Lukasevangeliet 1:1–80

1  Många har sammanställt en redogörelse för de fakta som vi fullt och fast tror på,+  precis som det återgavs för oss av dem som från första stund var ögonvittnen+ och förkunnade budskapet.+  Därför har även jag, efter att noga ha gått igenom allt ända från början, bestämt mig för att skriva ner det i logisk ordning åt dig,+ högt ärade Theọfilos,+  så att du kan vara säker på att det du har blivit muntligt undervisad om är tillförlitligt.+  Under den tid då Herodes+ var kung i Judeen fanns det en präst som hette Sakarja och som tillhörde Abịas prästavdelning.+ Hans hustru var av Arons släkt och hette Elisabet.  Jehova såg dem som rättfärdiga därför att de helt och fullt levde efter alla hans bud och lagar.  Men de var barnlösa eftersom Elisabet inte kunde bli gravid, och båda hade kommit upp i åren.+  Vid ett tillfälle när Sakarja tjänstgjorde som präst inför Gud tillsammans med sin avdelning,+  blev han, enligt prästernas tradition, utvald att gå in i Jehovas tempel+ och offra rökelse.+ 10  Och medan* rökelseoffret frambars stod folket utanför och bad. 11  Då visade sig Jehovas ängel för Sakarja, till höger om rökelsealtaret. 12  Den synen gjorde honom förskräckt och mycket rädd. 13  Men ängeln sa till honom: ”Du behöver inte vara rädd, Sakarja, för Gud har hört din ödmjuka bön. Din hustru Elisabet kommer att föda en son åt dig, och du ska ge honom namnet Johannes.+ 14  Du kommer att bli glad, ja jublande glad, och många kommer att glädja sig över hans födelse,+ 15  för han ska bli stor i Jehovas ögon.+ Vin och andra drycker med alkohol får han inte dricka,+ och han kommer att vara uppfylld av helig ande redan innan han föds.+ 16  Han kommer att få många israeliter att återvända till Jehova, deras Gud.+ 17  Han ska också gå framför honom med Elias ande och kraft,+ för att få fäders hjärtan att bli som barns hjärtan+ och för att få de olydiga att handla vist och göra det som är rätt, så att han kan göra ett folk redo åt Jehova.”+ 18  Sakarja sa till ängeln: ”Hur ska jag kunna tro på detta? Både jag och min hustru är ju gamla.”+ 19  Ängeln svarade: ”Jag är Gabriel,+ som står inför Gud,+ och jag har sänts ut för att berätta de här goda nyheterna för dig. 20  Men eftersom du inte trodde på detta kommer du att bli stum och inte kunna tala förrän den dag det uppfylls,+ när tiden är inne.” 21  Under tiden stod folket och väntade på Sakarja, och de började undra varför han stannade så länge i templet. 22  När han kom ut kunde han inte tala, och de förstod att han precis hade sett något övernaturligt* i templet. Han kommunicerade med gester och förblev stum. 23  När hans tjänstgöring var slut återvände han hem. 24  Några dagar senare blev hans hustru Elisabet med barn, och i fem månader höll hon sig för sig själv. Hon sa: 25  ”Det här har Jehova gjort för mig. Han har tänkt på mig och tagit bort min offentliga skam.”+ 26  När Elisabet var i sjätte månaden sände Gud ängeln Gabriel+ till staden Nasaret i Galileen, 27  till en ung kvinna*+ som hette Maria.+ Hon var förlovad med en man av Davids släkt som hette Josef. 28  När ängeln kom in till henne sa han: ”Du rikt välsignade! Jehova är med dig.” 29  Hon blev djupt skakad av ängelns ord och försökte förstå vad hans hälsning kunde betyda. 30  Så han sa: ”Du behöver inte vara rädd, Maria, för Gud är med dig. 31  Du ska bli med barn och föda en son,+ och du ska ge honom namnet Jesus.+ 32  Han kommer att vara stor+ och kallas den Högstes son.+ Jehova Gud ska ge honom hans förfader Davids tron,+ 33  och han ska regera som kung över Jakobs avkomlingar för evigt, och hans styre ska inte få något slut.”+ 34  Men Maria sa till ängeln: ”Hur ska det gå till? Jag har ju inte legat med någon man.”+ 35  Ängeln svarade: ”Helig ande ska komma över dig,+ och den Högstes kraft ska överskugga dig. Därför ska pojken som föds vara helig+ och kallas Guds son.+ 36  Din släkting Elisabet har också blivit med barn och är i sjätte månaden. Hon som alla trodde var ofruktsam ska nu få en son på sin ålderdom, 37  för ingenting är omöjligt för Gud.”+ 38  Då sa Maria: ”Jag är Jehovas tjänare! Låt det som du har sagt hända med mig.” Då lämnade ängeln henne. 39  Kort därefter gav sig Maria av och skyndade sig upp i bergsbygden, till en stad i Juda, 40  och hon gick in i Sakarjas hus och hälsade på Elisabet. 41  När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i hennes mage, och Elisabet uppfylldes av helig ande. 42  Hon ropade: ”Av alla kvinnor är du den mest välsignade, och välsignat är barnet du väntar! 43  Hur kommer det sig att jag får denna förmån, att min herres mor besöker mig? 44  När jag hörde din hälsning sparkade barnet till av glädje i magen. 45  Lycklig är du som trodde på det som sades till dig, för allt som Jehova har lovat ska gå i uppfyllelse.” 46  Och Maria sa: ”Min själ upphöjer Jehova,+ 47  och mitt hjärta jublar över min Gud och räddare,*+ 48  för han har lagt märke till sin enkla tjänare.+ Från denna stund ska alla generationer prisa mig lycklig,+ 49  för den Mäktige har gjort något stort för mig, och heligt är hans namn.+ 50  I generation efter generation vilar hans barmhärtighet över dem som vördar honom.+ 51  Han har gjort mäktiga gärningar med sin arm,+ han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen.+ 52  Han har störtat mäktiga män från tronen+ och upphöjt de enkla.+ 53  Han har mättat de hungriga med det som är gott+ och skickat bort de rika tomhänta. 54  Han har hjälpt sin tjänare Israel och visat att han kommer ihåg sitt löfte att vara barmhärtig+ 55  för evigt, det löfte som han gav våra förfäder, Abraham och hans avkomlingar.”+ 56  Maria stannade hos Elisabet ungefär tre månader innan hon återvände hem. 57  Nu var tiden inne för Elisabet att föda, och hon fick en son. 58  Hennes grannar och släktingar fick höra att Jehova hade visat henne stor barmhärtighet, och de gladde sig med henne.+ 59  När pojken skulle omskäras på åttonde dagen+ kom de dit, och de tyckte att han skulle heta Sakarja, precis som sin far. 60  Men Elisabet sa: ”Nej, han ska heta Johannes.” 61  ”Men det finns ju ingen i din släkt som heter så”, invände de. 62  Sedan gjorde de tecken åt Sakarja för att få veta vad han ville att barnet skulle heta. 63  Han bad om en skrivtavla och skrev: ”Han ska heta Johannes.”+ Då blev alla mycket förvånade. 64  Genast öppnades Sakarjas mun och hans tunga löstes, och han började tala+ och lovprisa Gud. 65  Och alla som bodde i trakten fylldes av vördnad, och ryktet om vad som hade hänt spred sig i hela Judeens bergsbygd. 66  Alla som fick höra talas om det lade det på minnet och sa: ”Vad ska det bli av den pojken?” För det var tydligt att Jehova var med honom. 67  Hans far Sakarja uppfylldes av helig ande, och han profeterade: 68  ”Prisa Jehova, Israels Gud,+ för han har tagit sig an sitt folk och befriat det.+ 69  Han har låtit en mäktig räddare+ framträda åt oss i sin tjänare Davids släkt,+ 70  precis som han lovade för länge sedan genom sina heliga profeter,+ 71  nämligen att han ska rädda oss från våra fiender och från alla som hatar oss+ 72  och visa barmhärtighet för våra förfäders skull och minnas sitt heliga förbund,+ 73  ja den ed som han svor vår förfader Abraham.+ 74  Enligt denna ed skulle han ge oss förmånen att tjäna honom utan fruktan efter att ha blivit befriade från våra fiender, 75  så att vi lojalt kan göra det som är rätt så länge vi lever. 76  Men du, lilla barn, du kommer att kallas den Högstes profet, för du ska gå framför Jehova och bana väg för honom+ 77  och förkunna för hans folk att han ska rädda dem genom att förlåta deras synder+ 78  på grund av sin djupa medkänsla. Denna medkänsla från ovan kommer att lysa på oss som den uppgående solen,+ 79  för att ge ljus åt dem som är i mörkret och i dödens skugga+ och styra in våra fötter på fridens väg.” 80  Och pojken växte upp och blev en dynamisk man,* och han levde i ödemarken ända tills det var dags för honom att börja sin tjänst i Israel.

