Matteusevangeliet 25:1–46

25  Då ska himmelriket vara som tio unga kvinnor* som tog sina lampor+ och gick ut för att möta brudgummen.+  Fem var oförståndiga, och fem var förståndiga.+  De oförståndiga tog nämligen med sig sina lampor, men de tog inte med sig någon extra olja.  Men de förståndiga tog inte bara med sig sina lampor, utan även flaskor med olja.  När brudgummen dröjde blev kvinnorna dåsiga och somnade.  Mitt i natten hördes ett rop: ’Nu kommer brudgummen! Gå ut och möt honom.’  Då reste sig alla kvinnorna och gjorde i ordning sina lampor.+  De oförståndiga sa till de förståndiga: ’Ge oss lite olja, för våra lampor håller på att slockna.’  De förståndiga svarade: ’Det kanske inte räcker både till er och till oss. Gå i väg till dem som säljer olja och köp till er själva.’ 10  När de var på väg bort för att köpa olja kom brudgummen, och kvinnorna som var redo följde med honom in till bröllopet.+ Sedan stängdes dörren. 11  Senare kom de andra kvinnorna tillbaka och sa: ’Herre, herre, släpp in oss!’+ 12  Men han svarade: ’Jag ska säga som det är: Jag känner inte er.’ 13  Var alltså hela tiden vaksamma,+ för ni känner varken till dagen eller tidpunkten.*+ 14  Det är precis som när en man skulle resa utomlands. Innan han reste kallade han till sig sina tjänare och gav dem ansvaret för sina ägodelar.+ 15  En tjänare fick fem talenter, en annan fick två, och ytterligare en annan fick en enda. Talenterna fördelades efter vars och ens förmåga,+ och sedan reste mannen utomlands. 16  Den som hade fått fem talenter tog dem och gick genast i väg för att göra affärer, och han tjänade fem till. 17  Den som hade fått två talenter gjorde likadant och tjänade två till. 18  Men den som hade fått en enda talent gick i väg och grävde ner sin herres pengar. 19  Efter en lång tid kom tjänarnas herre tillbaka och ville veta vad de hade gjort med pengarna.+ 20  Den som hade fått fem talenter kom fram och hade med sig fem talenter till och sa: ’Herre, du gav mig ansvaret för fem talenter, och jag har tjänat fem till.’+ 21  Hans herre sa: ’Bra gjort, du är en god och trogen tjänare! Du har varit trogen när du har haft ansvaret för några få saker. Jag ska ge dig ansvaret för många saker.+ Gläd dig tillsammans med din herre.’*+ 22  Sedan kom den som hade fått två talenter fram och sa: ’Herre, du gav mig ansvaret för två talenter, och jag har tjänat två till.’+ 23  Hans herre sa: ’Bra gjort, du är en god och trogen tjänare! Du har varit trogen när du har haft ansvaret för några få saker. Jag ska ge dig ansvaret för många saker. Gläd dig tillsammans med din herre.’ 24  Till sist kom den som bara hade fått en talent fram och sa: ’Herre, jag visste att du är en krävande* man som skördar det någon annan har sått och samlar in det någon annan har tröskat.+ 25  Så jag blev rädd och gick och grävde ner din talent. Här har du det som är ditt.’ 26  Till svar sa hans herre: ’Du är en ond och lat* tjänare. Du visste alltså att jag skördar det någon annan har sått och samlar in det någon annan har tröskat? 27  Varför lämnade du inte mina pengar till en bank? I så fall hade jag fått tillbaka dem med ränta när jag återvände.’ 28  Sedan sa han till sina tjänare: ’Ta ifrån honom talenten och ge den åt tjänaren med de tio talenterna.+ 29  För den som redan har, han ska få mer, så att han får ett överflöd. Men den som inte har något, han ska bli fråntagen det lilla han har.+ 30  Och kasta ut den värdelöse tjänaren i mörkret utanför. Där ska han gråta och gnissla tänder.’ 31  När Människosonen+ kommer i sin strålande prakt tillsammans med alla änglarna+ ska han sätta sig på sin strålande tron. 32  Alla nationerna ska samlas inför honom, och han ska skilja människor från varandra, precis som en herde skiljer fåren från getterna. 33  Och han ska ställa fåren+ på sin högra sida och getterna på sin vänstra.+ 34  Sedan ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: ’Kom, ni som har välsignats av min Far, och ta emot ert arv, det rike som har varit förberett åt er sedan världens grundläggning. 35  För jag var hungrig, och ni gav mig något att äta. Jag var törstig, och ni gav mig något att dricka. Jag var hemlös,* och ni tog gästfritt emot mig.+ 36  Jag var naken, och ni gav mig kläder.+ Jag var sjuk, och ni tog hand om mig. Jag satt i fängelse, och ni besökte mig.’+ 37  Då ska de rättfärdiga svara honom: ’Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat eller törstig och gav dig något att dricka?+ 38  När såg vi att du var hemlös och tog gästfritt emot dig eller naken och gav dig kläder? 39  När såg vi att du var sjuk eller satt i fängelse och besökte dig?’ 40  Då ska kungen svara: ’Jag säger er att det ni har gjort för en av de minsta av mina bröder, det har ni gjort för mig.’+ 41  Sedan ska han säga till dem som står på hans vänstra sida: ’Ge er i väg härifrån,+ ni som har blivit dömda,* till den eviga eld+ som väntar djävulen och hans änglar.+ 42  För jag var hungrig, men ni gav mig inget att äta, och jag var törstig, men ni gav mig inget att dricka. 43  Jag var hemlös, men ni tog inte gästfritt emot mig. Jag var naken, men ni gav mig inga kläder. Jag var sjuk och satt i fängelse, men ni tog inte hand om mig.’ 44  Då ska de också svara: ’Herre, när såg vi att du var hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse utan att hjälpa* dig?’ 45  Då ska han svara: ’Jag säger er att det ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte gjort för mig.’+ 46  Och de ska gå bort till evig död+ men de rättfärdiga till evigt liv.”+

