Matteusevangeliet 8:1–34

8  Jesus gick ner från berget och stora folkskaror följde efter honom.  Och en man som led av spetälska kom fram och bugade sig för honom och sa: ”Herre, om du bara vill kan du göra mig frisk.”+  Då sträckte Jesus ut handen, rörde vid honom och sa: ”Det vill jag. Bli frisk.”+ Och i samma stund blev han frisk.+  Jesus sa till honom: ”Berätta det inte för någon,+ men gå och visa dig för prästen+ och bär fram den offergåva som krävs enligt Moses lag,+ så att prästerna får ett bevis för att du har blivit botad.”*+  När han gick in i Kapernaum kom en officer fram till honom och vädjade:+  ”Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och lider fruktansvärt.”*  Jesus svarade: ”Jag kommer och botar honom.”  Då sa officeren: ”Herre, jag är inte värdig att du kommer hem till mig. Befall bara att min tjänare ska bli frisk, så blir han det.  Jag står ju själv under befäl, men jag har även soldater under mig. Och när jag befaller en soldat: ’Ge dig i väg!’ så ger han sig i väg, och när jag säger till en annan: ’Kom!’ så kommer han. Om jag säger till min tjänare: ’Gör detta!’ så gör han det.” 10  Jesus blev imponerad när han hörde detta och sa till dem som följde honom: ”Jag kan försäkra er att jag inte har träffat någon bland israeliterna med så stark tro.+ 11  Jag säger er att det ska komma många både från öster och väster och lägga sig till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket,+ 12  men rikets söner ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska de gråta och gnissla tänder.”+ 13  Sedan sa Jesus till officeren: ”Gå. Du har visat tro, och det ska bli precis som du har sagt.”+ I samma stund blev tjänaren frisk.+ 14  Jesus kom hem till Petrus och fick se att Petrus svärmor+ låg sjuk och hade feber.+ 15  Han rörde vid hennes hand,+ och då försvann febern och hon steg upp och började passa upp honom. 16  När det blev kväll var det många som kom till honom med sådana som var demonbesatta. Han drev ut andarna med en enkel befallning och botade alla som var sjuka, 17  för att det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: ”Han tog på sig våra sjukdomar och bar våra smärtor.”+ 18  När Jesus såg att många hade samlats omkring honom sa han att man skulle ge sig av till andra sidan sjön.+ 19  En skriftlärd kom fram till honom och sa: ”Lärare, jag vill följa dig vart du än går.”+ 20  Men Jesus sa: ”Rävarna har sina lyor, och himlens fåglar har sina bon, men Människosonen har inget hem han kan kalla sitt eget.”*+ 21  En av lärjungarna sa: ”Herre, jag vill bara begrava min far först.”+ 22  Men Jesus sa till honom: ”Följ mig och låt de döda begrava sina döda.”+ 23  Jesus steg i en båt, och hans lärjungar följde med honom.+ 24  Ute på sjön blåste det upp till storm, och båten sköljdes över av vågorna. Men Jesus låg och sov.+ 25  Då väckte de honom och sa: ”Herre, rädda oss, för vi håller på att gå under!” 26  Men han sa till dem: ”Varför är ni så rädda? Ni har för lite tro!”+ Sedan reste han sig upp och befallde vindarna och vågorna att lägga sig, och då blev det helt stilla.+ 27  Lärjungarna blev alldeles häpna och sa: ”Vem är det här egentligen? Till och med vindarna och sjön lyder honom!” 28  När han kom över till andra sidan sjön, till gadarenernas område, var det två demonbesatta män som mötte honom.+ De kom från* gravarna och var ovanligt aggressiva, så ingen vågade gå förbi på den vägen. 29  De skrek: ”Varför är du här? Vad vill du oss, Guds son?+ Tänker du plåga oss+ före den bestämda tiden?”+ 30  En bra bit därifrån gick en stor svinhjord och betade,+ 31  så demonerna bad honom: ”Om du driver ut oss vill vi att du sänder oss in i svinhjorden.”+ 32  Han sa: ”Ge er i väg!” Då gav de sig av och trängde in i svinen, och hela hjorden rusade i väg ut över stupet* och ner i sjön och dog. 33  Men de som vaktade svinen flydde därifrån, och när de kom in i staden berättade de om allt som hade hänt, även det som hade hänt med de demonbesatta männen. 34  Då gick hela staden ut för att möta Jesus, och de bad honom att ge sig i väg från deras område.+

Fotnoter

Ordagrant ”till ett vittnesbörd för dem”.
Eller ”har svåra plågor”.
Ordagrant ”ingenstans att vila sitt huvud”.
Eller ”kom ut ur”.
Eller ”nedför den branta sluttningen”.