Fotnoter

Eller ”vid den timme”.
Eller ”en syn”.
Ordagrant ”jungfru”.
Eller ”frälsare”.
Eller ”blev stark i anden”.

Studienoter

Lukas: Den grekiska formen av namnet är Loukạs, från det latinska namnet Lucas. Lukas skrev detta evangelium och Apostlagärningarna. Han var läkare och en av aposteln Paulus lojala medarbetare. (Kol 4:14; se också ”Introduktion till Lukas”.) På grund av hans grekiska namn och hans berättarstil menar en del att Lukas inte var jude. Och i Kol 4:10–14 nämner Paulus ”de omskurna” och därefter Lukas. Men den uppfattningen stämmer inte med Rom 3:1, 2, där det sägs att det var judarna som blev ”anförtrodda Guds heliga uttalanden”. Det kan tänkas att Lukas var en jude som talade grekiska och hade ett grekiskt namn.

Lukasevangeliet: Det sägs inte uttryckligen i något av evangelierna vilka som var skribenterna, och titlar eller överskrifter användes tydligtvis inte i den ursprungliga texten. I vissa handskrifter till Lukasevangeliet förekommer titeln Euaggẹlion katạ Loukạn (”Goda nyheter [eller ”Evangelium”] enligt Lukas”), och i andra förekommer den kortare titeln Katạ Loukạn (”Enligt Lukas”). Men det är inte helt säkerställt när man började använda sådana överskrifter. Vissa menar att det var under 100-talet v.t., eftersom den längre titeln förekommer i handskrifter som dateras till slutet av 100-talet eller början av 200-talet. Enligt vissa forskare är inledningsorden till Markus bok (”Här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus, Guds son”) förklaringen till varför uttrycket evangelium (ordagrant ”goda nyheter”, ”glatt budskap”) började användas om de här böckerna. En titel som innehöll skribentens namn kan helt enkelt ha varit ett sätt att identifiera boken, ett bruk som kan ha kommit till av praktiska skäl.

vi fullt och fast tror på: Det grekiska uttrycket understryker att man noggrant hade undersökt fakta. Att det står ”vi fullt och fast tror på” visar att de kristna var helt övertygade om att allt som var förknippat med Messias hade uppfyllts, att det var sant och att det var något man kunde lita på. I några översättningar står det därför ”som har inträffat (uppfyllts) bland oss”. I andra sammanhang har former av samma grekiska ord återgetts med ”helt övertygad” och ”övertygelse”. (Rom 4:21; 14:5; Kol 4:12)

förkunnade budskapet: Ordagrant ”ordets tjänare”. Två översättningar av de kristna grekiska skrifterna till hebreiska (benämns J18, 22 i Tillägg C) använder här tetragrammet och lyder ”Jehovas ords tjänare”.

gått igenom: Eller ”undersökt”. Lukas hade inte själv upplevt händelserna han skildrar. Så förutom att han var inspirerad av helig ande grundade han tydligtvis sin skildring på följande källor: 1) skriftliga uppteckningar som han hade tillgång till när han sammanställde Jesus släktlinje (Lu 3:23–38), 2) Matteus inspirerade skildring och 3) intervjuer av många ögonvittnen (Lu 1:2), t.ex. lärjungar som fortfarande levde och möjligen även Jesus mamma, Maria. Närmare 60 procent av innehållet i Lukasevangeliet finns inte med i de andra evangelierna. (Se ”Introduktion till Lukas”.)

i logisk ordning: Eller ”i metodisk ordningsföljd”. Det grekiska ordet kathexẹ̄s, som har återgetts med ”i logisk ordning”, kan avse struktur när det gäller tid, ämne eller logik, men det behöver inte nödvändigtvis vara ordnat strikt kronologiskt. Lukas skildrade inte alltid händelserna i kronologisk ordning, vilket framgår av Lu 3:18–21. Därför behöver man undersöka alla fyra evangelier för att ta reda på i vilken ordning händelserna inträffade under Jesus liv och tjänst. Överlag återger Lukas händelserna i kronologisk ordning, men han tog även hänsyn till andra faktorer när han metodiskt sammanställde sin redogörelse för olika händelser och ämnen.

