Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 5

Późniejsza służba Jezusa po wschodniej stronie Jordanu

„Wielu tam w niego uwierzyło” (Jana 10:42)

Późniejsza służba Jezusa po wschodniej stronie Jordanu

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 82

Służba Jezusa w Perei

Jezus wyjaśnia swoim słuchaczom, co jest potrzebne do wybawienia. Jego rada miała wtedy ogromne znaczenie. A jak jest obecnie?

ROZDZIAŁ 83

Zaproszenia na posiłek

Podczas posiłku w domu faryzeusza Jezus opowiada przypowieść o wspaniałej uczcie. Udziela lekcji ważnej dla wszystkich sług Bożych. Jakiej?

ROZDZIAŁ 84

Obowiązki uczniów Chrystusa

Bycie uczniem Jezusa to duża odpowiedzialność. Jezus otwarcie mówi, z czym to się wiąże. Niektórzy z jego potencjalnych naśladowców mogą być tym zszokowani.

ROZDZIAŁ 85

Radość z grzesznika, który okazuje skruchę

Uczeni w piśmie i faryzeusze krytykują Jezusa za utrzymywanie kontaktów z prostymi ludźmi. Jezus za pomocą dwóch przypowieści pokazuje, jak Bóg postrzega grzeszników.

ROZDZIAŁ 86

Zagubiony syn powraca

Jakie lekcje możemy wyciągnąć z przypowieści o synu marnotrawnym?

ROZDZIAŁ 87

Planując przyszłość, korzystaj z praktycznej mądrości

Jezus podaje przypowieść o przebiegłym i nieuczciwym zarządcy domu, żeby przekazać zaskakującą prawdę.

ROZDZIAŁ 88

Zmiana sytuacji bogacza i Łazarza

Kluczem do zrozumienia przypowieści Jezusa jest ustalenie, kogo wyobrażają dwie główne postacie.

ROZDZIAŁ 89

Jezus naucza w Perei, idąc do Jerozolimy

Jezus uwypukla, jaki przymiot pomaga wybaczać nawet wtedy, gdy ktoś grzeszy przeciwko nam wielokrotnie.

ROZDZIAŁ 90

„Zmartwychwstanie i życie”

Co ma na myśli Jezus, kiedy mówi, że ci, którzy w niego wierzą ‛w ogóle nie umrą’?

ROZDZIAŁ 91

Wskrzeszenie Łazarza

Z dwóch powodów nawet przeciwnicy Jezusa nie mogą zaprzeczyć, że dokonany przez niego cud naprawdę miał miejsce.

ROZDZIAŁ 92

Tylko jeden trędowaty okazuje wdzięczność

Uzdrowiony człowiek okazuje wdzięczność nie tylko Jezusowi, ale i komuś jeszcze.

ROZDZIAŁ 93

Syn Człowieczy zostanie objawiony

W jakim sensie obecność Chrystusa będzie jak błyskawica?

ROZDZIAŁ 94

Dwie ważne rzeczy — modlitwa i pokora

W przypowieści o wdowie i nieprawym sędzi Jezus podkreśla znaczenie pewnej cechy.

ROZDZIAŁ 95

Jezus naucza na temat rozwodu i miłości do dzieci

Jezus postrzega dzieci zupełnie inaczej niż jego uczniowie. Dlaczego?

ROZDZIAŁ 96

Jezus rozmawia z młodym dostojnikiem

Co skłania Jezusa do stwierdzenia, że łatwiej jest wielbłądowi przecisnąć się przez ucho igły niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego?

ROZDZIAŁ 97

Przypowieść o pracownikach winnicy

W jaki sposób pierwsi staną się ostatnimi, a ostatni pierwszymi?

ROZDZIAŁ 98

Apostołowie znowu zabiegają o pozycję

Jakub i Jan proszą o wyjątkowe pozycje w Królestwie, ale nie tylko im na tym zależy.

ROZDZIAŁ 99

Jezus uzdrawia dwóch niewidomych i pomaga Zacheuszowi

Jak można pogodzić ze sobą pozornie sprzeczne relacje na temat uzdrowienia niewidomego mężczyzny w pobliżu Jerycha?

ROZDZIAŁ 100

Przypowieść o 10 minach

Co Jezus miał na myśli, kiedy powiedział: „Każdemu, kto ma, będzie dane więcej, ale temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma”?