Studienoter

visa honom ära: Eller ”böja oss ner för honom”. När det grekiska verbet proskynẹō används för att beskriva tillbedjan av en gud eller gudom, återges det med ”att tillbe”. Men astrologerna kom och frågade efter ”en kung åt judarna”. Så det är tydligt att det i det här fallet handlade om att vörda eller visa respekt för en mänsklig kung, inte en gud. Samma verb förekommer också i Mk 15:18, 19 när soldaterna hånfullt ”bugade sig” för Jesus och kallade honom ”judarnas kung”. (Se studienot till Mt 18:26.)

spetälska: Den form av spetälska som drabbade människor var en allvarlig hudsjukdom. När Bibeln talar om spetälska är det inte begränsat till den sjukdom som kallas så i dag. Alla som hade fått diagnosen spetälska var utstötta ur samhället så länge de var sjuka. (3Mo 13:2, fotnot, 45, 46; se Ordförklaringar under ”Spetälska”.)

bugade sig för honom: Eller ”visade honom vördnad”. Även personer som nämns i de hebreiska skrifterna bugade sig när de mötte profeter, kungar och andra som representerade Gud. (1Sa 25:23, 24; 2Sa 14:4–7; 1Ku 1:16; 2Ku 4:36, 37) Den här mannen förstod tydligen att han talade med en av Guds representanter som hade kraft att kunna bota människor. Det var lämpligt att buga sig för att visa respekt för den kung som Jehova hade utsett. (Mt 9:18; för mer information om det grekiska ord som används här, se studienot till Mt 2:2.)

rörde vid honom: Den mosaiska lagen föreskrev att de som var drabbade av spetälska skulle sättas i karantän för att hindra smittspridning. (3Mo 13:45, 46; 4Mo 5:1–4) Men de judiska religiösa ledarna lade till ytterligare regler. Man fick till exempel inte komma närmare en spetälsk än fyra alnar (ca 1,8 m), men under blåsiga dagar fick man inte komma närmare än 100 alnar (ca 45 m). Sådana regler gjorde att spetälska behandlades hjärtlöst. Traditionen talar i positiva ordalag om en viss rabbi som gömde sig för spetälska och om en annan som kastade sten på dem för att hålla dem på avstånd. I kontrast till det blev Jesus så gripen av den spetälske mannens svåra situation att han gjorde något som andra ansåg var otänkbart – han rörde vid honom. Och han gjorde det trots att han skulle ha kunnat bota mannen genom att bara säga ett ord. (Mt 8:5–13)

Det vill jag: Jesus gjorde inte bara det mannen bad honom om, utan han uttryckte också en stark önskan att göra det, och detta visar att han inte bara drevs av pliktkänsla.

Berätta det inte för någon: Se studienot till Mk 1:44.

visa dig för prästen: Enligt den mosaiska lagen måste en präst bekräfta att den som hade haft spetälska hade blivit frisk. Den botade mannen var tvungen att resa till templet, och där skulle han bära fram en offergåva som bestod av två levande rena fåglar, cederträ, rött garn och isop. (3Mo 14:2–32)

Berätta inte det här för någon: Jesus gav troligen den här instruktionen eftersom han inte ville upphöja sitt eget namn eller göra något som drog bort uppmärksamheten från Jehova Gud och de goda nyheterna om riket. Det här var en uppfyllelse av Jes 42:1, 2, där det sägs att Jehovas utvalde tjänare inte skulle låta sin röst ”höras på gatan”, dvs. inte skapa sensation. (Mt 12:15–19) Jesus ödmjuka inställning var en uppfriskande kontrast till den inställning som hycklarna uppvisade. Jesus fördömde dem, eftersom de tyckte om ”att stå och be i synagogorna och i hörnen av de stora gatorna” för att andra skulle se dem. (Mt 6:5) Jesus ville tydligtvis att människor skulle bli övertygade om att han var Messias på grund av välgrundade bevis, inte på grund av sensationella historier om hans underverk.

Kapernaum: Se studienot till Mt 4:13.

officer: Eller ”centurion”, dvs. en officer som hade befäl över omkring 100 soldater i den romerska armén.