högt ärade: Det grekiska ordet för ”högt ärade” (krạtistos) användes i officiella sammanhang när man tilltalade höga ämbetsmän. (Apg 23:26; 24:3; 26:25) Därför anser en del forskare att det här uttrycket kan betyda att Theofilos hade en inflytelserik position innan han blev kristen. Andra menar att det grekiska ordet helt enkelt är ett vänligt eller artigt sätt att tilltala Theofilos på eller ett sätt att visa att han är högt respekterad. Theofilos var tydligtvis kristen, för det sägs att han redan hade blivit ”muntligt undervisad” om Jesus Kristus och hans tjänst. (Lu 1:4) Det Lukas skrev kunde hjälpa Theofilos att bli övertygad om att det han redan hade lärt sig var tillförlitligt. Men meningarna går isär. Andra menar att Theofilos var en intresserad person som senare blev kristen, medan ytterligare andra menar att namnet, som betyder ”älskad av Gud”, ”Guds vän”, var en pseudonym för kristna i allmänhet. När Lukas riktar sig till Theofilos i början av Apostlagärningarna använder han inte uttrycket ”högt ärade”. (Apg 1:1)

utvald att gå in ... och offra rökelse: Översteprästen Aron var den förste som offrade rökelse på guldaltaret. (2Mo 30:7) Men hans son Eleasar fick ansvaret för rökelsen och redskapen i tälthelgedomen. (4Mo 4:16) Här sägs det att Sakarja, som var underpräst, offrade rökelsen, så det verkar som att det inte bara var översteprästen som kunde få denna uppgift (förutom på försoningsdagen). Detta ansågs vara den mest ärofulla uppgiften under den dagliga tjänsten vid templet. Rökelsen brändes förmodligen efter att offret hade framburits. Medan rökelsen brändes samlades folket utanför templet för att be. Enligt rabbinsk tradition kastade man lott om vem som skulle utföra denna uppgift. Präster som tidigare hade fått uppgiften kunde inte få den igen, såvida inte alla närvarande redan hade fått detta privilegium. Om detta stämmer var detta en ära som en präst kanske bara fick en gång i livet.

Herodes: Dvs. Herodes den store. (Se Ordförklaringar.)

Sakarja: Från ett hebreiskt namn som betyder ”Jehova har kommit ihåg”. I en del översättningar står det ”Sakarias”, vilket motsvarar den grekiska formen av samma namn.

Abias: Abia kommer från ett hebreiskt namn som betyder ”min far är Jehova”.

Abias prästavdelning: Abia var en av Arons prästerliga avkomlingar. På kung Davids tid var Abia erkänd som ett släktöverhuvud. David delade in prästerskapet i 24 avdelningar, som skulle tjäna vid helgedomen i Jerusalem en vecka i taget var sjätte månad. Abias släkt blev genom lottkastning utvald att förestå den åttonde avdelningen. (1Kr 24:3–10) Uttrycket ”Abias prästavdelning” visar vilken prästavdelning som Sakarja tjänade i och behöver inte ha något att göra med hans släktlinje. (Se studienot till Lu 1:9.)

Elisabet: Det grekiska namnet Eleisạbet kommer från det hebreiska namnet ’Elishẹva‛ (Eliseba), som betyder ”min Gud är överflöd”, ”överflödets Gud”. Elisabet var av Arons släkt, så båda föräldrarna till Johannes var av prästsläkt.

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

templet: Det grekiska ordet naọs kan här syfta på hela tempelkomplexet, inbegripet förgårdarna, och behöver inte bara syfta på det heliga och det allra heligaste i själva templet.

templet: Det grekiska ordet naọs syftar här på den centrala byggnaden som utgjordes av det heliga och det allra heligaste.

utvald att gå in ... och offra rökelse: Översteprästen Aron var den förste som offrade rökelse på guldaltaret. (2Mo 30:7) Men hans son Eleasar fick ansvaret för rökelsen och redskapen i tälthelgedomen. (4Mo 4:16) Här sägs det att Sakarja, som var underpräst, offrade rökelsen, så det verkar som att det inte bara var översteprästen som kunde få denna uppgift (förutom på försoningsdagen). Detta ansågs vara den mest ärofulla uppgiften under den dagliga tjänsten vid templet. Rökelsen brändes förmodligen efter att offret hade framburits. Medan rökelsen brändes samlades folket utanför templet för att be. Enligt rabbinsk tradition kastade man lott om vem som skulle utföra denna uppgift. Präster som tidigare hade fått uppgiften kunde inte få den igen, såvida inte alla närvarande redan hade fått detta privilegium. Om detta stämmer var detta en ära som en präst kanske bara fick en gång i livet.

Jehovas tempel: Som det framkommer i studienoten till Lu 1:6 innehåller de två första kapitlen i Lukasevangeliet många anspelningar på uttryck och avsnitt i de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. Tetragrammet förekommer till exempel i uttryck som motsvarar kombinationen ”Jehovas tempel [eller ”helgedom”]”. (4Mo 19:20; 2Ku 18:16; 23:4; 24:13; 2Kr 26:16; 27:2; Jer 24:1; Hes 8:16; Hag 2:15) Som det förklaras i Tillägg C1 finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. Därför används namnet Jehova i huvudtexten. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:9.)

tempel: Eller ”helgedom”. I det här sammanhanget syftar det grekiska ordet naọs på själva tempelbyggnaden. När Sakarja blev utvald att offra rökelse fick han gå in i det heliga, det första rummet i tempelbyggnaden, där rökelsealtaret stod. (Se studienoter till Mt 27:5; 27:51 och Tillägg B11.)

Jehovas ängel: Det här uttrycket förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna, första gången i 1Mo 16:7, och är en kombination av det hebreiska ordet för ”ängel” och tetragrammet. När det förekommer i Sak 3:5, 6 i en tidig avskrift av Septuaginta är det grekiska ordet ạggelos (ängel; budbärare) åtföljt av Guds namn skrivet med hebreiska bokstäver. Detta fragment upptäcktes i en grotta i Nahal Hever i Judeens öken i Israel och har daterats till mellan år 50 f.v.t. och 50 v.t. Skälen till att Nya världens översättning använder uttrycket ”Jehovas ängel” i huvudtexten till Lu 1:11, trots att det i tillgängliga grekiska handskrifter står ”Herres ängel”, förklaras i Tillägg C1 och C3.

Johannes: Den grekiska formen av det hebreiska namnet Jehohanan eller Johanan, som betyder ”Jehova har visat ynnest”, ”Jehova har varit nådig”.