Fotnoter

Ordagrant ”jungfrur”.
Ordagrant ”eller timmen”.
Eller ”Gå in i din herres glädje”.
Eller ”hård”, ”sträng”.
Eller ”slö”, ”ovillig”.
Eller ”en främling”.
Eller ”är under förbannelse”.
Eller ”betjäna”.

Studienoter

att föra din hustru Maria hem till dig: Enligt judisk sed inleddes äktenskapet vid förlovningen. Formaliteterna kring bröllopet var avklarade när mannen förde med sig bruden till sitt hem. Detta skedde på en bestämd dag och var något man firade. I och med detta förklarade mannen offentligt att han nu tog kvinnan till sin äktenskapspartner. Äktenskapet blev därmed offentligt känt och bekräftat. Det registrerades, och det var bindande. (1Mo 24:67; se studienoter till Mt 1:18, 19.)

tio unga kvinnor ... för att möta brudgummen: På Bibelns tid var det en viktig del av bröllopsceremonin att bruden högtidligt fördes från sin fars hem till brudgummens eller svärfaderns hem. Brudgummen, klädd i sina bästa kläder, lämnade sitt hem på kvällen för att tillsammans med sina vänner gå till brudens föräldrahem. Därifrån gick paret till brudgummens hem, åtföljda av musiker och sångare och vanligtvis några som bar lampor. Människor längs vägen visade stort intresse för processionen. (Jes 62:5; Jer 7:34; 16:9) Unga kvinnor som bar lampor var tydligtvis med bland dem som slöt sig till processionen. Eftersom det inte fanns någon orsak till brådska kunde det dra ut på tiden, och några av dem som väntade längs vägen kunde därför bli dåsiga och somna. På grund av den långa väntetiden kunde lamporna behöva fyllas på med olja med jämna mellanrum. Sången och jubelropen kunde höras på långt håll. När sedan brudgummen och hans följe hade gått in i huset och stängt dörren var det för sent för andra gäster att komma in. (Mt 25:5–12; se studienot till Mt 1:20.)

förståndige: Det grekiska ord som används här förmedlar tanken på att vara förståndig och vis i praktiskt avseende och samtidigt insiktsfull, förutseende, omdömesgill och klok. Samma grekiska ord används i Mt 7:24 och 25:2, 4, 8, 9. I Septuaginta används det här ordet om Josef i 1Mo 41:33, 39.

förståndiga: Eller ”visa”, ”kloka”. (Se studienot till Mt 24:45.)

gjorde i ordning sina lampor: Syftar tydligtvis på att de gjorde sådana nödvändiga förberedelser som att klippa vekarna och fylla på olja, så att lamporna kunde lysa klart.