Kapernaum: Av ett hebreiskt namn som betyder ”Nahums by” eller ”tröstens by”. (Nah 1:1, fotnot) Staden låg vid nordvästra sidan av Galileiska sjön. Den hade stor betydelse under Jesus jordiska tjänst och omnämns som ”staden där han bodde” i Mt 9:1.

min tjänare: Det grekiska ord som här har översatts med ”tjänare” betyder ordagrant ”barn” eller ”ungdom” och kunde användas om en tjänare som man kände viss uppskattning för, möjligen en personlig tjänare.

många både från öster och väster: En antydan om att icke-judar skulle få del i riket.

lägga sig till bords: Eller ”äta”. När man hade fest på Bibelns tid placerade man ofta divaner runt bordet. De som deltog i måltiden låg på divanerna med huvudet in mot bordet och stödde ofta vänster armbåge mot en kudde. Maten åt man i regel med högra handen. Att ligga till bords med någon var ett tecken på nära vänskap. Judar på den tiden skulle därför i vanliga fall aldrig ha lagt sig till bords med icke-judar.

gnissla tänder: Eller ”skära tänder”. Uttrycket kan inbegripa tanken på ångest, förtvivlan och ilska, möjligen i kombination med hårda ord och våldsamma handlingar.

Petrus svärmor: Se studienot till Lu 4:38.

låg sjuk och hade feber: Se studienot till Lu 4:38.

Simons svärmor: Dvs. Petrus (Kefas) svärmor. (Joh 1:42) Att han hade en svärmor stämmer med det Paulus skriver i 1Kor 9:5, där det framkommer att Petrus (Kefas) var gift. Hans svärmor bodde tydligtvis i samma hus som han, ett hus som han delade med sin bror Andreas. (Mk 1:29–31; se studienot till Mt 10:2 för information om Petrus olika namn.)

hade hög feber: I Matteus och Markus sägs det att Petrus svärmor ”låg sjuk och hade feber”. (Mt 8:14; Mk 1:30) Det är bara läkaren Lukas som beskriver hur sjuk hon var, att hon hade ”hög feber”. (Se ”Introduktion till Lukas”.)

När det blev kväll: Dvs. när sabbatsdagen var över, som parallellskildringarna i Mk 1:21–32 och Lu 4:31–40 visar.

för att det som Jehova hade sagt genom sin profet skulle uppfyllas: Detta och liknande uttryck förekommer många gånger i Matteus evangelium. Med en judisk målgrupp i åtanke vill Matteus tydligtvis betona Jesus roll som den utlovade Messias. (Mt 2:15, 23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:56; 27:9)

för att det som hade sagts genom profeten Jesaja skulle uppfyllas: Se studienot till Mt 1:22.

bar: Eller ”bar bort”, ”avlägsnade”. Matteus tillämpar under inspiration Jes 53:4 på det mirakulösa botande som Jesus utförde. Den större uppfyllelsen av Jes 53:4 kommer att inträffa när Jesus bär bort synden fullständigt, precis som ”asaselbocken” bar bort israeliternas synder när den skickades ut i vildmarken på försoningsdagen. (3Mo 16:10, 20–22) Genom att bildligt talat bära bort synden avlägsnar Jesus själva orsaken till sjukdom för alla som utövar tro på värdet av hans offer.

andra sidan sjön: Dvs. Galileiska sjöns östra sida.

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

begrava min far: Se studienot till Lu 9:59.

begrava min far: Det här betydde tydligtvis inte att mannen just hade förlorat sin far och bara ville ordna med begravningen. Då hade han förmodligen inte varit där och pratat med Jesus över huvud taget. Vid ett plötsligt dödsfall i dåtidens Mellanöstern brukade man ordna med begravningen snabbt, ofta samma dag. Den här mannens far kan ha varit sjuk eller gammal, men inte död. Jesus skulle aldrig ha uppmanat någon att försumma en sjuk och behövande förälder, så det måste ha funnits andra familjemedlemmar som kunde ta hand om hans far. (Mk 7:9–13) Den här mannen sa i själva verket: ”Jag kan bli din efterföljare, men inte så länge min far lever. Jag måste vänta tills min far är död och begraven.” Men ur Jesus perspektiv gick mannen miste om möjligheten att prioritera Guds rikes intressen i sitt liv. (Lu 9:60, 62)

