Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Miejsca, w których Jezus przebywał i nauczał

Miejsca, w których Jezus przebywał i nauczał

Miejsca ukazane na mapie

 • FENICJA

 • GALILEA

 • DEKAPOL

 • SAMARIA

 • PEREA

 • JUDEA

 • Sydon

 • Sarepta

 • Tyr

 • Damaszek

 • Hermon

 • Cezarea Filipowa

 • Chorazyn

 • Betsaida

 • Kafarnaum

 • Rafana

 • Kana

 • Magadan

 • Jezioro Galilejskie

 • Gergeza

 • Tyberiada

 • Hippos

 • Dion

 • Kanata

 • Nazaret

 • Gadara

 • Abila

 • Nain

 • Scytopolis (Bet-Szean)

 • Betania? (za Jordanem)

 • Pella

 • Salim

 • Ainon

 • Sebaste (Samaria)

 • Geraza

 • Sychar

 • Garizim

 • Studnia Jakuba

 • Jordan

 • Arymatea

 • Efraim

 • Filadelfia (Rabba)

 • Jerycho

 • Rama

 • Emaus

 • Jerozolima

 • Betfage

 • Betania

 • Betlejem

 • Hebron

 • Pustkowie Judejskie

 • Morze Słone (Morze Martwe)

 • OKOLICE JEROZOLIMY

 • Rama

 • Emaus

 • Góra Oliwna

 • Jerozolima

 • Betfage

 • Betania

 • Betlejem