Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Är det rätt att ställa frågor till Gud?

Är det rätt att ställa frågor till Gud?

EN DEL menar att det är fel att ställa frågor till Gud. De kanske tycker att det är respektlöst att ifrågasätta varför Gud gör eller inte gör vissa saker. Tycker du också det?

Du kanske blir förvånad över att Bibeln berättar om flera människor som ifrågasatte Gud. Här är några exempel:

Patriarken Job: ”Varför får de ondskefulla leva, åldras och bli överlägsna i fråga om förmögenhet?” (Job 21:7)

Profeten Habackuk: ”Varför betraktar du dem som handlar förrädiskt, varför tiger du när den ondskefulle uppslukar den som är rättfärdigare än han?” (Habackuk 1:13)

Jesus: ”Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig?” (Matteus 27:46)

Om du läser bibelverserna runt de här citaten kan du se att det inte finns några tecken på att Jehova * Gud tog illa upp av de här uppriktiga frågorna. Och det är inte så konstigt, eftersom han är tolerant. Han blir till exempel inte förolämpad när vi ber honom om hjälp att fylla våra grundläggande fysiska behov så att vi kan hålla oss friska. Han vill att vi ska få det vi behöver. (Matteus 6:11, 33) Dessutom vill han ge oss kunskap som hjälper oss att vara i mental och känslomässig balans. (Filipperna 4:6, 7) Faktum är att Jesus sa till sina lärjungar: ”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er.” (Matteus 7:7) Sammanhanget visar att Jesu ord inte bara handlade om materiella behov, utan också om vårt behov att få svar på viktiga frågor.

Om du hade möjlighet, skulle du då ställa någon av följande frågor till Gud?

  • Finns det en mening med livet?
  • Vad händer när vi dör?
  • Varför får människor lida så mycket?

Eftersom ”hela Skriften är inspirerad av Gud” kommer du att hitta svaren i hans ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16) Vi ska se varför en del har ställt de här frågorna och vilka svar Bibeln ger.

^ § 7 Jehova är Guds namn enligt Bibeln.