Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 VÅRA LÄSARE FRÅGAR

Vem skapade Gud?

Vem skapade Gud?

Tänk dig att en pappa pratar med sin sjuårige son. ”För länge, länge sedan skapade Gud jorden och allt som finns på den, och han gjorde solen, månen och stjärnorna.” Pojken funderar en stund och säger: ”Men pappa, vem var det som gjorde Gud?”

”Ingen har skapat Gud”, svarar pappan. ”Han har alltid funnits.” Den här enkla förklaringen är fullt tillräcklig för pojken. Men när han blir äldre börjar han grubbla över den här frågan igen. Han tycker det är svårt att fatta hur någon kan vara utan en början. Till och med universum har ju en början. Så var kommer Gud ifrån?

Vad ger Bibeln för svar? I stort sett samma som pappan i inledningen gav. Mose skrev om Jehova: ”Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet.” (Psalm 90:1, 2, Bibel 2000) Profeten Jesaja sa något liknande: ”Har du inte kommit att inse det, eller har du inte hört det? Jehova, Skaparen av jordens yttersta ändar, är en Gud till oöverskådlig tid.” (Jesaja 40:28) Och i Judas brev sägs det att Gud har funnits ”i all förfluten evighet”. (Judas 25)

De här bibelverserna visar att Gud är ”evighetens Kung”, som Paulus beskriver honom. (1 Timoteus 1:17) Det betyder att Gud alltid har funnits, oavsett hur långt tillbaka i tiden vi går. Och han kommer alltid att finnas. (Uppenbarelseboken 1:8) En evig existens är ett grundläggande signum för den Allsmäktige.

Varför har vi så svårt att greppa den här tanken? Därför att vår begränsade livslängd får oss att uppfatta tid på ett helt annat sätt än Jehova. Gud är evig, så tusen år är bara som en dag för honom. (2 Petrus 3:8) Vi kan illustrera det så här: Kan en gräshoppa, som i sitt utvecklade stadium bara lever i omkring 50 dagar, förstå hur det är att leva i 70 eller 80 år, som vi gör? Knappast! Tänk då på att Bibeln beskriver oss som gräshoppor i jämförelse med vår store skapare. Till och med vår förmåga att dra slutsatser är begränsad jämfört med hans. (Jesaja 40:22; 55:8, 9) Därför är det inte förvånande att det finns aspekter av Jehovas natur som vi människor inte kan förstå.

Även om föreställningen om en evig Gud kan vara svår att greppa, kan vi ändå inse att den är logisk. Om någon annan hade skapat Gud, skulle den personen vara Skaparen. Men Jehova är den som har ”skapat allt”, sägs det i Bibeln. (Uppenbarelseboken 4:11) Dessutom vet vi att universum inte alltid har existerat. (1 Moseboken 1:1, 2) Var kom det ifrån? Den som skapade det måste ha funnits först. Han existerade också innan det fanns andra intelligenta skapelser, som hans enfödde son och änglarna. (Job 38:4, 7; Kolosserna 1:15) Han var alltså ensam innan han började skapa. Han kan inte ha blivit skapad, eftersom det inte existerade någon eller något som kunde skapa honom.

Vår egen och hela universums existens bekräftar existensen av en evig Gud. Den som satte vårt enorma universum i rörelse och som grundade lagarna som kontrollerar det måste alltid ha funnits. Det är bara han som kan ha gett allt annat liv. (Job 33:4)