Var ... vaksamma: Det grekiska uttrycket har grundbetydelsen ”hålla sig vaken”, men i många sammanhang betyder det ”vara vaksam”, ”vara på sin vakt”. Matteus använder det här uttrycket i Mt 24:43; 25:13; 26:38, 40, 41. I Mt 24:44 kopplar han det till att vara ”beredda”. (Se studienot till Mt 26:38.)

håll er vakna: Jesus hade betonat hur viktigt det var att lärjungarna höll sig andligt vakna, för de visste inte vilken dag eller timme han skulle komma. (Se studienoter till Mt 24:42; 25:13.) Här och i Mt 26:41 betonar han detta igen och gör en koppling mellan att hålla sig andligt vaken och att vara ihärdig i bönen. Liknande uppmaningar återfinns genom hela de kristna grekiska skrifterna, något som visar att det är viktigt för sanna kristna att hålla sig andligt vakna. (1Kor 16:13; Kol 4:2; 1Th 5:6; 1Pe 5:8; Upp 16:15)

Var alltså hela tiden vaksamma: Ordagrant ”Håll er vakna”. Den här uppmaningen om att hålla sig andligt vaken är huvudtanken i liknelsen med de tio unga kvinnorna. (Se studienoter till Mt 24:42; 26:38.)

talenter: En grekisk talent var inte ett mynt, utan en vikt- och myntenhet. En grekisk silvertalent motsvarade 20,4 kg och var värd omkring 6 000 drakmer eller romerska denarer. Den motsvarade ca 20 årslöner för en vanlig arbetare. (Se Tillägg B14.)

pengar: Ordagrant ”silver”, dvs. silver som användes som pengar.

grävde ner din talent: Något som vittnar om att detta var en vanlig företeelse är att arkeologer och jordbrukare i Bibelns länder har hittat många nedgrävda värdesaker och mynt.

bank ... ränta: Under det första århundradet hade bankirer, de som lånade ut pengar, en framträdande ställning i Israel och kringliggande länder. Lagen förbjöd israeliterna att kräva ränta när de lånade ut till behövande judiska landsmän (2Mo 22:25), men den nämnde uttryckligen att det var tillåtet att ta ränta av utlänningar, troligen som en slags affärsverksamhet (5Mo 23:20). På Jesus tid var det tydligtvis vanligt att man fick ränta på pengar som man hade satt in hos bankirer.

gnissla tänder: Eller ”skära tänder”. Uttrycket kan inbegripa tanken på ångest, förtvivlan och ilska, möjligen i kombination med hårda ord och våldsamma handlingar.

gnissla tänder: Se studienot till Mt 8:12.

komma: Den första av de åtta gånger som det i Matteus, kapitel 24 och 25, hänvisas till att Jesus kommer eller återvänder. (Mt 24:42, 44, 46; 25:10, 19, 27, 31) Varje gång är det en form av det grekiska ordet ẹrchomai, ”komma”, som används. Ordet ”komma” används här i betydelsen att Jesus riktar sin uppmärksamhet mot människorna, i synnerhet när han kommer som domare för att avkunna och verkställa dom under den stora prövningen.

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

kommer: Se studienot till Mt 24:30.

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

som en herde skiljer fåren från getterna: Jesus hänvisar här till något som var en välbekant syn för hans åhörare. På Bibelns tid var det vanligt att herdar tog hand om både får och getter. (1Mo 30:32, 33; 31:38) Får och getter betade ofta tillsammans i Mellanöstern, och herden såg lätt skillnad på dem när han ville skilja dem åt. Det kunde finnas flera olika skäl till att man ville göra det. Det kunde till exempel göras i samband med bete, avel, mjölkning, klippning eller slakt, eller så grupperade man djuren för att de skulle hålla sig varma på natten. Vad orsaken än var, så är liknelsen en bra bild av det åtskiljande som kommer att äga rum när ”Människosonen kommer i sin strålande prakt”. (Mt 25:31)

på sin högra sida ... på sin vänstra: I en del sammanhang är både den högra och den vänstra sidan förknippade med ära och myndighet (Mt 20:21, 23), men den mest ärofulla platsen var alltid den högra (Ps 110:1; Apg 7:55, 56; Rom 8:34). Men både här och i Mt 25:34, 41 görs det en tydlig skillnad mellan den godkända ställningen på kungens högra sida och den förkastade ställningen på hans vänstra. (Jämför Pre 10:2, fotnoter.)

