Jezus — droga, prawda i życie

W tej książce przeczytasz o wszystkich wydarzeniach z życia Jezusa, które zostały utrwalone w Biblii.

WPROWADZENIE

Droga, prawda i życie

Nauki i czyny Jezusa opisane w Ewangeliach mogą zmienić twoje życie.

ROZDZIAŁ 1

Dwa orędzia od Boga

Anioł Gabriel przekazuje orędzia, w które trudno uwierzyć.

ROZDZIAŁ 2

Jezus uhonorowany przed przyjściem na świat

Jak Jezus zostaje uhonorowany przez Elżbietę i jej nienarodzone dziecko?

ROZDZIAŁ 3

Rodzi się ten, który ma przygotować drogę

Gdy tylko Zachariasz w cudowny sposób odzyskuje mowę, przekazuje ważne proroctwo.

ROZDZIAŁ 4

Maria jest w ciąży, chociaż nie ma męża

Czy Józef wierzy Marii, gdy ta mówi, że nie jest w ciąży z innym mężczyzną, ale za sprawą ducha świętego?

ROZDZIAŁ 5

Gdzie i kiedy rodzi się Jezus?

Skąd wiemy, że Jezus nie urodził się 25 grudnia?

ROZDZIAŁ 6

Dziecko obietnicy

Gdy Józef i Maria przynoszą małego Jezusa do świątyni, dwoje starszych wiekiem Izraelitów prorokuje na temat jego przyszłości.

ROZDZIAŁ 7

Astrolodzy odwiedzają Jezusa

Dlaczego gwiazda, którą zobaczyli na Wschodzie, początkowo nie prowadzi ich do Jezusa, ale do króla Heroda, który chce go zabić?

ROZDZIAŁ 8

Ucieczka przed niegodziwym władcą

We wczesnym okresie życia Jezusa spełniają się trzy proroctwa biblijne dotyczące Mesjasza.

ROZDZIAŁ 9

Dorastanie w Nazarecie

Ile braci i sióstr ma Jezus?

ROZDZIAŁ 10

Rodzina Jezusa podróżuje do Jerozolimy

Józef i Maria są zrozpaczeni, gdy nie mogą znaleźć Jezusa. On dziwi się, że od razu nie wiedzieli, gdzie go szukać.

ROZDZIAŁ 11

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę

Kiedy do Jana przychodzą faryzeusze i saduceusze, on surowo ich krytykuje. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 12

Jezus przyjmuje chrzest

Dlaczego Jezus przyjmuje chrzest, skoro nigdy nie zgrzeszył?

ROZDZIAŁ 13

Wnioski płynące z reakcji Jezusa na pokusy

Kuszenie Jezusa ukazuje dwa kluczowe fakty na temat Diabła.

ROZDZIAŁ 14

Jezus wybiera pierwszych uczniów

Co przekonuje pierwszych sześciu uczniów Jezusa, że znaleźli Mesjasza?

ROZDZIAŁ 15

Na weselu Jezus dokonuje pierwszego cudu

Jezus daje matce do zrozumienia, że teraz jego poczynaniami kieruje niebiański Ojciec, a nie ona.

ROZDZIAŁ 16

Jezus gorliwie broni prawdziwego wielbienia Boga

Skoro Prawo Boże pozwala zakupić w Jerozolimie zwierzęta na ofiarę, to dlaczego Jezus oburza się na handlarzy w świątyni?

ROZDZIAŁ 17

Jezus w nocy naucza Nikodema

Co to znaczy ‛narodzić się ponownie’?

ROZDZIAŁ 18

Jezus wzrasta, a Jan maleje

Uczniowie Jana Chrzciciela są zazdrośni, ale Jan wręcz przeciwnie.

ROZDZIAŁ 19

Jezus naucza Samarytankę

Jezus mówi jej coś, czego najwyraźniej nie powiedział jeszcze nikomu innemu.

ROZDZIAŁ 20

Drugi cud podczas pobytu w Kanie

Jezus uzdrawia chłopca, od którego dzieli go odległość około 25 kilometrów.

