Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 3

Służba Jezusa w Galilei

„Jezus zaczął głosić: ‚(...) Przybliżyło się Królestwo Niebios’” (Mateusza 4:17)

Służba Jezusa w Galilei

W TEJ CZĘŚCI

ROZDZIAŁ 20

Drugi cud podczas pobytu w Kanie

Jezus uzdrawia chłopca, od którego dzieli go odległość około 25 kilometrów.

ROZDZIAŁ 21

W synagodze w Nazarecie

Co takiego mówi Jezus, że mieszkańcy jego rodzinnego miasta usiłują go zabić?

ROZDZIAŁ 22

Czterech uczniów zostaje rybakami ludzi

Jezus zaprasza ich, żeby przestali łowić ryby, a zajęli się innymi połowami.

ROZDZIAŁ 23

Niezwykłe dokonania Jezusa w Kafarnaum

Dlaczego Jezus, gdy wypędza demony, zabrania im mówić, że jest Synem Bożym?

ROZDZIAŁ 24

Rozwój działalności w Galilei

Ludzie przychodzą do Jezusa, żeby ich uzdrowił, ale on wyjaśnia, że jego służba ma ważniejszy cel.

ROZDZIAŁ 25

Współczucie okazane trędowatemu

Prosty, a jednocześnie wymowny gest Jezusa uwidacznia, jak głęboką troską się on kieruje, gdy uzdrawia ludzi.

ROZDZIAŁ 26

„Twoje grzechy są przebaczone”

Na jaki związek między grzechem a chorobami wskazuje Jezus?

ROZDZIAŁ 27

Powołanie Mateusza

Dlaczego Jezus chętnie je posiłek w towarzystwie ludzi znanych z grzesznego postępowania?

ROZDZIAŁ 28

Dlaczego uczniowie Jezusa nie poszczą?

W odpowiedzi Jezus podaje przykład dotyczący bukłaków na wino.

ROZDZIAŁ 29

Czy wolno zrobić coś dobrego w szabat?

Dlaczego Żydzi prześladują Jezusa za uleczenie kogoś, kto chorował od 38 lat?

ROZDZIAŁ 30

Więź Jezusa z Ojcem

Żydzi uważają, że Jezus czyni siebie równym Bogu. Ale Jezus daje wyraźnie do zrozumienia, że Bóg przewyższa go pozycją.

ROZDZIAŁ 31

Zrywanie kłosów w szabat

Dlaczego Jezus nazwał siebie „Panem szabatu”?

ROZDZIAŁ 32

Co wolno robić w szabat?

Saduceuszy i faryzeuszy, którzy zazwyczaj są skłóceni, jednoczy wspólny cel.

ROZDZIAŁ 33

Spełnienie proroctwa Izajasza

Dlaczego Jezus nakazuje osobom uleczonym, żeby nie rozpowiadały, kim jest i co dla nich uczynił?

ROZDZIAŁ 34

Jezus wybiera 12 apostołów

Jaka jest różnica między apostołem a uczniem?

ROZDZIAŁ 35

Słynne Kazanie na Górze

Zapoznaj się z wyjaśnieniami dotyczącymi głównych punktów przemówienia Jezusa.

ROZDZIAŁ 36

Setnik okazuje wielką wiarę

Czym ten dowódca wojskowy zadziwia Jezusa?

ROZDZIAŁ 37

Jezus wskrzesza syna wdowy

Ludzie, którzy widzą ten cud, dostrzegają jego prawdziwe znaczenie.

ROZDZIAŁ 38

Jan czeka na wiadomość od Jezusa

Dlaczego Jan Chrzciciel pyta, czy Jezus jest Mesjaszem? Czyżby miał wątpliwości?

ROZDZIAŁ 39

Biada zobojętniałemu pokoleniu

Jezus mówi, że w Dniu Sądu miastu Kafarnaum, które służy mu za bazę wypadową, będzie ciężej niż Sodomie.

ROZDZIAŁ 40

Lekcja przebaczania

Jezus mówi kobiecie będącej prostytutką, że jej grzechy są przebaczone. Czy w ten sposób daje przyzwolenie na łamanie prawa Bożego?

ROZDZIAŁ 41

Cuda — czyją mocą dokonywane?

Bracia Jezusa uważają, że postradał on zmysły.

ROZDZIAŁ 42

Jezus gani faryzeuszy

Czym jest „znak proroka Jonasza”?

