Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fråga 3: Varför tillåter Gud att människor lider?

Fråga 3: Varför tillåter Gud att människor lider?

IANS PAPPA drack för mycket. Trots att Ians familj hade det gott ställt kunde inte hans pappa ge honom det känslomässiga stöd som han längtade efter. ”Pappa hade stora problem med spriten och behandlade mamma illa, så jag hade aldrig särskilt mycket till övers för honom”, säger han. När han blev äldre började han ifrågasätta Guds existens. Han tänkte: ”Om Gud finns, varför tillåter han i så fall att människor får lida och dö?”

Varför ställs frågan?

Även om man själv har ett relativt problemfritt liv, kanske ens känsla för rättvisa störs när man ser oskyldiga lida. Men frågan varför det finns så mycket lidande blir ännu mer angelägen om man själv upplever svårigheter i livet, som Ian gjorde, eller om någon nära vän eller släkting blir sjuk eller dör.

Vad är några vanliga svar?

En del tror att Gud tillåter lidandet för att pröva oss och lära oss ödmjukhet och medkänsla. Andra tror att människor får lida på grund av synder de begått i ett tidigare liv.

Vad blir slutsatsen av det?

Gud är totalt likgiltig för att människor lider. Han är grym och svår att älska.

Vad lär Bibeln?

Bibeln säger rakt på sak att Gud inte bär skulden för människans lidande. ”Låt ingen under det han prövas säga: ’Jag prövas av Gud.’ Med det som är ont kan nämligen Gud inte prövas och prövar inte heller själv någon.” (Jakob 1:13) Själva idén att Gud är orsaken till lidandet i världen går inte ihop med Bibelns beskrivning av Guds egenskaper. Varför inte?

En av Guds främsta egenskaper är kärlek. (1 Johannes 4:8) För att understryka det använder Bibeln ett bildspråk där Gud beskrivs som en ammande mor. Gud ställer frågan: ”Kan en hustru glömma sitt dibarn, så att hon inte har medlidande med sitt moderlivs son?” Han svarar själv: ”Till och med dessa kvinnor kan glömma, men jag, jag glömmer  inte dig.” (Jesaja 49:15) Kan du tänka dig en kärleksfull mamma som avsiktligt skadar sitt barn? Nej, en omtänksam förälder skulle förstås göra allt för att skona sitt barn från lidande. Gud är precis likadan. Han vill inte att oskyldiga ska behöva lida. (1 Moseboken 18:25)

Men trots det lider många oskyldiga människor. Du kanske undrar: Varför tar inte Gud bort allt lidande om han bryr sig om oss och har oinskränkt makt?

Gud har goda skäl att tillåta lidandet just nu. Till att börja med är det ofta människor som är problemet. Många som förtrycker och skadar andra vägrar att ändra sig. Så om Gud ska ta bort en av grundorsakerna till lidandet måste han ta bort sådana människor.

När aposteln Petrus skulle förklara varför Gud inte har tagit bort människor som skadar andra skrev han: ”Jehova är inte långsam med avseende på sitt löfte, så som några betraktar det som långsamhet, utan han är tålmodig mot er, eftersom han inte vill att någon skall drabbas av förintelse utan att alla skall nå fram till sinnesändring.” (2 Petrus 3:9) Jehovas tålamod är ett uttryck för hans kärleksfulla och omtänksamma personlighet.

Men snart ska Jehova ingripa. Han kommer att ”låta dem som vållar er vedermöda få vedermöda”. De som orsakar lidande kommer att få ”lida rättsligt straff i form av evig undergång”. (2 Thessalonikerna 1:6–9)

Ian, som citerades tidigare, fick svar på sina frågor om lidandet. Det gjorde att han förändrade hela sin livssyn. Läs hans egen berättelse i nästa artikel med titeln ”Bibeln förändrade deras liv”.