ROZDZIAŁ 21

W synagodze w Nazarecie

Co takiego mówi Jezus, że mieszkańcy jego rodzinnego miasta usiłują go zabić?

ROZDZIAŁ 22

Czterech uczniów zostaje rybakami ludzi

Jezus zaprasza ich, żeby przestali łowić ryby, a zajęli się innymi połowami.

ROZDZIAŁ 23

Niezwykłe dokonania Jezusa w Kafarnaum

Dlaczego Jezus, gdy wypędza demony, zabrania im mówić, że jest Synem Bożym?

ROZDZIAŁ 24

Rozwój działalności w Galilei

Ludzie przychodzą do Jezusa, żeby ich uzdrowił, ale on wyjaśnia, że jego służba ma ważniejszy cel.

ROZDZIAŁ 25

Współczucie okazane trędowatemu

Prosty, a jednocześnie wymowny gest Jezusa uwidacznia, jak głęboką troską się on kieruje, gdy uzdrawia ludzi.

ROZDZIAŁ 26

„Twoje grzechy są przebaczone”

Na jaki związek między grzechem a chorobami wskazuje Jezus?

ROZDZIAŁ 27

Powołanie Mateusza

Dlaczego Jezus chętnie je posiłek w towarzystwie ludzi znanych z grzesznego postępowania?

ROZDZIAŁ 28

Dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą?

W odpowiedzi Jezus podaje przykład dotyczący bukłaków na wino.

ROZDZIAŁ 29

Czy wolno zrobić coś dobrego w szabat?

Dlaczego Żydzi prześladują Jezusa za uleczenie kogoś, kto chorował od 38 lat?

ROZDZIAŁ 30

Więź Jezusa z Ojcem

Żydzi uważają, że Jezus czyni siebie równym Bogu. Ale Jezus daje wyraźnie do zrozumienia, że Bóg przewyższa go pozycją.

ROZDZIAŁ 31

Zrywanie kłosów w szabat

Dlaczego Jezus nazwał siebie „Panem szabatu”?

ROZDZIAŁ 32

Co wolno robić w szabat?

Saduceuszy i faryzeuszy, którzy zazwyczaj są skłóceni, jednoczy wspólny cel.

ROZDZIAŁ 33

Spełnienie proroctwa Izajasza

Dlaczego Jezus nakazuje osobom uleczonym, żeby nie rozpowiadały, kim jest i co dla nich uczynił?

ROZDZIAŁ 34

Jezus wybiera 12 apostołów

Jaka jest różnica między apostołem a uczniem?

ROZDZIAŁ 35

Słynne Kazanie na Górze

Zapoznaj się z wyjaśnieniami dotyczącymi głównych punktów przemówienia Jezusa.

ROZDZIAŁ 36

Setnik okazuje wielką wiarę

Czym ten dowódca wojskowy zadziwia Jezusa?

ROZDZIAŁ 37

Jezus wskrzesza syna wdowy

Ludzie, którzy widzą ten cud, dostrzegają jego prawdziwe znaczenie.

ROZDZIAŁ 38

Jan czeka na wiadomość od Jezusa

Dlaczego Jan Chrzciciel pyta, czy Jezus jest Mesjaszem? Czyżby miał wątpliwości?

ROZDZIAŁ 39

Biada zobojętniałemu pokoleniu

Jezus mówi, że w Dniu Sądu miastu Kafarnaum, które służy mu za bazę wypadową, będzie ciężej niż Sodomie.

ROZDZIAŁ 40

Lekcja przebaczania

Jezus mówi kobiecie będącej prostytutką, że jej grzechy są przebaczone. Czy w ten sposób daje przyzwolenie na łamanie prawa Bożego?

ROZDZIAŁ 41

Cuda — czyją mocą dokonywane?

Bracia Jezusa uważają, że postradał on zmysły.

ROZDZIAŁ 42

Jezus gani faryzeuszy

Czym jest „znak proroka Jonasza”?

ROZDZIAŁ 43

Przykłady o Królestwie

Jezus podaje osiem przykładów, żeby wyjaśnić różne kwestie dotyczące Królestwa Niebios.