Låt de döda begrava sina döda: Som det framkommer i studienoten till Lu 9:59 så hade mannen som Jesus pratade med en far som kanske var sjuk eller gammal, men inte död. Det Jesus menar är tydligtvis: ”Låt dem som är andligt döda begrava sina döda.” Mannen skulle alltså inte vänta med beslutet att bli Jesus efterföljare, eftersom andra i familjen uppenbarligen kunde ta hand om hans far tills han dog. Om den här mannen valde att följa Jesus skulle han börja vandra på vägen mot evigt liv, i stället för att vara bland dem som Gud betraktar som andligt döda. Jesus svar visar att man behöver sätta Guds rike på första plats i livet och förkunna det vitt och brett för att kunna bevara sig vid liv andligt sett.

låt de döda begrava sina döda: Se studienot till Lu 9:60.

storm: Stormar är vanliga på Galileiska sjön. Vattenytan ligger ungefär 210 m under havsnivån, och lufttemperaturen är högre vid ytan än på de omgivande högslätterna och bergen. Dessa faktorer kan resultera i starka vindar som snabbt piskar upp vågor.

Ni har för lite tro: Eller ”ni med lite tro”. Jesus menade inte att de saknade tro helt och hållet, utan att de behövde mer tro. (Mt 14:31; 16:8; Lu 12:28; se studienot till Mt 6:30.)

Ni har för lite tro: Eller ”ni med lite tro”. Jesus tillämpade det här uttrycket på lärjungarna och menade att deras tro eller tillit inte var tillräckligt stark. (Mt 8:26; 14:31; 16:8; Lu 12:28) Det betyder inte att de saknade tro helt och hållet, utan att de behövde mer tro.

gadarenernas område: Ett område på andra (östra) sidan av Galileiska sjön. Staden Gadara låg 10 km från Galileiska sjön. På mynt från Gadara är ofta ett skepp avbildat, och det tyder på att detta område sträckte sig ända till Galileiska sjön. Markus och Lukas kallar den här trakten för ”gerasenernas område”. (Se studienot till Mk 5:1.) De olika områdena kan ha överlappat varandra. (Se Tillägg A7, Karta 3B, ”Händelser vid Galileiska sjön”, och Tillägg B10.)

två: Skildringarna i Markus (5:2) och Lukas (8:27) nämner en enda demonbesatt man. (Se studienot till Mk 5:2.)

gravarna: Eller ”minnesgravarna”. (Se Ordförklaringar under ”Minnesgrav”.) Sådana gravar var tydligen grottor eller gravkamrar som höggs ut ur berget, och de låg vanligtvis utanför städerna. För att inte riskera att bli ceremoniellt orena undvek judarna sådana gravplatser, och det gjorde dem till idealiska tillhåll för psykiskt sjuka och demonbesatta människor.

gerasenernas område: Ett område på andra sidan (östra sidan) Galileiska sjön. Områdets exakta gränser är inte kända i dag, och dess läge är också osäkert. En del förbinder ”gerasenernas land” med området kring Kursi, inte långt från de branta sluttningarna vid Galileiska sjöns östra strand. Andra menar att det kan syfta på det vidsträckta området kring staden Gerasa (Jerash), som låg 55 km sydsydöst om Galileiska sjön. I Mt 8:28 kallas området ”gadarenernas område”. (Se studienot till gerasenernas i den här versen och studienot till Mt 8:28.) Även om olika namn används syftar de i stort sett på samma område på östra sidan om Galileiska sjön, och områdena kan ha överlappat varandra. Skildringarna står i alla fall inte i strid med varandra. (Se också Tillägg A7, Karta 3B, ”Händelser vid Galileiska sjön”, och Tillägg B10.)

en demonbesatt man: Evangelieskribenten Matteus (8:28) nämner två män, men Markus och Lukas (8:27) nämner bara en. Markus och Lukas vill tydligen rikta uppmärksamheten på bara en demonbesatt man, eftersom det var honom som Jesus talade med och eftersom han utmärkte sig. Det är möjligt att denne man var mer våldsam eller hade varit demonbesatt längre än den andre. Eller så var det bara den ene mannen som ville följa Jesus efter att han hade blivit botad. (Mk 5:18–20)

