Ordspråksboken 14:1–35

14  Den kloka kvinnan bygger upp sitt hus,+men den dåraktiga river ner det med sina egna händer.   Den som respekterar Jehova lever ett rent liv,men den som föraktar honom går krokiga vägar.   Den oförståndiges stolta tal slår som en käpp,men de visa beskyddas av sina ord.   Utan boskap är krubban visserligen ren,men oxens kraft ger rikliga skördar.   Ett pålitligt vittne ljuger inte,men ett falskt vittne ljuger i varje andetag.+   Den hånfulle söker förgäves efter vishet,men kunskap är lätt att nå för den förståndige.+   Håll dig borta från den oförståndige,för inget vettigt kommer från honom.+   Vishet hjälper den kloke att handla rätt,men den oförståndige blir vilseledd av* sin egen dumhet.+   De oförståndiga skrattar åt skuldkänslor,*+men de förnuftiga är villiga att sluta fred.* 10  Det är bara du som känner din egen sorg,och ingen annan kan helt förstå din glädje. 11  De ondas hus raseras,+men de rättfärdigas tält blomstrar. 12  En väg som tycks vara den rätta+kan ändå leda till döden.+ 13  Även under skratt kan hjärtat värka,och glädjen kan sluta i sorg. 14  Den som följer sitt eget hjärta får stå sitt kast,+men den gode blir rikt belönad.+ 15  Den som är naiv* tror på allt han hör,men den kloke tänker över sina steg.+ 16  Den vise är försiktig och vänder sig bort från det onda,men den oförståndige är obetänksam* och självsäker. 17  Den som är hetsig beter sig dumt,+och den som är eftertänksam* blir hatad. 18  De naiva* ärver dårskap,men de kloka blir krönta med kunskap.+ 19  De onda måste buga för de goda,och syndaren får buga sig utanför den rättfärdiges dörr. 20  Den fattige blir hatad även av sina närmaste,+men den rike har många vänner.+ 21  Den som ser ner på sin medmänniska syndar,men den som visar de svaga medkänsla blir lycklig.+ 22  De som smider onda planer kommer att gå vilse,men de som vill göra det goda möts av lojal kärlek och trohet.+ 23  Hårt arbete för något gott med sig,men tomt prat leder till fattigdom.+ 24  De visas krona är deras rikedom,men de oförståndigas dumhet är och förblir dumhet.+ 25  Ett pålitligt vittne räddar liv,men ett falskt vittne ljuger i varje andetag. 26  Den som respekterar Jehova får en säker tillflykt,+där kan även hans barn ta skydd.+ 27  Djup respekt för Jehova är en källa till liv,en hjälp att undgå dödens snaror. 28  Många undersåtar blir till ära för kungen,+men brist på folk blir härskarens fall. 29  Den tålmodige* är full av insikt,+men den hetsige avslöjar sin dårskap.+ 30  Ett lugnt hjärta är hälsa* för kroppen,men svartsjuka är röta i benen.+ 31  Den som bedrar de svaga förolämpar deras skapare,+men den som visar de fattiga medkänsla ärar honom.+ 32  Den onde faller på sin egen ondska,men den rättfärdige skyddas av sin lojalitet.+ 33  I den förståndiges hjärta vilar visheten tyst,+men bland de oförståndiga luftas den vitt och brett. 34  Rättfärdighet upphöjer ett folk,+men synd drar ner folket i smutsen. 35  En tjänare som handlar klokt vinner kungens uppskattning,+men den som handlar skamligt drabbas av hans vrede.+

Fotnoter

Eller möjligen ”vilseleder andra med”.
Eller ”åt tanken på att försonas”.
Eller ”men bland de rättfärdiga finns det välvilja”.
Eller ”Den oerfarne”.
Eller ”ursinnig”.
Eller ”den som tänker ut (onda) planer”.
Eller ”oerfarna”.
Eller ”Den som är sen till vrede”.
Eller ”liv”.

Studienoter

Media