ROZDZIAŁ 44

Jezus ucisza burzę

Uspokajając wiatr i fale, Jezus daje cenną lekcję na temat tego, jak będzie wyglądało życie pod jego panowaniem w Królestwie Bożym.

ROZDZIAŁ 45

Władza nad demonami

Czy ktoś może być opętany przez więcej niż jednego demona?

ROZDZIAŁ 46

Uzdrowiona dzięki dotknięciu szat Jezusa

Jezus pokazuje w tej poruszającej sytuacji swoją moc i współczucie.

ROZDZIAŁ 47

Dziewczynka znowu żyje!

Ludzie wyśmiewają się z Jezusa, kiedy mówi, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Z czego nie zdają sobie sprawy?

ROZDZIAŁ 48

Dokonuje cudów, ale zostaje odrzucony nawet w Nazarecie

Mieszkańcy Nazaretu odrzucają Jezusa, ale nie ze względu na jego naukę czy cuda.

ROZDZIAŁ 49

Głoszenie w Galilei i szkolenie apostołów

Co oznacza stwierdzenie, że „przybliżyło się Królestwo Niebios”?

ROZDZIAŁ 50

Gotowi do głoszenia w obliczu prześladowań

Dlaczego Jezus nakazuje apostołom uciekać w razie prześladowań, skoro mają nie bać się śmierci?

ROZDZIAŁ 51

Morderstwo podczas przyjęcia urodzinowego

Taniec Salome zachwyca Heroda do tego stopnia, że obiecuje dać jej wszystko, o cokolwiek poprosi. Jak brzmi jej makabryczna prośba?

ROZDZIAŁ 52

Nakarmienie tysięcy ludzi kilkoma chlebami i rybami

Cud Jezusa ma tak duże znaczenie, że opisano go we wszystkich czterech Ewangeliach.

ROZDZIAŁ 53

Władca, który panuje nad siłami natury

Czego uczą się apostołowie, kiedy Jezus idzie po wodzie i ucisza wiatr?

ROZDZIAŁ 54

Jezus — „chleb życia”

Dlaczego Jezus gani ludzi, mimo że zdobyli się na spory wysiłek, by do niego przyjść?

ROZDZIAŁ 55

Słowa Jezusa wywołują oburzenie

Jezus uczy czegoś tak szokującego, że wielu uczniów go opuszcza.

ROZDZIAŁ 56

Co tak naprawdę czyni człowieka nieczystym?

Czy to, co wchodzi do jego ust, czy to, co z nich wychodzi?

ROZDZIAŁ 57

Jezus uzdrawia dziewczynkę i głuchego mężczyznę

Dlaczego pewna kobieta się nie obraża, kiedy Jezus przyrównuje jej rodaków do szczeniąt?

ROZDZIAŁ 58

Pomnaża chleby i ostrzega przed zakwasem

Uczniowie Jezusa w końcu pojmują, o jakim zakwasie mówi.

ROZDZIAŁ 59

Kim jest Syn Człowieczy?

Czym są klucze Królestwa? Kto i w jakim celu ich użyje?

ROZDZIAŁ 60

Przemienienie — Chrystus ukazuje się w chwale

Czym było przemienienie? Co oznaczało?

ROZDZIAŁ 61

Jezus uzdrawia chłopca opętanego przez demona

Komu według słów Jezusa zabrakło wiary potrzebnej do uzdrowienia chłopca? Chłopcu, ojcu czy uczniom Jezusa?

ROZDZIAŁ 62

Ważna lekcja pokory

Dorośli mężczyźni uczą się czegoś ważnego od małego dziecka.

ROZDZIAŁ 63

Jezus udziela kolejnych ważnych rad

Jezus opisuje trzy kroki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów między braćmi.

ROZDZIAŁ 64

Potrzeba przebaczania

Jezus posługuje się przypowieścią o okrutnym niewolniku, aby pokazać, jakie znaczenie ma dla Boga to, czy przejawiamy gotowość do przebaczania.

