Ordspråksboken 13:1–25

13  Den vise lyssnar till sin fars vägledning,+men den föraktfulle tar inte emot tillrättavisning.+   Den som talar goda ord blir belönad,*+men förrädarna önskar sig bara våld.   Den som vaktar sin tunga bevarar sitt liv,+men den som pratar vitt och brett råkar illa ut.+   Den late är girig men får ingenting,+men den flitige är mer än nöjd.*+   Den rättfärdige hatar lögn,+men den ondes beteende leder till skam och vanära.   Rättfärdighet skyddar den oskyldige,+men ondska blir syndarens fall.   Den ene låtsas vara rik men har ingenting,+den andre låtsas vara fattig men är förmögen.   Den rike får betala lösen för sitt liv,+men den fattige blir inte ens hotad.*+   De rättfärdigas ljus lyser klart,*+men de ondas lampa slocknar.+ 10  Om man tar sig friheter leder det bara till strid,*+men vishet finns hos dem som söker råd.*+ 11  Lättvunnen rikedom* krymper,+men långsamt sparad rikedom* växer. 12  Utdragen väntan* gör hjärtat sjukt,+men en uppfylld önskan är ett livets träd.+ 13  Den som ser ner på vägledning* får betala dyrt,+men den som lyssnar till förmaningar blir belönad.+ 14  Den vises undervisning* är en källa till liv,+en hjälp att undgå dödens snaror. 15  Klokhet vinner uppskattning,men de opålitliga får ett hårt liv. 16  Den kloke använder sin kunskap,+men den oförståndige blottar sin dårskap.+ 17  En ond budbärare ställer till problem,+men ett pålitligt sändebud ger läkedom.+ 18  Den som nonchalerar vägledning drabbas av fattigdom och skam,men den som tar vara på tillrättavisning blir ärad.+ 19  En uppfylld önskan är en källa till glädje,+men den oförståndige hatar att överge det onda.+ 20  Den som umgås med visa blir vis,+men den som omger sig med oförståndiga råkar illa ut.+ 21  Syndarna förföljs av olycka,+men de rättfärdiga belönas med ett rikt liv.+ 22  Den gode efterlämnar ett arv åt sina barnbarn,men syndarens förmögenhet förvaras åt den rättfärdige.+ 23  Den fattiges plöjda mark ger rikligt att äta,men om rättvisa saknas kan han mista allt. 24  Den som inte tillrättavisar sin son hatar honom,*+men den som älskar sin son är mån om att fostra honom.*+ 25  Den rättfärdige äter och blir mätt,+men den ondes mage är tom.+

Fotnoter

Eller ”En man mättas med gott av sin muns frukt”.
Ordagrant ”blir fet”.
Ordagrant ”hör ingen tillrättavisning”.
Ordagrant ”gläder sig”.
Eller ”Övermod leder bara till strid”.
Eller ”rådgör med varandra”.
Eller ”Rikedom uppnådd genom tomhet”.
Eller ”rikedom samlad med handen”.
Eller ”Ouppfyllda förväntningar”.
Eller ”ordet”.
Eller ”lag”.
Ordagrant ”Den som håller tillbaka sin käpp hatar sin son”.
Eller möjligen ”fostrar honom direkt”.

Studienoter

Media