Ordspråksboken 29:1–27

29  Den som förhärdar sig trots många tillrättavisningar+ska plötsligt krossas bortom all räddning.+   När de rättfärdiga är många gläder sig folket,men när den onde härskar suckar folket.+   Den som älskar vishet gläder sin far,+men den som umgås med prostituerade slösar bort sin förmögenhet.+   Med rättvisa bygger kungen upp landet,+men den som är ute efter mutor river ner det.   Den som smickrar sin vänlägger ut en fälla för hans fötter.+   Den onde snärjer in sig i sina egna synder,+men den rättfärdige jublar och gläder sig.+   Den rättfärdige värnar om de fattigas rättigheter,+men den onde bryr sig inte alls.+   De skrytsamma får staden att koka av ilska,+men de visa får vreden att lägga sig.+   När den vise drar den oförståndige inför rättablir det bara skrik och skrän och ingen lösning.+ 10  Blodtörstiga män hatar de oskyldiga,*+och de försöker ta livet av de rättfärdiga.* 11  Den oförståndige släpper lös alla sina känslor,*+men den vise håller dem i schack.+ 12  En härskare som lyssnar på lögnerfår bara onda tjänare.+ 13  Den fattige och förtryckaren har detta gemensamt:* Jehova ger bådas ögon ljus.* 14  När en kung dömer de fattiga rättvist+kommer hans tron att bestå för alltid.+ 15  Fostran* och tillrättavisning ingjuter vishet,+men ett barn som får fria tyglar drar skam över sin mor. 16  När de onda spirar, spirar ondskan,men de rättfärdiga ska bevittna deras fall.+ 17  Fostra ditt barn,* så slipper du bekymmer,och din glädje blir stor.+ 18  Utan vägledning från Gud* lämnas folket vind för våg,+men lyckliga är de som håller lagen.+ 19  En tjänare låter sig inte tillrättavisas genom ord,för även om han förstår lyder han inte.+ 20  Har du träffat någon som talar innan han tänker?+ Det är större hopp om den oförståndige än om honom.+ 21  Skämmer man bort en tjänare från hans ungdomblir han otacksam senare i livet. 22  Den som är lättirriterad skapar kontroverser,+och den hetlevrade syndar många gånger.+ 23  Stolthet leder till förödmjukelse,+men den ödmjuke vinner ära.+ 24  Tjuvens medbrottsling är sin egen fiende. Han blir kallad att vittna* men håller tyst.+ 25  Människofruktan är en fälla,+men den som litar på Jehova blir beskyddad.+ 26  Många söker audiens hos en härskare,*men det är hos Jehova man får rättvisa.+ 27  De rättfärdiga avskyr den som gör orätt,+men de onda avskyr den som lever rätt.+

Fotnoter

Eller ”klanderfria”.
Eller möjligen ”men de rättfärdiga försöker skydda deras liv”.
Ordagrant ”sin ande”.
Ordagrant ”möter varandra”.
Dvs. ger dem liv.
Eller ”Straff”. Ordagrant ”Käpp”.
Ordagrant ”din son”.
Eller ”profetiska syner”, ”uppenbarelser”.
Eller ”Han hör en ed som inbegriper en förbannelse”.
Eller möjligen ”söker ynnest hos en härskare”. Ordagrant ”söker en härskares ansikte”.

Studienoter

Media