ROZDZIAŁ 65

Nauczanie w drodze do Jerozolimy

W trzech krótkich rozmowach Jezus określa postawy, które mogą komuś uniemożliwić podążanie za nim.

ROZDZIAŁ 66

W Jerozolimie na Święcie Namiotów

Dlaczego niektórzy słuchacze uznają, że Jezus jest opętany przez demona?

ROZDZIAŁ 67

„Nigdy żaden człowiek nie mówił tak jak ten”

Prawie cały żydowski sąd najwyższy sprzeciwia się Jezusowi, ale jeden członek Sanhedrynu ośmiela się za nim wstawić.

ROZDZIAŁ 68

Syn Boży — „światło świata”

Jezus powiedział: „Dzięki prawdzie staniecie się wolni”. Wolni od czego?

ROZDZIAŁ 69

Kto jest ich ojcem — Abraham czy Diabeł?

Jezus podaje, jak rozpoznać dzieci Abrahama, a także kto jest jego prawdziwym Ojcem.

ROZDZIAŁ 70

Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia

Uczniowie pytają, dlaczego ten mężczyzna jest niewidomy. Czy zgrzeszył on albo jego rodzice? Reakcje ludzi na uzdrowienie go są bardzo różne.

ROZDZIAŁ 71

Faryzeusze rozmawiają z uzdrowionym żebrakiem

Logika, którą posługuje się uzdrowiony mężczyzna, doprowadza faryzeuszy do wściekłości. Tak jak się obawiali jego rodzice, faryzeusze wykluczają go z synagogi.

ROZDZIAŁ 72

Jezus wysyła 70 uczniów, by głosili o Królestwie

Jezus wysyła 70 uczniów w Judei po dwóch i nakazuje im głosić o Królestwie. Gdzie głoszą? W synagogach czy od domu do domu?

ROZDZIAŁ 73

Samarytanin okazuje się prawdziwym bliźnim

Jak Jezus używa przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, żeby udzielić słuchaczom ważnej lekcji?

ROZDZIAŁ 74

Lekcje dotyczące gościnności i modlitwy

Jezus odwiedza Marię i Martę w ich domu. Czego je uczy o gościnności? Jak później uczy swoich uczniów, o co się modlić?

ROZDZIAŁ 75

Jezus wyjawia, co jest źródłem szczęścia

Jezus mówi osobom, które go krytykują, o „palcu Bożym” i o tym, że ‛Królestwo Boże ich zaskoczyło’. Wyjaśnia też, jak znaleźć prawdziwe szczęście.

ROZDZIAŁ 76

Posiłek u faryzeusza

Jezus obnaża obłudę religijną uczonych w piśmie i faryzeuszy. Do noszenia jakich ciężarów zmuszają oni ludzi?

ROZDZIAŁ 77

Jezus udziela rad dotyczących bogactwa

Jezus podaje przypowieść o bogaczu, który budował większe spichlerze. Jaką radę dotyczącą zagrożeń związanych z zabieganiem o bogactwa powtarza?

ROZDZIAŁ 78

Bądź gotowy, wierny szafarzu!

Jezus wyraża zainteresowanie pomyślnością duchową swoich uczniów. Jaką rolę odegra w tym szafarz? Dlaczego rada, by być gotowym, jest tak ważna?

ROZDZIAŁ 79

Dlaczego niewiernych Żydów czeka zagłada

Jezus mówi, że jeśli ci, którym chce pomóc, nie okażą skruchy, czeka ich zagłada. Czy zrozumieją, że Jezus próbuje ich nauczyć czegoś ważnego na temat ich relacji z Bogiem?

ROZDZIAŁ 80

Wspaniały Pasterz i dwie owczarnie

Relacje między pasterzem a jego owcami dobrze obrazują uczucia Jezusa do jego uczniów. Czy uznają jego nauki i będą za nim podążać?

ROZDZIAŁ 81

W jakim sensie Jezus i Ojciec stanowią jedno

Niektórzy przeciwnicy Jezusa oskarżają go, że czyni siebie równym Bogu. W jaki mistrzowski sposób obala ich fałszywe zarzuty?