getterna: Jesus talar här om människor som inte ger sitt stöd åt hans andliga bröder, men det behöver inte betyda att han använder getter i den här liknelsen på grund av några negativa drag hos dessa djur. Det är sant att getter rent allmänt är mer självständiga och ibland mer envisa än får. Men de var rena djur för judarna och kunde användas i stället för får vid påskmåltiden. (2Mo 12:5; 5Mo 14:4) Och enligt den mosaiska lagen skulle blodet från en get användas på den årliga försoningsdagen för att åstadkomma försoning för Israels synder. (3Mo 16:7–27) Det verkar som om Jesus helt enkelt lät getterna representera en grupp av människor och fåren en annan. (Mt 25:32)

ta emot ert arv: Grundbetydelsen av det grekiska verbet är att en arvinge tar emot något som han har rätt till, ofta till följd av släktskap, till exempel när en son får ärva sin far. (Gal 4:30) Men i den här versen, i likhet med de flesta ställen där det här ordet förekommer i de kristna grekiska skrifterna, används det i vidare bemärkelse, nämligen att få ta emot något som en belöning från Gud. (Mt 19:29; 1Kor 6:9)

rike: I Bibeln används ordet för ”rike” på många olika sätt, bland annat i betydelsen ”område eller land som styrs av en kung”, ”kungamakt”, ”kungadöme” och ”bli styrd av en kung”. Här används det tydligtvis om att ta emot de fördelar eller välsignelser som är kopplade till att bli styrd av Guds rike och att njuta av livet i det område som detta rike styr över.

världens grundläggning: Det grekiska ordet för ”grundläggning” återges med att ”bli gravid” i Heb 11:11. När det används i samband med ”världen”, som det gör här, syftar det tydligtvis på den tidpunkt då Adam och Evas barn avlades och kom till världen. Jesus förknippade detta uttryck med Abel, som tydligtvis var den första människa från ”världens grundläggning” som kunde återlösas och som har fått sitt namn inskrivet i livets bokrulle. (Lu 11:50, 51; Upp 17:8)

naken: Det grekiska ordet gymnọs kan betyda ”oklädd”, ”utan ytterkläder”. (Jak 2:15, fotnot)

säger er: Se studienot till Mt 5:18.

bröder: Pluralformen av det grekiska ordet för ”broder” kan syfta på både män och kvinnor.

säger er: Eller ”försäkrar er”, ”säger er i sanning”. ”I sanning” är en återgivning av det grekiska ordet amẹ̄n, en translitterering av det hebreiska ordet ’amẹn, som betyder ”må det bli så” eller ”sannerligen”. Jesus använde ofta detta uttryck för att introducera ett uttalande, ett löfte eller en profetia, och på så sätt betonade han att det han sa var fullständigt sant. Jesus bruk av ”i sanning”, eller amen, sägs vara unikt i den religiösa litteraturen. I Johannesevangeliet upprepas alltid det grekiska ordet (amẹ̄n amẹ̄n). (Se studienot till Joh 1:51.)

evig död: Ordagrant ”evigt avskärande (bortkapande)”. Det grekiska ordet kọlasis användes om att beskära träd, att ta bort onödiga grenar. Det här avskärandet skulle vara evigt, eftersom de skulle bli avskurna från livet utan något hopp om en uppståndelse.

Media

Rensning av säd
Rensning av säd

En jordbrukare använde en kastskovel för att kasta upp tröskad säd i luften. De tunga kornen föll ner på tröskplatsen igen, medan de lättare agnarna blåstes bort av vinden. Jordbrukaren gjorde detta om och om igen tills kornen var helt rensade från agnar.