Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

UDUKORWA TUJANYE N’AMASHUSHO

Nugume usaba impwemu nyeranda

Raba igituma ukwiye kuguma usaba Imana impwemu nyeranda.

Ibindi bijanye

Dawidi yaje yitwaje izina ry’Imana

Niwigishe umwana wawe ico izina ry’Imana risobanura.

Ni bande bahisemwo gukorera Yehova?

Aka gakorwa karafasha abana bari hagati y’imyaka 6 na 8 kumenya abantu bavugwa muri Bibiliya.