Johannes: Se studienot till Mt 3:1.

i Jehovas ögon: Det grekiska uttrycket enọ̄pion Kyrịou (ordagrant ”i Herres ögon”, ”inför Herre”) återspeglar en hebreisk idiomatisk konstruktion. Uttrycket förekommer mer än 100 gånger i tillgängliga avskrifter av Septuaginta som en återgivning av hebreiska uttryck där tetragrammet förekommer i den hebreiska grundtexten. (Dom 11:11; 1Sa 10:19; 2Sa 5:3; 6:5) Kopplingen som det här uttrycket har till de hebreiska skrifterna tyder på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:15.)

helig ande: Eller ”helig verksam kraft”. (Se Ordförklaringar under ”Helig ande” och ”Ande”.)

Jehova: Ängelns budskap till Sakarja (vers 13–17) påminner starkt om lydelser i de hebreiska skrifterna. Kombinationen Kỵrios (Herre) och Theọs (Gud) tillsammans med ett personligt pronomen (här återgivet med Jehova, deras Gud) är vanlig i citat från de hebreiska skrifterna. (Jämför uttrycket ”Jehova, din Gud” i Lu 4:8, 12; 10:27.) I de hebreiska skrifterna förekommer uttrycket ”Jehova, deras [sin] Gud” mer än 30 gånger, medan uttrycket ”Herren, deras [sin] Gud” aldrig förekommer. Dessutom återspeglar uttrycket som här har återgetts med israeliter (ordagrant ”Israels söner”) ett hebreiskt idiom som förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (1Mo 36:31, fotnot; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:16.)

i Jehovas ögon: Det grekiska uttrycket enọ̄pion Kyrịou (ordagrant ”i Herres ögon”, ”inför Herre”) återspeglar en hebreisk idiomatisk konstruktion. Uttrycket förekommer mer än 100 gånger i tillgängliga avskrifter av Septuaginta som en återgivning av hebreiska uttryck där tetragrammet förekommer i den hebreiska grundtexten. (Dom 11:11; 1Sa 10:19; 2Sa 5:3; 6:5) Kopplingen som det här uttrycket har till de hebreiska skrifterna tyder på att Kỵrios här används som en ersättning för Guds namn. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:15.)

Jehova: Ängelns budskap till Sakarja (vers 13–17) påminner starkt om lydelser i de hebreiska skrifterna. Kombinationen Kỵrios (Herre) och Theọs (Gud) tillsammans med ett personligt pronomen (här återgivet med Jehova, deras Gud) är vanlig i citat från de hebreiska skrifterna. (Jämför uttrycket ”Jehova, din Gud” i Lu 4:8, 12; 10:27.) I de hebreiska skrifterna förekommer uttrycket ”Jehova, deras [sin] Gud” mer än 30 gånger, medan uttrycket ”Herren, deras [sin] Gud” aldrig förekommer. Dessutom återspeglar uttrycket som här har återgetts med israeliter (ordagrant ”Israels söner”) ett hebreiskt idiom som förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (1Mo 36:31, fotnot; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:16.)

honom: Dvs. Gud.

Elias: Elia kommer från ett hebreiskt namn som betyder ”min Gud är Jehova”.

för att få fäders hjärtan att bli som barns hjärtan: Eller ”för att vända fädernas hjärtan till barnen”. Det här uttrycket, som är ett citat från Mal 4:6, är inte en förutsägelse om att alla fäder och barn skulle försonas. Det handlar i stället om att Johannes budskap skulle få fäder att ångra sig. Deras hårda hjärtan skulle mjukas upp och bli ödmjuka och läraktiga, sådana hjärtan som lydiga barn har. Några av fäderna skulle faktiskt bli Guds barn. Malaki förutsade dessutom att sönernas hjärtan skulle bli som fädernas, vilket betyder att ångerfulla människor skulle bli mer lika sina trogna förfäder Abraham, Isak och Jakob.

göra ett folk redo åt Jehova: Ängelns ord till Sakarja (vers 13–17) innehåller anspelningar på sådana verser som Mal 3:1; 4:5, 6 och Jes 40:3, där Guds namn förekommer. (Se studienoter till Lu 1:15, 16.) Det grekiska uttrycket för ”göra ett folk redo” liknar ett uttryck som förekommer i Septuaginta i 2Sa 7:24, där den hebreiska texten lyder: ”Du har gjort Israel till ditt eget folk ..., Jehova.” (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:17.)

de goda nyheterna: Första förekomsten av det grekiska ordet euaggẹlion, som återges med ”evangelium” i en del svenska biblar. Det besläktade grekiska uttrycket euaggelistẹ̄s återges med ”evangelieförkunnare” och betyder ”en förkunnare av goda nyheter”. (Apg 21:8; Ef 4:11, fotnot; 2Ti 4:5)

de goda nyheterna: Det grekiska ordet euaggẹlion är bildat av orden eu, som betyder ”god”, ”bra”, och ạggelos, som betyder ”en som kommer med nyheter”, ”en som förkunnar (kungör)”. (Se Ordförklaringar under ”Goda nyheter”.) Det återges med ”evangelium” i vissa svenska biblar. Det besläktade uttrycket som återges med ”evangelieförkunnare” (grekiska: euaggelistẹ̄s) betyder ”en förkunnare av goda nyheter”. (Apg 21:8; Ef 4:11, fotnot; 2Ti 4:5, fotnot)

överallt i världen där de goda nyheterna förkunnas: Precis som i Mt 24:14 förutsäger Jesus här att de goda nyheterna skulle förkunnas i hela världen, och de skulle inkludera den här kvinnans fina handling. Gud inspirerade tre av evangelieskribenterna att skriva ner denna händelse. (Mk 14:8, 9; Joh 12:7; se studienot till Mt 24:14.)