ROZDZIAŁ 82

Służba Jezusa w Perei

Jezus wyjaśnia swoim słuchaczom, co jest potrzebne do wybawienia. Jego rada miała wtedy ogromne znaczenie. A jak jest obecnie?

ROZDZIAŁ 83

Zaproszenia na posiłek

Podczas posiłku w domu faryzeusza Jezus opowiada przypowieść o wspaniałej uczcie. Udziela lekcji ważnej dla wszystkich sług Bożych. Jakiej?

ROZDZIAŁ 84

Obowiązki uczniów Chrystusa

Bycie uczniem Jezusa to duża odpowiedzialność. Jezus otwarcie mówi, z czym to się wiąże. Niektórzy z jego potencjalnych naśladowców mogą być tym zszokowani.

ROZDZIAŁ 85

Radość z grzesznika, który okazuje skruchę

Uczeni w piśmie i faryzeusze krytykują Jezusa za utrzymywanie kontaktów z prostymi ludźmi. Jezus za pomocą dwóch przypowieści pokazuje, jak Bóg postrzega grzeszników.

ROZDZIAŁ 86

Zagubiony syn powraca

Jakie lekcje możemy wyciągnąć z przypowieści o synu marnotrawnym?

ROZDZIAŁ 87

Planując przyszłość, korzystaj z praktycznej mądrości

Jezus podaje przypowieść o przebiegłym i nieuczciwym zarządcy domu, żeby przekazać zaskakującą prawdę.

ROZDZIAŁ 88

Zmiana sytuacji bogacza i Łazarza

Kluczem do zrozumienia przypowieści Jezusa jest ustalenie, kogo wyobrażają dwie główne postacie.

ROZDZIAŁ 89

Jezus naucza w Perei, idąc do Jerozolimy

Jezus uwypukla, jaki przymiot pomaga wybaczać nawet wtedy, gdy ktoś grzeszy przeciwko nam wielokrotnie.

ROZDZIAŁ 90

„Zmartwychwstanie i życie”

Co ma na myśli Jezus, kiedy mówi, że ci, którzy w niego wierzą ‛w ogóle nie umrą’?

ROZDZIAŁ 91

Wskrzeszenie Łazarza

Z dwóch powodów nawet przeciwnicy Jezusa nie mogą zaprzeczyć, że dokonany przez niego cud naprawdę miał miejsce.

ROZDZIAŁ 92

Tylko jeden trędowaty okazuje wdzięczność

Uzdrowiony człowiek okazuje wdzięczność nie tylko Jezusowi, ale i komuś jeszcze.

ROZDZIAŁ 93

Syn Człowieczy zostanie objawiony

W jakim sensie obecność Chrystusa będzie jak błyskawica?

ROZDZIAŁ 94

Dwie ważne rzeczy — modlitwa i pokora

W przypowieści o wdowie i nieprawym sędzi Jezus podkreśla znaczenie pewnej cechy.

ROZDZIAŁ 95

Jezus naucza na temat rozwodu i miłości do dzieci

Jezus postrzega dzieci zupełnie inaczej niż jego uczniowie. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 96

Jezus rozmawia z młodym dostojnikiem

Co skłania Jezusa do stwierdzenia, że łatwiej jest wielbłądowi przecisnąć się przez ucho igły niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego?

ROZDZIAŁ 97

Przypowieść o pracownikach winnicy

W jaki sposób pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi?

ROZDZIAŁ 98

Apostołowie znowu zabiegają o pozycję

Jakub i Jan proszą o wyjątkowe pozycje w Królestwie, ale nie tylko im na tym zależy.

ROZDZIAŁ 99

Jezus uzdrawia dwóch niewidomych i pomaga Zacheuszowi

Jak można pogodzić ze sobą pozornie sprzeczne relacje na temat uzdrowienia niewidomego mężczyzny w pobliżu Jerycha?

ROZDZIAŁ 100

Przypowieść o 10 minach

Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: „Każdemu, kto ma, będzie dane więcej, ale temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma”?

