Przejdź do zawartości

Czym jest zmartwychwstanie?

Czym jest zmartwychwstanie?

Odpowiedź biblijna

 Słowo przetłumaczone w Biblii na „zmartwychwstanie” wywodzi się z greckiego wyrazu anástasis, oznaczającego „podniesienie” lub „ponowne powstanie”. Osoba wskrzeszana zostaje wzbudzona ze stanu śmierci i przywrócona do życia taką, jaką była przedtem (1 Koryntian 15:12, 13).

 Chociaż samo słowo „zmartwychwstanie” nie występuje w Pismach Hebrajskich, często nazywanych Starym Testamentem, to nauka ta znajduje w nich potwierdzenie. Na przykład za pośrednictwem proroka Ozeasza Bóg obiecał: „Z ręki grobu wybawię ich, od śmierci wykupię ich” ​(Ozeasza 13:14, Biblia gdańska; Hioba 14:13-15; Izajasza 26:19; Daniela 12:2, 13).

 Gdzie będą żyli zmartwychwstali? Niektórzy ludzie są wskrzeszani do życia w niebie, aby panować tam razem z Chrystusem (2 Koryntian 5:1; Objawienie 5:9, 10). W Biblii nazwano to wzbudzenie do życia zarówno „pierwszym zmartwychwstaniem”, jak i „wcześniejszym zmartwychwstaniem”, co nasuwa wniosek, że jest też inne zmartwychwstanie, które ma nastąpić potem (Objawienie 20:6; Filipian 3:11). Chodzi o zmartwychwstanie do życia na ziemi. Dostąpi go zdecydowana większość wskrzeszonych (Psalm 37:29).

 Na czym będzie polegać zmartwychwstanie? Bóg obdarzył Jezusa mocą wskrzeszania zmarłych (Jana 11:25). Jezus przywróci życie „wszystkim w grobowcach pamięci”, a każdy z nich pozostanie tym samym niepowtarzalnym człowiekiem — z tą samą osobowością i tymi samymi wspomnieniami co przed śmiercią (Jana 5:28, 29). Osoby wskrzeszone do życia w niebie otrzymują ciała duchowe, a wzbudzeni do życia na ziemi — zdrowe ciała fizyczne, wolne od ułomności (Izajasza 33:24; 35:5, 6; 1 Koryntian 15:42-44, 50).

 Kto będzie wskrzeszony? W Biblii zapowiedziano, że „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” ​(Dzieje 24:15). „Prawi” to między innymi tacy wierni słudzy Boży, jak Noe, Sara czy Abraham (Rodzaju 6:9; Hebrajczyków 11:11; Jakuba 2:21). Do „nieprawych” zaliczają się ci, którzy nie przestrzegali zasad Bożych, ponieważ nie mieli możliwości ich poznać ani zastosować.

 Niemniej jednak ci, którzy staną się niepoprawnymi niegodziwcami, nie dostąpią zmartwychwstania. Tacy grzesznicy umrą bez nadziei na powrót do życia (Mateusza 23:33; Hebrajczyków 10:26, 27).

 Kiedy nastąpi zmartwychwstanie? W Biblii przepowiedziano, że zmartwychwstanie do życia w niebie nastąpi podczas obecności Chrystusa, która się rozpoczęła w roku 1914 (1 Koryntian 15:21-23). Zmartwychwstanie do życia na ziemi nastąpi podczas Tysiącletniego Panowania Jezusa Chrystusa, gdy ziemia będzie przekształcona w raj (Łukasza 23:43; Objawienie 20:6, 12, 13).

 Dlaczego wiara w zmartwychwstanie jest rozsądna? W Biblii szczegółowo opisano dziewięć wskrzeszeń — każde potwierdzone przez naocznych świadków (1 Królów 17:17-24; 2 Królów 4:32-37; 13:20, 21; Łukasza 7:11-17; 8:40-56; Jana 11:38-44; Dzieje 9:36-42; 20:7-12; 1 Koryntian 15:3-6). Na szczególną uwagę zasługuje wskrzeszenie Łazarza, gdyż był on martwy już od czterech dni, a mimo to Jezus dokonał tego cudu, i to na oczach rzeszy ludzi (Jana 11:39, 42). Nawet przeciwnicy Jezusa nie mogli zaprzeczyć faktom, dlatego też zawiązali spisek, żeby zabić zarówno jego, jak i Łazarza (Jana 11:47, 53; 12:9-11).

 Pismo Święte ukazuje, że Bóg nie tylko dysponuje zdolnością przywrócenia zmarłym życia, ale również pragnie to uczynić. Zachowuje On w swej doskonałej pamięci szczegóły dotyczące każdej osoby, którą wskrzesi, korzystając ze swej potężnej mocy (Hioba 37:23; Mateusza 10:30; Łukasza 20:37, 38). Bóg naprawdę jest w stanie przywrócić zmarłym życie i pragnie to zrobić! W związku z przyszłym zmartwychwstaniem w Biblii powiedziano o Bogu: „Zatęsknisz za dziełem swych rąk” ​(Hioba 14:15).

Błędne wyobrażenia na temat zmartwychwstania

 Mit: Zmartwychwstanie polega na połączeniu duszy z ciałem.

 Fakt: Biblia uczy, że dusza oznacza całego człowieka, a nie jakąś jego część, która żyje po śmierci ciała (Rodzaju 2:7; Ezechiela 18:4). Osoba wskrzeszona nie łączy się ze swą duszą; jest raczej odtworzona jako dusza żyjąca.

 Mit: Niektórzy zostaną wskrzeszeni, a potem natychmiast zgładzeni.

 Fakt: Biblia mówi o „tych, którzy się dopuszczali tego, co podłe”, że podlegają „zmartwychwstaniu sądu” ​(Jana 5:29). Osąd ten będzie oparty na tym, co robili po zmartwychwstaniu, a nie przed nim. Jezus powiedział: „Umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłuchają, będą żyli” ​(Jana 5:25). Imiona „tych, którzy usłuchają”, czyli okażą się posłuszni temu, czego będą się uczyć po zmartwychwstaniu, zostaną utrwalone w „zwoju życia” ​(Objawienie 20:12, 13).

 Mit: Podczas zmartwychwstania człowiek otrzyma to samo ciało, które miał zanim umarł.

 Fakt: Po śmierci ciało zmarłej osoby się rozkłada (Kaznodziei 3:19, 20).