Gabriel: Från ett hebreiskt namn som betyder ”Guds kraftfulle (starke) man”. (Dan 8:15, 16) Mikael och Gabriel är de enda änglar som nämns vid namn i Bibeln, och Gabriel är den ende materialiserade ängel som uppger sitt namn.

berätta de här goda nyheterna: Det grekiska verbet euaggelịzomai är besläktat med substantivet euaggẹlion, ”goda nyheter”. Ängeln Gabriel tjänar här som en evangelieförkunnare. (Se studienoter till Mt 4:23; 24:14; 26:13.)

tjänstgöring: Eller ”heliga tjänst”, ”offentliga tjänst”. Det grekiska ordet leitourgịa, som används här, och de besläktade orden leitourgẹō (utföra offentlig tjänst) och leitourgọs (offentlig tjänare, eller arbetare) brukade grekerna och romarna använda för att beskriva arbete eller tjänst som var till allmän nytta och som utfördes för staten eller civila myndigheter. I studienoten till Rom 13:6 blir till exempel de världsliga myndigheterna kallade Guds ”offentliga tjänare” (pluralformen av leitourgọs). De är Guds tjänare i den bemärkelsen att de utför tjänster till nytta för folket. Det sätt som Lukas använder uttrycket på här återspeglar hur det används i Septuaginta, där verb- och substantivformerna av detta uttryck ofta syftar på den tempeltjänst som prästerna och leviterna utförde. (2Mo 28:35; 4Mo 8:22) Tempeltjänsten kan sägas vara en offentlig tjänst som utfördes till nytta för folket. Men den var också helig, eftersom de levitiska prästerna undervisade i Guds lag och frambar offer för folkets synder. (2Kr 15:3; Mal 2:7)

har Jehova gjort för mig: Elisabet uttrycker här sin tacksamhet på ett sätt som påminner om det som sägs om Sara i 1Mo 21:1, där Guds namn förekommer. Elisabets ord om att hennes offentliga skam som barnlös har tagits bort påminner om det Rakel säger i 1Mo 30:23. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:25.)

När Elisabet var i sjätte månaden: Ordagrant ”I sjätte månaden”, dvs. av Elisabets graviditet. Detta framgår av sammanhanget i vers 24 och 25.

förlovad: Bland judarna var förlovningen ett bindande avtal. Ett par som var förlovade betraktades som gifta, även om de inte började sitt liv tillsammans som man och hustru förrän alla formaliteter kring själva giftermålet var avklarade.

Maria: Motsvarar det hebreiska namnet Mirjam. I de kristna grekiska skrifterna omnämns sex olika kvinnor som hette Maria: 1) Maria, Jesus mamma, 2) Maria Magdalena (Mt 27:56; Lu 8:2; 24:10), 3) Maria, mamma till Jakob och Joses (Mt 27:56; Lu 24:10), 4) Maria, syster till Marta och Lasarus (Lu 10:39; Joh 11:1), 5) Maria, mamma till Johannes Markus (Apg 12:12), och 6) Maria i Rom (Rom 16:6). På Jesus tid var Maria ett av de vanligaste kvinnonamnen.

förlovad: Se studienot till Mt 1:18.

Jehova är med dig: Det här och liknande uttryck förekommer ofta i de hebreiska skrifterna tillsammans med Guds namn. (Rut 2:4; 2Sa 7:3; 2Kr 15:2; Jer 1:19) Ängelns hälsning till Maria liknar det som Jehovas ängel säger till Gideon i Dom 6:12: ”Jehova är med dig, du väldige krigare.” (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:28.)

Jesus: Motsvarar det hebreiska namnet Jesua eller Josua, en kortform av Jehoshua, som betyder ”Jehova är räddning”.

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

Jehova: Ängelns budskap till Sakarja (vers 13–17) påminner starkt om lydelser i de hebreiska skrifterna. Kombinationen Kỵrios (Herre) och Theọs (Gud) tillsammans med ett personligt pronomen (här återgivet med Jehova, deras Gud) är vanlig i citat från de hebreiska skrifterna. (Jämför uttrycket ”Jehova, din Gud” i Lu 4:8, 12; 10:27.) I de hebreiska skrifterna förekommer uttrycket ”Jehova, deras [sin] Gud” mer än 30 gånger, medan uttrycket ”Herren, deras [sin] Gud” aldrig förekommer. Dessutom återspeglar uttrycket som här har återgetts med israeliter (ordagrant ”Israels söner”) ett hebreiskt idiom som förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (1Mo 36:31, fotnot; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:16.)

Jehova Gud: Som det framkommer i studienoten till Lu 1:6 innehåller de två första kapitlen i Lukasevangeliet många anspelningar på uttryck och avsnitt i de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. Det ängeln säger om Davids tron anspelar på löftet i 2Sa 7:12, 13, 16, där Jehova talar med David genom profeten Natan och där tetragrammet förekommer flera gånger i de omgivande verserna. (2Sa 7:4–16) Uttrycket som här har återgetts med ”Jehova Gud” samt andra liknande konstruktioner i de kristna grekiska skrifterna förekommer framför allt i citat från de hebreiska skrifterna eller i avsnitt som återspeglar ett hebreiskt uttryckssätt. (Se studienot till Lu 1:16 och Tillägg C3 introduktion; Lu 1:32.)

Din släkting: Den här formen av det grekiska ordet för släkting (stavat syggenịs) förekommer bara en gång i de kristna grekiska skrifterna, men med en annan stavning (syggenẹ̄s) förekommer ordet flera gånger. (Lu 1:58; 21:16; Apg 10:24; Rom 9:3) Båda orden avser en släkting. Så Maria och Elisabet var släkt, men exakt hur sägs det inget om. Sakarja och Elisabet var av Levis stam, och Josef och Maria var av Judas stam, så de kan inte ha varit nära släkt.

ingenting är omöjligt för Gud: Eller ”ingenting som Gud säger är omöjligt för honom”, ”inget uttalande från Gud kommer att slå fel”. Det grekiska ordet rhẹ̄ma, som förekommer här, kan avse ”ett ord” eller ”ett uttalande”. Men det kan även avse ”en sak” eller ”det man talar om”, oavsett om det är en händelse, en handling eller resultatet av det som har blivit sagt. Även om den grekiska texten kan återges på många olika sätt är huvudtanken densamma, nämligen att ingenting är omöjligt när det gäller Gud eller något av hans löften. Ordalydelsen här liknar Septuagintas återgivning av 1Mo 18:14, där Jehova försäkrar Abraham om att hans hustru Sara ska föda Isak på ålderns höst.

