Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 4

Późniejsza służba Jezusa w Judei

„Proście więc Pana żniwa, żeby wysłał pracowników na swoje żniwo” (Łukasza 10:2)

Późniejsza służba Jezusa w Judei

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 66

W Jerozolimie na Święcie Namiotów

Dlaczego niektórzy słuchacze uznają, że Jezus jest opętany przez demona?

ROZDZIAŁ 67

„Nigdy żaden człowiek nie mówił tak jak ten”

Prawie cały żydowski sąd najwyższy sprzeciwia się Jezusowi, ale jeden członek Sanhedrynu ośmiela się za nim wstawić.

ROZDZIAŁ 68

Syn Boży — „światło świata”

Jezus powiedział: „Dzięki prawdzie staniecie się wolni”. Wolni od czego?

ROZDZIAŁ 69

Kto jest ich ojcem — Abraham czy Diabeł?

Jezus podaje, jak rozpoznać dzieci Abrahama, a także kto jest jego prawdziwym Ojcem.

ROZDZIAŁ 70

Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia

Uczniowie pytają, dlaczego ten mężczyzna jest niewidomy. Czy zgrzeszył on albo jego rodzice? Reakcje ludzi na uzdrowienie go są bardzo różne.

ROZDZIAŁ 71

Faryzeusze rozmawiają z uzdrowionym żebrakiem

Logika, którą posługuje się uzdrowiony mężczyzna, doprowadza faryzeuszy do wściekłości. Tak jak się obawiali jego rodzice, faryzeusze wykluczają go z synagogi.

ROZDZIAŁ 72

Jezus wysyła 70 uczniów, by głosili o Królestwie

Jezus wysyła 70 uczniów w Judei po dwóch i nakazuje im głosić o Królestwie. Gdzie głoszą? W synagogach czy od domu do domu?

ROZDZIAŁ 73

Samarytanin okazuje się prawdziwym bliźnim

Jak Jezus używa przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, żeby udzielić słuchaczom ważnej lekcji?

ROZDZIAŁ 74

Lekcje dotyczące gościnności i modlitwy

Jezus odwiedza Marię i Martę w ich domu. Czego je uczy o gościnności? Jak później uczy swoich uczniów, o co się modlić?

ROZDZIAŁ 75

Jezus wyjawia, co jest źródłem szczęścia

Jezus mówi osobom, które go krytykują, o „palcu Bożym” i o tym, że ‛Królestwo Boże ich zaskoczyło’. Wyjaśnia też, jak znaleźć prawdziwe szczęście.

ROZDZIAŁ 76

Posiłek u faryzeusza

Jezus obnaża obłudę religijną uczonych w piśmie i faryzeuszy. Do noszenia jakich ciężarów zmuszają oni ludzi?

ROZDZIAŁ 77

Jezus udziela rad dotyczących bogactwa

Jezus podaje przypowieść o bogaczu, który budował większe spichlerze. Jaką radę dotyczącą zagrożeń związanych z zabieganiem o bogactwa powtarza?

ROZDZIAŁ 78

Bądź gotowy, wierny szafarzu!

Jezus wyraża zainteresowanie pomyślnością duchową swoich uczniów. Jaką rolę odegra w tym szafarz? Dlaczego rada, by być gotowym, jest tak ważna?

ROZDZIAŁ 79

Dlaczego niewiernych Żydów czeka zagłada

Jezus mówi, że jeśli ci, którym chce pomóc, nie okażą skruchy, czeka ich zagłada. Czy zrozumieją, że Jezus próbuje ich nauczyć czegoś ważnego na temat ich relacji z Bogiem?

ROZDZIAŁ 80

Wspaniały Pasterz i dwie owczarnie

Relacje między pasterzem a jego owcami dobrze obrazują uczucia Jezusa do jego uczniów. Czy uznają jego nauki i będą za nim podążać?

ROZDZIAŁ 81

W jakim sensie Jezus i Ojciec stanowią jedno

Niektórzy przeciwnicy Jezusa oskarżają go, że czyni siebie równym Bogu. W jaki mistrzowski sposób obala ich fałszywe zarzuty?