ROZDZIAŁ 101

Posiłek w domu Szymona w Betanii

Maria, siostra Łazarza, robi coś, co wzbudza kontrowersje, ale Jezus staje w jej obronie.

ROZDZIAŁ 102

Król wjeżdża do Jerozolimy na osiołku

Wypełnia proroctwo podane 500 lat wcześniej.

ROZDZIAŁ 103

Ponowne oczyszczenie świątyni

Wydaje się, że handlarze w Jerozolimie prowadzą legalne interesy, więc dlaczego Jezus nazywa je rozbojem?

ROZDZIAŁ 104

Żydzi słyszą głos Boga — czy okażą wiarę?

Jaka jest różnica między wiarą w Jezusa a działaniem zgodnym z tą wiarą?

ROZDZIAŁ 105

Drzewo figowe i lekcja na temat wiary

Jezus udziela swoim uczniom lekcji na temat potęgi wiary i wyjaśnia, dlaczego Bóg odrzuca naród izraelski.

ROZDZIAŁ 106

Dwie przypowieści o winnicach

Poznaj znaczenie przypowieści o człowieku, który poprosił swoich synów, by pracowali w jego winnicy, oraz sens przypowieści o mężczyźnie, który wydzierżawił swoją winnicę niegodziwym hodowcom.

ROZDZIAŁ 107

Król wzywa zaproszonych na ucztę weselną

Przypowieść Jezusa to tak naprawdę proroctwo.

ROZDZIAŁ 108

Jezus nie daje się sprowokować przeciwnikom

Zamyka usta najpierw faryzeuszom, później saduceuszom, a na koniec przedstawicielom tych dwóch grup.

ROZDZIAŁ 109

Jezus potępia swoich przeciwników

Dlaczego Jezus nie toleruje różnic w kwestiach religijnych?

ROZDZIAŁ 110

Ostatni dzień Jezusa w świątyni

Jezus wykorzystuje przykład biednej wdowy, by udzielić ważnej lekcji.

ROZDZIAŁ 111

Apostołowie pytają o znak

Jego proroctwo najpierw spełniło się w I wieku. Czy będzie miało swoje większe spełnienie w przyszłości?

ROZDZIAŁ 112

Lekcja czujności — przypowieść o dziewicach

Czy Jezus uczy, że połowa jego uczniów jest głupia, a druga połowa mądra?

ROZDZIAŁ 113

Lekcja pilności — przypowieść o talentach

Przypowieść Jezusa wyjaśnia, dlaczego powiedział: „Każdemu, kto ma, będzie dane jeszcze więcej”.

ROZDZIAŁ 114

Chrystus jako Król sądzi owce i kozy

Za pomocą dobitnej przypowieści Jezus wyjaśnia, co będzie podstawą wiecznego osądu.

ROZDZIAŁ 115

Zbliża się ostatnia Pascha Jezusa

Jakie znaczenie ma to, że przywódcy religijni zgadzają się zapłacić Judaszowi za zdradzenie Jezusa dokładnie 30 srebrnych monet?

ROZDZIAŁ 116

Lekcja pokory podczas ostatniej Paschy

Jezus zaskakuje apostołów, wykonując zadanie powierzane niewolnikom.

ROZDZIAŁ 117

Wieczerza Pańska

Jezus ustanawia Pamiątkę, którą jego naśladowcy będą obchodzić co roku 14 Nisan.

ROZDZIAŁ 118

Spór o to, kto jest najważniejszy

Apostołowie zapomnieli już lekcję, której Jezus udzielił im tego wieczora.

ROZDZIAŁ 119

Jezus — droga, prawda i życie

Jezus podaje ważną prawdę na temat tego, jak zbliżyć się do Boga.

ROZDZIAŁ 120

Wydawanie owoców i przyjaźń z Jezusem

W jaki sposób uczniowie Jezusa ‛wydają owoc’?

ROZDZIAŁ 121

„Bądźcie odważni! Ja zwyciężyłem świat”

W jakim sensie Jezus zwyciężył świat, skoro został zabity?

ROZDZIAŁ 122

Końcowa modlitwa Jezusa w górnym pokoju

Jezus daje do zrozumienia, że osiągnął coś znacznie ważniejszego niż zbawienie ludzkości.