Varför ska vi bekymra oss om det?: När Maria sa till Jesus: ”De har inget vin” (Joh 2:3), så menade hon egentligen att han borde göra något åt det. Detta är anmärkningsvärt, för Jesus hade ännu inte utfört något underverk. När Jesus svarade sa han ordagrant: ”Vad för mig och för dig?” Detta var ett semitiskt idiom som användes när man invände mot något, och innebörden varierar beroende på sammanhanget. Ibland kunde det uttrycka fientlighet och avståndstagande (Mt 8:29; Mk 1:24; 5:7; Lu 4:34; 8:28), men i det här fallet verkar det vara en försiktig protest. (I de hebreiska skrifterna finns det flera exempel på tillfällen då detta idiom används i den mildare betydelsen, t.ex. i 2Sa 16:9, 10 och 1Ku 17:18, fotnot.) Det Jesus sedan sa antyder varför han tvekade: Min tid har inte kommit än. Men Jesus svar på hennes förslag kan inte ha indikerat att han var emot att hjälpa till med tanke på Marias reaktion i vers 5.

Varför är du här? Vad vill du oss?: Eller ”Vad har vi med dig att göra?” En ordagrann översättning av den här retoriska frågan skulle lyda: ”Vad för oss och för dig?” Detta semitiska idiom återfinns i de hebreiska skrifterna (Jos 22:24; Dom 11:12; 2Sa 16:10; 19:22; 1Ku 17:18; 2Ku 3:13; 2Kr 35:21; Hos 14:8), och en motsvarande grekisk fras används i de kristna grekiska skrifterna (Mt 8:29; Mk 1:24; 5:7; Lu 4:34; 8:28; Joh 2:4). Den exakta innebörden kan variera beroende på sammanhanget. I det här sammanhanget uttrycker det fientlighet och avståndstagande, och somliga har föreslagit översättningar som: ”Stör oss inte!” eller ”Lämna oss i fred!” I andra sammanhang används det för att visa att man har en avvikande uppfattning eller för att visa att man vägrar bli indragen i en föreslagen handling, men utan att man uttrycker förakt, arrogans eller fiendskap. (Se studienot till Joh 2:4.)

plåga oss: Ett besläktat grekiskt uttryck översätts med ”fångvaktarna” i Mt 18:34. I det här sammanhanget verkar ”plåga” alltså syfta på att förvisa dem till eller spärra in dem i ”avgrunden”, som nämns i parallellskildringen i Lu 8:31.

svinhjord: Svin var orena enligt lagen, men i det här området födde man upp svin. Det sägs inte om ”de som vaktade svinen” (Mt 8:33) var judar som bröt mot lagen. Men både greker och romare betraktade griskött som en delikatess, och eftersom många icke-judar levde i Dekapolisområdet fanns det en marknad för sådant kött.

Media

En romersk centurion i stridsmundering
En romersk centurion i stridsmundering

En centurion (officer) hade den högsta rang som en vanlig soldat kunde uppnå. Han övade soldaterna, inspekterade deras vapen, utrustning och proviant och såg till att de uppförde sig enligt reglerna. Den romerska arméns beredskap och stridsduglighet var oftast mer beroende av centurionerna än av några andra. De var generellt sett de mest erfarna och värdefulla männen i den romerska armén. Allt detta gör att den ödmjukhet och tro som visades av centurionen som sökte upp Jesus blir ännu mer imponerande.

Rävarnas lyor och fåglarnas bon
Rävarnas lyor och fåglarnas bon

Jesus hade ingen permanent bostad, och han ställde det i kontrast till rävar och fåglar som faktiskt har egna bon. Rävarna på bilden är rödrävar (Vulpes vulpes) och förekommer inte bara i Mellanöstern, utan också i Afrika, Asien, Europa och Nordamerika och sedan en tid även i Australien. Om räven inte lyckas hitta en naturlig håla eller ett övergivet bo, så brukar den gräva ett hål i marken och göra en egen lya. Fågeln på bilden är en cettisångare (Cettia cetti). Det är en av omkring 470 fågelarter som man kan se i Israel under loppet av ett år, och fåglarna bygger sina bon av t.ex. grenar, löv, sjögräs, ull, strå, mossa och fjädrar och placerar dem uppe i träd, inuti ihåliga trädstammar eller på klippor. Landets topografi varierar från snöklädda toppar till djupa, heta dalar, från ökenområden till kustslätter, allt samlat i sydöstra hörnet av Medelhavet. Detta lockar till sig många fågelarter som antingen finns i landet permanent eller när de migrerar.

Klippor öster om Galileiska sjön
Klippor öster om Galileiska sjön

Det var på Galileiska sjöns östra sida som Jesus drev ut demoner ur två män och sände in demonerna i en svinhjord.