Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

  Våra läsare frågar

Är religion en form av självbedrägeri?

Är religion en form av självbedrägeri?

En del människor som ställs inför problem ignorerar verkligheten, tänker inte logiskt och lurar bara sig själva. De kanske tar till alkohol för att glömma sina problem. Och till en början kan alkoholen få dem att känna sig mer självsäkra och kapabla att klara av livets utmaningar. Men i längden blir det till skada för dem själva. Kan det vara på samma sätt med religion?

En del sätter likhetstecken mellan tro och godtrogenhet. De menar att människor som vänder sig till religion inte tänker själva eller låter faktiska bevis påverka sina religiösa uppfattningar. Sådana skeptiker anser att de som har en stark religiös övertygelse blundar för verkligheten.

Det står mycket i Bibeln om tro. Men det står ingenstans att vi ska vara godtrogna eller naiva. Inte heller ursäktas mental lättja. Tvärtom, människor som tror på allt de hör kallas oerfarna och rentav dåraktiga i Bibeln. (Ordspråksboken 14:15, 18) Det skulle verkligen vara oförståndigt av oss att godta något utan att kontrollera fakta! Det skulle vara lika dumt som att korsa en trafikerad gata med förbundna ögon bara för att någon sa till oss att göra det.

Bibeln uppmuntrar inte till blind tro, utan säger att vi ska hålla våra bildliga ögon öppna så att vi inte blir bedragna. (Matteus 16:6) Vi kan hålla ögonen öppna genom att använda vår ”uppfattningsförmåga”. (Hebréerna 5:14) Bibeln uppmanar oss att undersöka fakta och dra logiska slutsatser. Här följer några exempel, hämtade från Paulus brev i Bibeln.

Paulus skrev till de kristna i Rom att de inte skulle tro på Gud bara för att han sa åt dem att göra det. Han uppmuntrade dem i stället att undersöka bevisen för att Gud finns. Han skrev om Gud: ”Hans osynliga egenskaper ses nämligen tydligt alltifrån världens skapelse, ja, hans eviga makt och gudomlighet, eftersom de uppfattas genom de ting som är gjorda – så är de [dvs. de som förnekar Gud] då utan ursäkt.” (Romarna 1:20) Han använde ett liknande resonemang i sitt brev till de kristna i Judeen: ”Varje hus byggs ju av någon, men den som har byggt allt är Gud.” (Hebréerna 3:4) Han uppmuntrade de kristna i staden Thessalonike att vara noga med vad de satte tro till. Han ville att de skulle ”förvissa” sig om allt. (1 Thessalonikerna 5:21)

Tro kan fungera som en sköld.

Religion som inte bygger på fakta kan bli en form av självbedrägeri, som vilseleder och blir till skada. Paulus skrev om vissa religiösa personer på sin tid: ”Jag ger dem nämligen det vittnesbördet att de har nitälskan för Gud, men inte enligt exakt kunskap.” (Romarna 10:2) Till församlingen i Rom skrev han därför: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne, så att ni kan förvissa er om vad som är Guds goda och välbehagliga och fullkomliga vilja.” (Romarna 12:2) Det är verkligen viktigt att vi följer det rådet! Tro som bygger på exakt kunskap om Gud är inget självbedrägeri utan en stor ”sköld”, som skyddar oss både känslomässigt och andligt. (Efesierna 6:16)