Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Lär känna Gud

”Vad kräver Jehova i gengäld av dig?”

”Vad kräver Jehova i gengäld av dig?”

VAD förväntar Jehova av dem som vill tillbe honom? Kräver han fullkomlighet, så att det är omöjligt för oss ofullkomliga människor att behaga honom? Eller förväntar han bara vad som är rimligt för oss att nå upp till? Svaren på de här frågorna är viktiga om vi ska kunna tjäna Jehova Gud med glädje. Vi ska se hur profeten Mika sammanfattade Guds krav. (Läs Mika 6:8.)

Han har talat om för oss ”det som är gott”. Vi behöver inte gissa oss till vad Gud förväntar av oss. Det har han klart och tydligt berättat i sitt ord, Bibeln. Det Gud förväntar sig av oss ”är gott”. Hur skulle det kunna vara på något annat sätt? ”Gud är kärlek”, så han har vårt bästa för ögonen. (1 Johannes 4:8; 5:3) När vi tar Guds krav på allvar gläder vi hans hjärta, och dessutom blir det till stor fördel för oss själva. (5 Moseboken 10:12, 13)

Vad kräver Jehova i gengäld? Har Gud rätt att kräva något av oss? Naturligtvis har han det! Han är livets källa och den som uppehåller livet, och vi är skyldiga att lyda honom. (Psalm 36:9) Så vad kräver Gud av oss? Mika sammanfattar det i tre punkter. De två första berör i huvudsak våra relationer till andra, och den tredje har att göra med vår relation till Gud.

Handla rättvist. Det hebreiska ordet för ”rättvisa” inbegriper enligt ett uppslagsverk ”rätta och opartiska relationer människor emellan”. Gud vill att vi behandlar andra på ett rättvist sätt som stämmer med hans normer. Vi utövar rättvisa genom att vara opartiska, uppriktiga och ärliga. (3 Moseboken 19:15; Jesaja 1:17; Hebréerna 13:18) När vi behandlar andra rättvist, kan det få dem att behandla oss på samma sätt. (Matteus 7:12)

Älska kärleksfull omtanke. Gud vill inte bara att vi ska visa kärleksfull omtanke, utan att vi ska älska att göra det. Det hebreiska ord som återges med ”kärleksfull omtanke” (chẹsedh) kan också återges med ”lojal kärlek”. En bibelforskare säger: ”Kärlek, barmhärtighet och omtänksamhet täcker inte innebörden av chẹsedh; ordet avser inte bara en av egenskaperna, utan alla tillsammans.” Om vi älskar kärleksfull omtanke, vill vi gärna ge uttryck för den – vi tycker om att hjälpa andra. Det här leder till att vi får uppleva den lycka som kommer av att vara generös. (Apostlagärningarna 20:35)

Vandra med Gud i blygsamhet. När Bibeln talar om ”att vandra” betyder det ”att leva på ett visst sätt”. Vi vandrar med Gud genom att följa det levnadssätt som finns beskrivet i Bibeln. Vi måste vara blygsamma när vi gör det. Varför det? Det hjälper oss att se realistiskt på vår ställning inför Gud och inse våra begränsningar. Att blygsamt vandra med Gud innebär alltså att vi har en realistisk syn på hans krav och på hur vi ska kunna leva upp till dem.

Som väl är kräver Jehova aldrig mer än vi kan klara av. Han är nöjd när vi gör vårt bästa i tjänsten för honom. (Kolosserna 3:23) Han tar hänsyn till våra begränsningar. (Psalm 103:14) Och om vi också lär oss att acceptera dem och är blygsamma, kan vi tjäna Jehova med glädje. Skulle du vilja veta hur man kan vandra med Gud? Ett sådant levnadssätt kommer Gud att välsigna. (Ordspråksboken 10:22)

Förslag till bibelläsning i november:

Joel 1Mika 7