Jag är Jehovas tjänare!: Det Maria säger påminner om uttryck som Jehovas tjänare längre tillbaka använde. I de hebreiska skrifterna återges till exempel en bön som Hanna bad och som är nedtecknad i 1Sa 1:11: ”Arméernas Jehova, om du ser hur din tjänare lider.” Den grekiska Septuaginta använder samma grekiska ord för ”tjänare” i 1Sa 1:11 som Lukas använder i sin skildring. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:38.)

gav sig Maria av ... upp i bergsbygden: Resan från Marias hem i Nasaret till bergsbygden i Juda kan ha tagit tre eller fyra dagar, beroende på var Sakarjas och Elisabets hemstad låg. Maria och Elisabet kan ha bott mer än 10 mil ifrån varandra.

barnet du väntar: Eller ”din livmoders frukt”. Kombinationen av det grekiska ordet för ”frukt” (karpọs), som här används bildligt, och ett ord som kan återges med ”livmoder” används här om ett ofött barn. Hela uttrycket kommer från ett hebreiskt idiom som syftar på barn som en ”frukt”, eller ett resultat, av fortplantning. (1Mo 30:2, fotnot; 5Mo 7:13, fotnot; 28:4, fotnot; Ps 127:3, fotnot; 132:11, fotnot; Jes 13:18, fotnot; Klag 2:20, fotnot)

allt som Jehova har lovat: Eller ”allt det som är sagt till dig från Jehova”. Det som ängeln sa till Maria kom från Jehova. Orden ”från Jehova” är en återgivning av det grekiska uttrycket parạ Kyrịou. Det uttrycket förekommer i tillgängliga avskrifter av Septuaginta som en översättning av hebreiska uttryck som ofta innehåller Guds namn. (1Mo 24:50; Dom 14:4; 1Sa 1:20; Jes 21:10; Jer 11:1; 18:1; 21:1; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:45.)

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

har Jehova gjort för mig: Elisabet uttrycker här sin tacksamhet på ett sätt som påminner om det som sägs om Sara i 1Mo 21:1, där Guds namn förekommer. Elisabets ord om att hennes offentliga skam som barnlös har tagits bort påminner om det Rakel säger i 1Mo 30:23. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:25.)

Jag är Jehovas tjänare!: Det Maria säger påminner om uttryck som Jehovas tjänare längre tillbaka använde. I de hebreiska skrifterna återges till exempel en bön som Hanna bad och som är nedtecknad i 1Sa 1:11: ”Arméernas Jehova, om du ser hur din tjänare lider.” Den grekiska Septuaginta använder samma grekiska ord för ”tjänare” i 1Sa 1:11 som Lukas använder i sin skildring. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:38.)

Och Maria sa: Marias lovprisning, som finns nedtecknad i vers 46–55, innehåller mer än 20 hänvisningar till eller anspelningar på avsnitt i de hebreiska skrifterna. Flera av uttrycken hon använder påminner om orden i den bön som Hanna, Samuels mamma, bad när hon blev välsignad av Jehova med ett barn. (1Sa 2:1–10) Andra exempel på uttryck som Maria hänvisar till eller anspelar på finns i Ps 35:9; Hab 3:18; Jes 61:10 (v. 47); 1Mo 30:13; Mal 3:12 (v. 48); 5Mo 10:21; Ps 111:9 (v. 49); Job 12:19 (v. 52); Ps 107:9 (v. 53); Jes 41:8, 9; Ps 98:3 (v. 54); Mik 7:20; Jes 41:8; 2Sa 22:51 (v. 55). Marias ord avslöjar mycket om hennes andlighet och kunskap i Skrifterna. De visar att hon var tacksam och hade stark tro, för hon nämner att Jehova förödmjukar de stolta och mäktiga och hjälper de enkla och ödmjuka som vill tjäna honom.

Min själ: Eller ”Hela mitt väsen”. Det grekiska ordet psychẹ̄, som här har återgetts med ”själ”, avser här en människas hela väsen. I det här sammanhanget kan ”min själ” också återges med ”jag”. (Se Ordförklaringar under ”Själ”.)

Min själ upphöjer Jehova: Eller ”Min själ lovprisar (förkunnar) Jehovas storhet”. Marias uttalande kan föra tankarna till sådana avsnitt i de hebreiska skrifterna som Ps 34:3 och 69:30, där Guds namn används i samma vers eller i sammanhanget. (Ps 69:31) Det grekiska ordet för ”upphöja”, megalỵnō, förekommer i dessa verser i Septuaginta. (Se studienot till Och Maria sa i den här versen och studienoter till Lu 1:6, 25, 38 och Tillägg C3 introduktion; Lu 1:46.)

Jehova hade visat henne stor barmhärtighet: Det här uttrycket påminner om ordalydelsen i flera verser i de hebreiska skrifterna, däribland 1Mo 19:18–20. Där vänder sig Lot till Jehova och säger: ”Jehova ... Du har ju ... varit mycket omtänksam mot mig [eller ”visat mig stor godhet”].” (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:58.)

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

Jehovas tempel: Som det framkommer i studienoten till Lu 1:6 innehåller de två första kapitlen i Lukasevangeliet många anspelningar på uttryck och avsnitt i de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. Tetragrammet förekommer till exempel i uttryck som motsvarar kombinationen ”Jehovas tempel [eller ”helgedom”]”. (4Mo 19:20; 2Ku 18:16; 23:4; 24:13; 2Kr 26:16; 27:2; Jer 24:1; Hes 8:16; Hag 2:15) Som det förklaras i Tillägg C1 finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. Därför används namnet Jehova i huvudtexten. (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:9.)

Jehova: Eller ”Jehovas hand”. Uttrycket ”Jehovas hand” förekommer många gånger i grundtexten till de hebreiska skrifterna som en kombination av det hebreiska ordet för ”hand” och tetragrammet. (Några exempel finns i 2Mo 9:3; 4Mo 11:23; Dom 2:15; Rut 1:13; 1Sa 5:6, 9; 7:13; 12:15; 1Ku 18:46; Esr 7:6; Job 12:9; Jes 19:16; 40:2; Hes 1:3.) Ordet ”hand” är ofta ett bildligt uttryck för ”kraft”. Eftersom handen använder armens kraft, kan ordet ”hand” också beteckna kraft som används. På grekiska används det uttryck som kan översättas med ”Jehovas hand” även i Lu 1:66 och Apg 13:11. (Se studienoter till Lu 1:6, 66 och Tillägg C3 introduktion; Apg 11:21.)

Jehova: Eller ”Jehovas hand”. Ordet ”hand” är ofta ett bildligt uttryck för ”kraft”. Eftersom handen använder armens kraft, kan ordet ”hand” också beteckna kraft som används. Uttrycket ”Jehovas hand” förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna och är en kombination av det hebreiska ordet för ”hand” och tetragrammet. (2Mo 9:3; 4Mo 11:23; Dom 2:15; Rut 1:13; 1Sa 5:6, 9; 7:13; 12:15; 1Ku 18:46; Esr 7:6; Job 12:9; Jes 19:16; 40:2; Hes 1:3) Det grekiska uttryck som kan återges med ”Jehovas hand” förekommer också i Apg 11:21; 13:11. (Se studienoter till Lu 1:6, 9; Apg 11:21 och Tillägg C3 introduktion; Lu 1:66.)

