Ja ku birimwo

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

ABACAMANZA IKIGABANE CA 13-​16

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

UDUKORWA TUGENEWE UGUSENGA KWO MU MURYANGO

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova

ABACAMANZA IKIGABANE CA 13-​16

Ubuyobozi buhabwa abavyeyi: Nimukoreshe utu dukorwa mu kwigira hamwe Bibiliya uko mugize umuryango.

Ukuntu impwemu nyeranda idufasha gukorera Yehova