ROZDZIAŁ 43

Przykłady o Królestwie

Jezus podaje osiem przykładów, żeby wyjaśnić różne kwestie dotyczące Królestwa Niebios.

ROZDZIAŁ 44

Jezus ucisza burzę

Uspokajając wiatr i fale, Jezus daje cenną lekcję na temat tego, jak będzie wyglądało życie pod jego panowaniem w Królestwie Bożym.

ROZDZIAŁ 45

Władza nad demonami

Czy ktoś może być opętany przez więcej niż jednego demona?

ROZDZIAŁ 46

Uzdrowiona dzięki dotknięciu szat Jezusa

Jezus pokazuje w tej poruszającej sytuacji swoją moc i współczucie.

ROZDZIAŁ 47

Dziewczynka znowu żyje!

Ludzie wyśmiewają się z Jezusa, kiedy mówi, że dziewczynka nie umarła, tylko śpi. Z czego nie zdają sobie sprawy?

ROZDZIAŁ 48

Dokonuje cudów, ale zostaje odrzucony nawet w Nazarecie

Mieszkańcy Nazaretu odrzucają Jezusa, ale nie ze względu na jego naukę czy cuda.

ROZDZIAŁ 49

Głoszenie w Galilei i szkolenie apostołów

Co oznacza stwierdzenie, że „przybliżyło się Królestwo Niebios”?

ROZDZIAŁ 50

Gotowi do głoszenia w obliczu prześladowań

Dlaczego Jezus nakazuje apostołom uciekać w razie prześladowań, skoro mają nie bać się śmierci?

ROZDZIAŁ 51

Morderstwo podczas przyjęcia urodzinowego

Taniec Salome zachwyca Heroda do tego stopnia, że obiecuje dać jej wszystko, o cokolwiek poprosi. Jak brzmi jej makabryczna prośba?

ROZDZIAŁ 52

Nakarmienie tysięcy ludzi kilkoma chlebami i rybami

Cud Jezusa ma tak duże znaczenie, że opisano go we wszystkich czterech Ewangeliach.

ROZDZIAŁ 53

Władca, który panuje nad siłami natury

Czego uczą się apostołowie, kiedy Jezus idzie po wodzie i ucisza wiatr?

ROZDZIAŁ 54

Jezus — „chleb życia”

Dlaczego Jezus gani ludzi, mimo że zdobyli się na spory wysiłek, by do niego przyjść?

ROZDZIAŁ 55

Słowa Jezusa wywołują oburzenie

Jezus uczy czegoś tak szokującego, że wielu uczniów go opuszcza.

ROZDZIAŁ 56

Co tak naprawdę czyni człowieka nieczystym?

Czy to, co wchodzi do jego ust, czy to, co z nich wychodzi?

ROZDZIAŁ 57

Jezus uzdrawia dziewczynkę i głuchego mężczyznę

Dlaczego pewna kobieta się nie obraża, kiedy Jezus przyrównuje jej rodaków do szczeniąt?

ROZDZIAŁ 58

Pomnaża chleby i ostrzega przed zakwasem

Uczniowie Jezusa w końcu pojmują, o jakim zakwasie mówi.

ROZDZIAŁ 59

Kim jest Syn Człowieczy?

Czym są klucze Królestwa? Kto i w jakim celu ich użyje?

ROZDZIAŁ 60

Przemienienie — Chrystus ukazuje się w chwale

Czym było przemienienie? Co oznaczało?

ROZDZIAŁ 61

Jezus uzdrawia chłopca opętanego przez demona

Komu według słów Jezusa zabrakło wiary potrzebnej do uzdrowienia chłopca? Chłopcu, ojcu czy uczniom Jezusa?

ROZDZIAŁ 62

Ważna lekcja pokory

Dorośli mężczyźni uczą się czegoś ważnego od małego dziecka.

ROZDZIAŁ 63

Jezus udziela kolejnych ważnych rad

Jezus opisuje trzy kroki pomocne w rozwiązywaniu konfliktów między braćmi.

ROZDZIAŁ 64

Potrzeba przebaczania

Jezus posługuje się przypowieścią o okrutnym niewolniku, aby pokazać, jakie znaczenie ma dla Boga to, czy przejawiamy gotowość do przebaczania.

ROZDZIAŁ 65

Nauczanie w drodze do Jerozolimy

W trzech krótkich rozmowach Jezus określa postawy, które mogą komuś uniemożliwić podążanie za nim.