Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 47

Dziewczynka znowu żyje!

Dziewczynka znowu żyje!

Jair widzi, że kobieta, która cierpiała na upływ krwi, została uzdrowiona przez Jezusa. Wygląda na to, że Jezus może pomóc też jego córce, chociaż Jair ma przeczucie, że ona „pewnie już umarła” (Mateusza 9:18). Czy naprawdę da się jej jeszcze pomóc?

Jezus nadal rozmawia z uzdrowioną kobietą, gdy przychodzą pewni ludzie z domu Jaira i mówią mu: „Twoja córka umarła!”. Dodają: „Po co jeszcze fatygować Nauczyciela?” (Marka 5:35).

Cóż za druzgocąca wiadomość! Ten powszechnie poważany i wpływowy człowiek jest teraz całkowicie bezradny. Jego jedyna córka umarła. Jednak kiedy Jezus słyszy tę wiadomość, dodaje Jairowi otuchy: „Nie bój się, tylko wierz” (Marka 5:36).

Jezus towarzyszy Jairowi w drodze do jego domu. Zastają tam wielkie zamieszanie. Ci, którzy się tam zebrali, płaczą, lamentują i ze smutku biją się w piersi. Jezus wchodzi i wypowiada zdumiewające słowa: „Dziecko nie umarło, tylko śpi” (Marka 5:39). Słysząc to, zebrani naśmiewają się z niego. Wiedzą, że dziewczynka naprawdę nie żyje. Ale korzystając z mocy otrzymanej od Boga, Jezus udowodni, że przywrócenie życia umarłym jest możliwe — jak gdyby chodziło o zbudzenie ich z głębokiego snu.

Teraz Jezus nakazuje wyjść wszystkim z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana oraz rodziców dziecka. Następnie wchodzi z tymi pięcioma osobami do pomieszczenia, w którym leży dziewczynka. Bierze ją za rękę i mówi: „‚Talita kumi’, co znaczy: ‚Dziewczynko, mówię ci: Wstań!’” (Marka 5:41). Dziecko natychmiast się podnosi i zaczyna chodzić. Wyobraźmy sobie, jak zachwyceni tym widokiem są Jair i jego żona! Jezus dodatkowo upewnia ich, że dziewczynka żyje, gdy poleca dać jej coś do jedzenia.

Już przy innych okazjach Jezus zabraniał uzdrowionym osobom mówić, co dla nich zrobił. To samo polecenie kieruje do rodziców dziecka. Jednak zachwyceni rodzice i inne osoby przekazują tę wiadomość „po całej tamtej okolicy” (Mateusza 9:26). Gdyby ktoś z naszych bliskich został wskrzeszony z martwych, czy nie opowiadalibyśmy o tym z przejęciem? To drugie z opisanych wskrzeszeń dokonanych przez Jezusa.