Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 6

Ostatni etap służby Jezusa

„Oto przybywa do ciebie twój król” (Mateusza 21:5)

Ostatni etap służby Jezusa

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 101

Posiłek w domu Szymona w Betanii

Maria, siostra Łazarza, robi coś, co wzbudza kontrowersje, ale Jezus staje w jej obronie.

ROZDZIAŁ 102

Król wjeżdża do Jerozolimy na osiołku

Wypełnia proroctwo podane 500 lat wcześniej.

ROZDZIAŁ 103

Ponowne oczyszczenie świątyni

Wydaje się, że handlarze w Jerozolimie prowadzą legalne interesy, więc dlaczego Jezus nazywa je rozbojem?

ROZDZIAŁ 104

Żydzi słyszą głos Boga — czy okażą wiarę?

Jaka jest różnica między wiarą w Jezusa a działaniem zgodnym z tą wiarą?

ROZDZIAŁ 105

Drzewo figowe i lekcja na temat wiary

Jezus udziela swoim uczniom lekcji na temat potęgi wiary i wyjaśnia, dlaczego Bóg odrzuca naród izraelski.

ROZDZIAŁ 106

Dwie przypowieści o winnicach

Poznaj znaczenie przypowieści o człowieku, który poprosił swoich synów, by pracowali w jego winnicy, oraz sens przypowieści o mężczyźnie, który wydzierżawił swoją winnicę niegodziwym hodowcom.

ROZDZIAŁ 107

Król wzywa zaproszonych na ucztę weselną

Przypowieść Jezusa to tak naprawdę proroctwo.

ROZDZIAŁ 108

Jezus nie daje się sprowokować przeciwnikom

Zamyka usta najpierw faryzeuszom, później saduceuszom, a na koniec przedstawicielom tych dwóch grup.

ROZDZIAŁ 109

Jezus potępia swoich przeciwników

Dlaczego Jezus nie toleruje różnic w kwestiach religijnych?

ROZDZIAŁ 110

Ostatni dzień Jezusa w świątyni

Jezus wykorzystuje przykład biednej wdowy, by udzielić ważnej lekcji.

ROZDZIAŁ 111

Apostołowie pytają o znak

Jego proroctwo najpierw spełniło się w I wieku. Czy będzie miało swoje większe spełnienie w przyszłości?

ROZDZIAŁ 112

Lekcja czujności — przypowieść o dziewicach

Czy Jezus uczy, że połowa jego uczniów jest głupia, a druga połowa mądra?

ROZDZIAŁ 113

Lekcja pilności — przypowieść o talentach

Przypowieść Jezusa wyjaśnia, dlaczego powiedział: „Każdemu, kto ma, będzie dane jeszcze więcej”.

ROZDZIAŁ 114

Chrystus jako Król sądzi owce i kozy

Za pomocą dobitnej przypowieści Jezus wyjaśnia, co będzie podstawą wiecznego osądu.

ROZDZIAŁ 115

Zbliża się ostatnia Pascha Jezusa

Jakie znaczenie ma to, że przywódcy religijni zgadzają się zapłacić Judaszowi za zdradzenie Jezusa dokładnie 30 srebrnych monet?

ROZDZIAŁ 116

Lekcja pokory podczas ostatniej Paschy

Jezus zaskakuje apostołów, wykonując zadanie powierzane niewolnikom.

ROZDZIAŁ 117

Wieczerza Pańska

Jezus ustanawia Pamiątkę, którą jego naśladowcy będą obchodzić co roku 14 Nisan.

ROZDZIAŁ 118

Spór o to, kto jest najważniejszy

Apostołowie zapomnieli już lekcję, której Jezus udzielił im tego wieczora.

ROZDZIAŁ 119

Jezus — droga, prawda i życie

Jezus podaje ważną prawdę na temat tego, jak zbliżyć się do Boga.

ROZDZIAŁ 120

Wydawanie owoców i przyjaźń z Jezusem

W jaki sposób uczniowie Jezusa ‛wydają owoc’?

ROZDZIAŁ 121

„Bądźcie odważni! Ja zwyciężyłem świat”

W jakim sensie Jezus zwyciężył świat, skoro został zabity?

ROZDZIAŁ 122

Końcowa modlitwa Jezusa w górnym pokoju

Jezus daje do zrozumienia, że osiągnął coś znacznie ważniejszego niż zbawienie ludzkości.

ROZDZIAŁ 123

Modlitwa w wielkiej udręce

Dlaczego Jezus modli się: „Zabierz ten kielich ode mnie”? Czy chce wycofać się ze złożenia okupu?

ROZDZIAŁ 124

Chrystus zdradzony i aresztowany

Judasz znajduje Jezusa, mimo że jest środek nocy.

ROZDZIAŁ 125

Jezus trafia do Annasza, a później do Kajfasza

Proces Jezusa to parodia rozprawy sądowej.

ROZDZIAŁ 126

Piotr zapiera się Jezusa w domu Kajfasza

Jak to możliwe, że Piotr, człowiek wierny i oddany, tak szybko odwraca się od Jezusa?

ROZDZIAŁ 127

Sprzed Sanhedrynu do Piłata

Żydowscy przywódcy religijni ujawniają swoje prawdziwe intencje.

ROZDZIAŁ 128

Uznany za niewinnego przez Piłata i Heroda

Dlaczego Piłat odsyła Jezusa do Heroda, żeby ten go osądził? Czy nie ma wystarczającej władzy, żeby zrobić to samodzielnie?

ROZDZIAŁ 129

Piłat oświadcza: „Oto człowiek!”

Nawet Piłat dostrzega niezwykłą postawę Jezusa.

ROZDZIAŁ 130

Jezus wydany i prowadzony na śmierć

Dlaczego Jezus mówi rozpaczającym kobietom, żeby płakały raczej nad sobą i swoimi dziećmi, a nie nad nim?

ROZDZIAŁ 131

Niewinny król cierpi na palu

Jezus daje wspaniałą obietnicę na przyszłość jednemu ze skazanych z nim przestępców.

ROZDZIAŁ 132

„To na pewno był Syn Boży”

Niezwykła ciemność w ciągu dnia, silne trzęsienie ziemi oraz rozdarta zasłona w świątyni prowadzą do jednego wniosku.

ROZDZIAŁ 133

Pogrzeb Jezusa

Dlaczego trzeba zdążyć z pogrzebem Jezusa przed zachodem słońca?

ROZDZIAŁ 134

Grobowiec jest pusty — Jezus żyje!

Po zmartwychwstaniu Jezus ukazuje się najpierw kobietom z grona jego uczniów, a nie swoim apostołom.

ROZDZIAŁ 135

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się wielu osobom

W jaki sposób Jezus udowadnia swoim uczniom, że został wskrzeszony?

ROZDZIAŁ 136

Na brzegu Jeziora Galilejskiego

Piotrowi trzykrotnie przypomniano, jak może dowieść swojej miłości do Jezusa.

ROZDZIAŁ 137

Ukazuje się setkom ludzi przed świętem Pięćdziesiątnicy

W okresie między swoim zmartwychwstaniem a wstąpieniem do nieba Jezus wielokrotnie mówi swoim uczniom o tym, co otrzymają i jak mają z tego korzystać.

ROZDZIAŁ 138

Chrystus po prawej stronie Boga

Co Jezus robi, czekając na moment, w którym wyruszy przeciwko swoim wrogom?

ROZDZIAŁ 139

Jezus przywraca raj na ziemi

Jezus ma jeszcze wiele do zrobienia, zanim przekaże Królestwo swojemu Bogu i Ojcu.