Prisa Jehova: Eller ”Välsignad vare Jehova”. Detta uttryck för ”prisa” är vanligt i de hebreiska skrifterna, där det ofta används tillsammans med Guds namn. (1Sa 25:32; 1Ku 1:48; 8:15; Ps 41:13; 72:18; 106:48; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:68.)

en mäktig räddare: Eller ”ett räddningens horn”. I Bibeln används djurhorn som en symbol för styrka, erövring och seger. (1Sa 2:1; Ps 75:4, 5, 10; 148:14; fotnoter) Dessutom blir härskare och hela dynastier, både goda och onda, symboliskt omtalade som horn, och deras erövringsförsök liknades vid att stångas. (5Mo 33:17; Dan 7:24; 8:2–10, 20–24) I det här sammanhanget syftar uttrycket ”ett räddningens horn” på Messias, den som har makt att rädda. (Se Ordförklaringar under ”Horn”.)

tjäna honom: Eller ”utföra helig tjänst för honom”, ”tillbe honom”. Det grekiska verbet latreuō betyder i första hand ”tjäna”. Det används i Bibeln om att utföra tjänst för Gud eller utföra tjänst i samband med tillbedjan av honom (Mt 4:10; Lu 2:37; 4:8; Apg 7:7; Rom 1:9; Flp 3:3; 2Ti 1:3; Heb 9:14; 12:28; Upp 7:15; 22:3) eller om att tjäna vid helgedomen eller templet (Heb 8:5; 9:9; 10:2; 13:10). I vissa sammanhang kan uttrycket därför också återges med ”tillbe”. I några fall används det i samband med falsk tillbedjan, om att tjäna eller tillbe något skapat. (Apg 7:42; Rom 1:25)

Jehova: Detta är första förekomsten av Guds namn i Lukasevangeliet i den här översättningen. Även om tillgängliga grekiska handskrifter använder ordet Kỵrios (Herren) här, finns det goda skäl till att tro att Guds namn ursprungligen användes i den här versen och längre fram ersattes med titeln Herren. (Se Tillägg C1 och C3 introduktion; Lu 1:6.) De två första kapitlen i Lukasevangeliet innehåller många anspelningar på uttryck från de hebreiska skrifterna som innehåller Guds namn. En sådan fras som bud och lagar och liknande kombinationer av juridiska termer förekommer i de hebreiska skrifterna i sammanhang där Guds namn används eller där Jehova talar. (1Mo 26:2, 5; 4Mo 36:13; 5Mo 4:40; 27:10; Hes 36:23, 27)

Jehova: Ängelns budskap till Sakarja (vers 13–17) påminner starkt om lydelser i de hebreiska skrifterna. Kombinationen Kỵrios (Herre) och Theọs (Gud) tillsammans med ett personligt pronomen (här återgivet med Jehova, deras Gud) är vanlig i citat från de hebreiska skrifterna. (Jämför uttrycket ”Jehova, din Gud” i Lu 4:8, 12; 10:27.) I de hebreiska skrifterna förekommer uttrycket ”Jehova, deras [sin] Gud” mer än 30 gånger, medan uttrycket ”Herren, deras [sin] Gud” aldrig förekommer. Dessutom återspeglar uttrycket som här har återgetts med israeliter (ordagrant ”Israels söner”) ett hebreiskt idiom som förekommer många gånger i de hebreiska skrifterna. (1Mo 36:31, fotnot; se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:16.)

göra ett folk redo åt Jehova: Ängelns ord till Sakarja (vers 13–17) innehåller anspelningar på sådana verser som Mal 3:1; 4:5, 6 och Jes 40:3, där Guds namn förekommer. (Se studienoter till Lu 1:15, 16.) Det grekiska uttrycket för ”göra ett folk redo” liknar ett uttryck som förekommer i Septuaginta i 2Sa 7:24, där den hebreiska texten lyder: ”Du har gjort Israel till ditt eget folk ..., Jehova.” (Se Tillägg C3 introduktion; Lu 1:17.)

Jehova: Det här citatet är hämtat från Jes 40:3, och där återfinns Guds namn i den hebreiska grundtexten skrivet med fyra hebreiska konsonanter (translittereras JHWH). (Se Tillägg C.) Lukas tillämpar den här profetian på Johannes döparen. Johannes skulle bana väg för Jehova i den bemärkelsen att han skulle bereda vägen för Jesus, som skulle representera sin Far och komma i sin Fars namn. (Joh 5:43; 8:29) I Johannesevangeliet tillämpar Johannes döparen den här profetian på sig själv. (Joh 1:23)

du ska gå framför Jehova: Johannes döparen skulle ”gå framför Jehova” i den bemärkelsen att han skulle bereda vägen för Jesus, som skulle representera sin Far och komma i sin Fars namn. (Joh 5:43; 8:29; se studienot till Jehova i den här versen.)

Jehova: De profetiska orden av Sakarja i andra delen av versen påminner om ordalydelsen i Jes 40:3 och Mal 3:1. Där återfinns Guds namn i den hebreiska grundtexten skrivet med fyra hebreiska konsonanter (translittereras JHWH). (Se studienoter till Lu 1:6, 16, 17; 3:4 och Tillägg C3 introduktion; Lu 1:76.)

Vid den tiden: Enligt Lu 3:1–3 började Johannes döparen sin tjänst ”i kejsar Tiberius 15:e regeringsår”, dvs. på våren 29 v.t. (Se studienot till Lu 3:1.) Omkring sex månader senare, på hösten 29 v.t., blev Jesus döpt av Johannes. (Se Tillägg A7.)

kejsar Tiberius 15:e regeringsår: Kejsar Augustus dog den 17 augusti år 14 v.t. (enligt den gregorianska kalendern). Den 15 september lät Tiberius den romerska senaten utropa honom till kejsare. Om hans regeringsår började räknas från Augustus död, sträcker sig hans 15:e år från augusti år 28 till augusti år 29. Om man räknar från den tidpunkt när han officiellt utropades till kejsare, sträcker sig hans 15:e år från september år 28 till september år 29. Johannes började tydligen sin tjänst på våren (avser våren på norra halvklotet) år 29, vilket inföll under Tiberius 15:e regeringsår. Då var Johannes omkring 30 år, den ålder när de levitiska prästerna började sin tjänst vid templet. (4Mo 4:2, 3) När Jesus blev döpt av Johannes och ”började sin tjänst” var även han ”omkring 30 år”, enligt Lu 3:21–23. Jesus dog under vårmånaden nisan, så hans tre och ett halvt år långa tjänst började av allt att döma på hösten, någonstans kring månaden etanim (september/oktober). Johannes var troligen sex månader äldre än Jesus och började tydligtvis sin tjänst sex månader innan Jesus började sin. (Lu, kap. 1) Det är därför rimligt att dra slutsatsen att Johannes började sin tjänst på våren år 29. (Se studienoter till Lu 3:23; Joh 2:13.)

