Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Fråga 2: Vad händer när vi dör?

Fråga 2: Vad händer när vi dör?

NÄR ROMAN var 11 år dog en av hans bästa kompisar i en bilolycka. ”Hans död tog mig fruktansvärt hårt”, säger han. ”I åratal efter olyckan funderade jag på vad som händer när man dör.”

Varför ställs frågan?

Det känns onaturligt att människor dör. Oavsett hur gamla vi är vill vi för det mesta inte dö. Många är rädda för vad som ska hända efter döden.

Vad är några vanliga svar?

Många menar att någon del av människan lever vidare efter döden. De tror att goda människor får belöningen att komma till himlen, medan de onda får straffet att lida för evigt. Andra menar att de döda upphör att existera och till sist blir helt bortglömda.

Vad blir slutsatsen av det?

Den första uppfattningen förutsätter att en person som dör inte är riktigt död. Den andra uppfattningen innebär att livet är meningslöst och kan leda till att man resignerar och tänker: ”Låt oss äta och dricka, för i morgon skall vi dö.” (1 Korinthierna 15:32)

Vad lär Bibeln?

Bibeln lär inte att någon del av människan lever vidare. Jehova Gud inspirerade kung Salomo att skriva: ”De levande vet nämligen att de skall dö, men de döda vet ingenting alls.” (Predikaren 9:5) De som ingenting vet är helt omedvetna om sin omgivning. De kan inte känna eller göra något. Så de döda kan inte skada de som lever.

Tvärtemot vad många tror var det inte Jehovas avsikt att människan skulle dö. Han skapade den första människan, Adam, för att han skulle leva för evigt på jorden. Det enda tillfälle då Jehova nämnde döden var när han varnade Adam för följderna av att bryta mot hans bud. Jehova förbjöd Adam att äta av ett visst träd. Vad skulle hända om han åt av det? Han skulle ”ovillkorligen dö”. (1 Moseboken 2:17) Om Adam och Eva hade  lyssnat på Jehova skulle de ha fått leva för evigt på jorden tillsammans med alla sina avkomlingar som var lojala.

Adam valde att ignorera Jehovas varning. Han syndade när han bröt mot Jehovas befallning, och därför dog han. (Romarna 6:23) Ingen del av Adam levde vidare efter döden. I stället slutade han helt enkelt att existera. Jehova sa till Adam: ”I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd tills du vänder åter till marken, för av den är du tagen. För stoft är du, och till stoft skall du vända åter.” (1 Moseboken 3:19) Eftersom vi alla kommer från Adam har vi ärvt synd och död av honom. (Romarna 5:12)

Trots att Adam fattade ett så dåligt beslut kommer Jehova att genomföra sina avsikter och låta jorden uppfyllas av Adams avkomlingar. (1 Moseboken 1:28; Jesaja 55:11) Snart kommer han att låta de flesta som har dött få livet tillbaka igen. När Paulus talade om den tiden sa han: ”Det skall ske en uppståndelse för både de rättfärdiga och de orättfärdiga.” (Apostlagärningarna 24:15)

Roman, som citerades i början, studerade Bibeln och fick reda på vad som händer efter döden och om Jehova Gud. Det han lärde sig påverkade honom starkt. Läs hans egen berättelse i artikeln ”Bibeln förändrade deras liv”.