne Guden och håll hans bud. Ty detta är hela den förpliktelse människan har.” (Predikaren 12:13) Vad ingår i att hålla Guds bud?

En aspekt av Guds vilja är att vi ska njuta av livet. Salomo skrev: ”Det finns inget bättre för människan än att hon äter och dricker och låter sin själ njuta av det som är gott på grund av hennes möda. Också detta, har jag sett, är från den sanne Gudens hand.” (Predikaren 2:24)

Gud vill att vi ska älska vår familj och ta hand om den. Han ger enkla och praktiska råd till var och en i familjen.

  • Männen ska ”älska sina hustrur som sina egna kroppar”. (Efesierna 5:28)

  • Hustrun ska ”ha djup respekt för sin man”. (Efesierna 5:33)

  • Barnen ska vara ”lydiga mot ... [sina] föräldrar”. (Efesierna 6:1)

Bibelns principer kan hjälpa oss att bli mer nöjda och lyckliga. Men det viktigaste är trots allt att vi försöker lära oss allt vi kan om vår Skapare och bli hans nära vän. Bibeln ger uppmaningen: ”Närma er Gud.” Om vi gör det får vi uppleva det som sägs i fortsättningen: ”Så skall han närma sig er.” (Jakob 4:8) Om vi alltså lär känna Gud kommer vårt liv att bli meningsfullt.

Rosalind, som citerades i början, tycker att hennes liv har blivit meningsfullt. I artikeln ”Bibeln förändrade deras liv” berättar hon hur hon fick en ny inriktning i livet.