började sin tjänst: Eller ”började sitt arbete”, ”började undervisa”. Ordagrant ”började”. Lukas använder samma grekiska uttryck i Apg 1:21, 22 och 10:37, 38 när det gäller början av Jesus tjänst här på jorden. Hans offentliga tjänst inbegrep att predika, undervisa och göra lärjungar.

tills det var dags för honom att börja sin tjänst i Israel: Eller ”till den dag då han öppet skulle visa sig för Israel”, dvs. under våren år 29 v.t., då Johannes döparen började sin tjänst. (Se studienoter till Mk 1:9; Lu 3:1, 23.)

Media

Introduktionsvideo till Lukas
Introduktionsvideo till Lukas
Lukasevangeliet – några viktiga händelser
Lukasevangeliet – några viktiga händelser

Där så är möjligt anges händelserna i kronologisk ordning.

Till varje evangelium finns en karta som ger en överblick över händelserna.

1. Ängeln Gabriel visar sig för Sakarja i templet och förutsäger Johannes döparens födelse. (Lu 1:8, 11–13)

2. Efter Jesus födelse visar sig änglar för herdar nära Betlehem. (Lu 2:8–11)

3. Den tolvårige Jesus talar med lärarna i templet. (Lu 2:41–43, 46, 47)

4. Djävulen ställer Jesus på ”tempelmurens högsta punkt” och frestar honom. (Mt 4:5–7; Lu 4:9, 12, 13)

5. I synagogan i Nasaret läser Jesus från Jesajarullen. (Lu 4:16–19)

6. Jesus förkastas i sin hemstad. (Lu 4:28–30)

7. Jesus reser till Nain, tydligtvis från Kapernaum. (Lu 7:1, 11)

8. I Nain uppväcker Jesus en änkas ende son. (Lu 7:12–15)

9. Jesus gör en andra predikofärd i Galileen. (Lu 8:1–3)

10. Jesus uppväcker Jairos dotter, troligen i Kapernaum. (Mt 9:23–25; Mk 5:38, 41, 42; Lu 8:49, 50, 54, 55)

11. Under en resa genom Samarien på väg till Jerusalem säger Jesus: ”Människosonen har inget hem han kan kalla sitt eget.” (Lu 9:57, 58)

12. Jesus sänder ut 70 lärjungar, troligen i Judeen. (Lu 10:1, 2)

13. Platsen där liknelsen om den medmänsklige samariern som är på väg till Jeriko utspelar sig. (Lu 10:30, 33, 34, 36, 37)

14. Jesus undervisar i städer och byar i Pereen och ger sig av till Jerusalem. (Lu 13:22)

15. Vid gränsen mellan Samarien och Galileen botar Jesus tio spetälska. (Lu 17:11–14)

16. Jesus besöker skatteindrivaren Sackeus i Jeriko. (Lu 19:2–5)

17. Jesus ber i Getsemane trädgård. (Mt 26:36, 39; Mk 14:32, 35, 36; Lu 22:40–43)

18. Petrus förnekar Jesus tre gånger på gården utanför Kaifas hus. (Mt 26:69–75; Mk 14:66–72; Lu 22:55–62; Joh 18:25–27)

19. På platsen som kallas Huvudskallen (Golgota) säger Jesus till brottslingen: ”Du ska vara med mig i paradiset.” (Lu 23:33, 42, 43)

20. Jesus visar sig för två lärjungar på vägen mot Emmaus. (Lu 24:13, 15, 16, 30–32)

21. Jesus tar med sina lärjungar ända till Betania; Jesus tas upp till himlen på det närliggande Olivberget. (Lu 24:50, 51)

Ingången till Herodes tempel
Ingången till Herodes tempel

Den här animationen visar vad Sakarja kan ha sett när han närmade sig templet. Enligt vissa källor kan templet som byggdes av Herodes ha varit 15 våningar högt. Fasaden kring ingången till det heliga var tydligtvis överdragen med guld, och eftersom ingången vette mot öster så blev det en imponerande effekt när ljuset från den uppgående solen reflekterades i den gyllene fasaden.

(1) Kvinnornas förgård

(2) Brännoffersaltare

(3) Ingång till det heliga

(4) Havet i gjuten metall

Symmachos grekiska översättning med det hebreiska tetragrammet
Symmachos grekiska översättning med det hebreiska tetragrammet

Här visas en del av ett pergamentfragment från 200- eller 300-talet v.t. med Symmachos grekiska översättning av Ps 69:30, 31 (Ps 68:31, 32, Septuaginta). Symmachos gjorde den ursprungliga översättningen på 100-talet v.t. Det här fragmentet är känt som P. Vindobonensis Greek 39777 och förvaras nu på det österrikiska nationalbiblioteket i Wien. I den del som visas här förekommer Guds namn skrivet med gammalhebreiska bokstäver ( eller ) i den grekiska texten. Marias ord i Lu 1:46 kan vara påverkat av tanken i Ps 69:30, 31, och där förekommer Guds namn även i den hebreiska grundtexten. Den koppling Marias uttalande har till de hebreiska skrifterna samt att tetragrammet återfinns i den här grekiska översättningen gör det motiverat att använda Guds namn i huvudtexten till Lu 1:46. (Se studienot till Lu 1:46 och Tillägg C.)

Skrivtavlor
Skrivtavlor

När Sakarja skrev ner orden ”Han ska heta Johannes” på hebreiska, kan han ha gjort det på en skrivtavla av trä. Den kan ha sett ut som den på bilden. Liknande skrivtavlor användes i det forntida Mellanöstern under flera hundra år. Den rektangulära skrivytan beströks med ett tunt lager vax, och med hjälp av ett skrivstift (stylus) av järn, brons eller elfenben kunde man skriva på den mjuka ytan. Skrivstiftet var spetsigt i ena änden och formad som en spatel i den andra. Den platta änden användes för att sudda och för att jämna till vaxet. Ibland band man ihop två eller flera tavlor med läderremmar. Affärsmän, lärda personer, elever och skatteindrivare använde skrivtavlor för att göra tillfälliga noteringar. Tavlorna på fotot är daterade till 100- eller 200-talet v.t. och hittades i Egypten.