ROZDZIAŁ 123

Modlitwa w wielkiej udręce

Dlaczego Jezus modli się: „Zabierz ten kielich ode mnie”? Czy chce wycofać się ze złożenia okupu?

ROZDZIAŁ 124

Chrystus zdradzony i aresztowany

Judasz znajduje Jezusa, mimo że jest środek nocy.

ROZDZIAŁ 125

Jezus trafia do Annasza, a później do Kajfasza

Proces Jezusa to parodia rozprawy sądowej.

ROZDZIAŁ 126

Piotr zapiera się Jezusa w domu Kajfasza

Jak to możliwe, że Piotr, człowiek wierny i oddany, tak szybko odwraca się od Jezusa?

ROZDZIAŁ 127

Sprzed Sanhedrynu do Piłata

Żydowscy przywódcy religijni ujawniają swoje prawdziwe intencje.

ROZDZIAŁ 128

Uznany za niewinnego przez Piłata i Heroda

Dlaczego Piłat odsyła Jezusa do Heroda, żeby ten go osądził? Czy nie ma wystarczającej władzy, żeby zrobić to samodzielnie?

ROZDZIAŁ 129

Piłat oświadcza: „Oto człowiek!”

Nawet Piłat dostrzega niezwykłą postawę Jezusa.

ROZDZIAŁ 130

Jezus wydany i prowadzony na śmierć

Dlaczego Jezus mówi rozpaczającym kobietom, żeby płakały raczej nad sobą i swoimi dziećmi, a nie nad nim?

ROZDZIAŁ 131

Niewinny król cierpi na palu

Jezus daje wspaniałą obietnicę na przyszłość jednemu ze skazanych z nim przestępców.

ROZDZIAŁ 132

„To na pewno był Syn Boży”

Niezwykła ciemność w ciągu dnia, silne trzęsienie ziemi oraz rozdarta zasłona w świątyni prowadzą do jednego wniosku.

ROZDZIAŁ 133

Pogrzeb Jezusa

Dlaczego trzeba zdążyć z pogrzebem Jezusa przed zachodem słońca?

ROZDZIAŁ 134

Grobowiec jest pusty — Jezus żyje!

Po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się najpierw kobietom z grona jego uczniów, a nie swoim apostołom.

ROZDZIAŁ 135

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się wielu osobom

W jaki sposób Jezus udowadnia swoim uczniom, że został wskrzeszony?

ROZDZIAŁ 136

Na brzegu Jeziora Galilejskiego

Piotrowi trzykrotnie przypomniano, jak może dowieść swojej miłości do Jezusa.

ROZDZIAŁ 137

Ukazuje się setkom ludzi przed świętem Pięćdziesiątnicy

W okresie między swoim zmartwychwstaniem a wstąpieniem do nieba Jezus wielokrotnie mówi swoim uczniom o tym, co otrzymają i jak mają z tego korzystać.

ROZDZIAŁ 138

Chrystus po prawej stronie Boga

Co Jezus robi, czekając na moment, w którym wyruszy przeciwko swoim wrogom?

ROZDZIAŁ 139

Jezus przywraca raj na ziemi

Jezus ma jeszcze wiele do zrobienia, zanim przekaże Królestwo swojemu Bogu i Ojcu.

Naśladuj Jezusa

Osiem przymiotów najbardziej widocznych w życiu Jezusa.

Skorowidz wersetowy

Ten skorowidz pomaga znaleźć w książce rozdział, który omawia dany fragment z Ewangelii.

Wykaz przykładów (przypowieści)

Znajdź w książce rozdział, który opisuje dany przykład.

Niektóre proroctwa dotyczące Mesjasza

Dopasuj wydarzenia z życia Jezusa do proroctw biblijnych, które dowodzą, że naprawdę był on Mesjaszem. Sprawdź, które rozdziały w książce je opisują.

Miejsca, w których Jezus przebywał i nauczał

Ta mapa pokazuje, gdzie Jezus pełnił swoją służbę.