Ordspråksboken 15:1–33

15  Ett mjukt* svar stillar raseri,+men hårda* ord väcker vrede.+   De visa använder sin tunga med kunskap,+men ur den oförståndiges mun flödar dumheter.   Jehovas ögon är överallt,han iakttar både onda och goda.+   Lugnande* ord är ett livets träd,+men förvrängt tal sår förtvivlan.*   Den oförståndige föraktar sin fars vägledning,+men den kloke lyssnar till tillrättavisning.+   I den rättfärdiges hus finns stort välstånd,men den ondes inkomster* ger honom bekymmer.+   Den vise sprider ut kunskapen,+men så gör inte den oförståndige.+   Jehova avskyr de ondas offer,+men han värdesätter de rättfärdigas bön.+   Jehova avskyr de ondas handlingar,+men han älskar dem som älskar rättfärdighet.+ 10  Fostran känns sträng* för den som överger den rätta vägen,+men den som hatar tillrättavisning kommer att dö.+ 11  Jehova har full insyn i graven* och förmultningens plats,*+hur mycket mer då i människors hjärtan!+ 12  Den hånfulle ogillar den som tillrättavisar honom,+han frågar inte de visa om råd.+ 13  Ett glatt hjärta får ansiktet att lysa upp,men hjärtesorg slår ner modet.+ 14  En klok man* söker kunskap,+men den oförståndige idisslar* dumheter.+ 15  För den betryckte är alla dagar mörka,+men för den som är väl till mods* är varje dag en fest.+ 16  Bättre ett enkelt liv och respekt för Jehova+än ett lyxigt liv och massa bekymmer.*+ 17  Bättre en tallrik grönsaker med kärlek+än en gödd oxe* med hat.+ 18  Den hetsige skapar konflikter,+men den tålmodige* stillar gräl.+ 19  Den lates väg är spärrad av en taggig häck,+men den rättfärdiges stig är som en anlagd väg.+ 20  En vis son gläder sin far,+men den oförståndige föraktar sin mor.+ 21  Den som saknar sunt förnuft* roas av dårskap,+men den som har insikt håller stadig kurs.+ 22  Utan samtal* går planer i stöpet,men många rådgivare ger framgång.+ 23  Glad blir den som ger ett bra svar,*+ja, vad är bättre än ett ord i rätt tid!+ 24  Den som har insikt går uppför livets stig,+för att undvika vägen som går ner mot graven.*+ 25  Jehova river ner de stoltas hus,+men han låter änkans gränsmärke stå kvar.+ 26  Jehova avskyr de ondas planer,+men han värdesätter vänliga ord.+ 27  Den som roffar åt sig skapar problem för* sin familj,+men den som hatar mutor får leva.+ 28  De rättfärdiga tänker innan de svarar,*+men de onda vräker ur sig negativt tal. 29  Jehova är långt borta från de onda,men han lyssnar till de rättfärdigas bön.+ 30  En glad uppsyn* gläder hjärtat,ett gott budskap ger nya krafter.*+ 31  Den som lyssnar till livgivande tillrättavisninghör hemma bland de visa.+ 32  Den som inte vill veta av vägledning föraktar sitt liv,+men den som lyssnar till tillrättavisning blir vis.*+ 33  Respekt för Jehova fostrar till vishet,+och ödmjukhet är vägen till ära.+

Fotnoter

Eller ”vänligt”.
Eller ”sårande”.
Eller ”Läkande”.
Ordagrant ”krossar anden”.
Eller ”avkastning”.
Eller ”hård”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”tillintetgörelsens plats”, ”Abaddon”.
Ordagrant ”Ett förståndigt hjärta”.
Eller ”fyller munnen med”.
Eller ”har ett glatt hjärta”.
Eller ”förvirring”.
Ordagrant ”tjur gödd vid krubban”.
Eller ”den som är sen till vrede”.
Ordagrant ”saknar hjärta”.
Eller ”samråd”, ”förtroliga samtal”.
Ordagrant ”En man gläder sig över sin muns svar”.
Eller ”Sheol”, dvs. den bildliga plats dit människor kommer när de dör. Se Ordförklaringar.
Eller ”drar vanära över”.
Eller ”begrundar för att kunna ge svar”.
Ordagrant ”ger fetma åt benen”.
Eller ”Vänliga blickar”, ”Strålande ögon”.
Ordagrant ”får ett hjärta”.

Studienoter

Media