Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Śmierć

Śmierć

Gdzie są umarli?

„Prochem jesteś i do prochu wrócisz” (Rodzaju 3:19).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy wierzą w życie po śmierci — w niebie, piekle, czyśćcu lub limbusie. Inni uważają, że odrodzą się ponownie w jakiejś odmiennej formie życia. Z drugiej strony osoby odrzucające religię sądzą, że śmierć oznacza po prostu koniec czyjegoś istnienia.

CO MÓWI BIBLIA

W Księdze Kaznodziei 9:10 czytamy: „Nie ma pracy ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości w Szeolu [grobie] — w miejscu, do którego idziesz”. O tym, co dzieje się w chwili śmierci zarówno z ludźmi, jak i ze zwierzętami, w Biblii powiedziano: „Wszyscy idą na jedno miejsce. Wszyscy powstali z prochu i wszyscy do prochu wracają” (Kaznodziei 3:20).

 Jaki jest stan umarłych?

„Duch jego uchodzi, a on wraca do swej ziemi; w tymże dniu giną jego myśli” (Psalm 146:4).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu uczono, że to, czego doświadczą po śmierci, zależy od tego, co robili za życia. Jeśli postępowali dobrze, czeka ich wieczne szczęście, a jeśli źle — spotkają ich wieczne męki. Uważa się, że zanim ludzie trafią po śmierci przed oblicze Boga, muszą zostać oczyszczeni z grzechu. W przeciwnym razie nigdy nie dostąpią tego szczęścia.

CO MÓWI BIBLIA

Zmarli nie odczuwają ani radości, ani cierpienia. Ponieważ są w stanie nieświadomości, nie mogą niczego doświadczać; nie mogą też pomagać ani szkodzić żyjącym. W Księdze Kaznodziei 9:5, 6 powiedziano: „Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego (...). Przeminęła też ich miłość i ich nienawiść oraz ich zazdrość i już po czas niezmierzony nie mają udziału w niczym, co ma się dziać pod słońcem”.

Czy dla umarłych jest jakaś nadzieja?

„Jeśli krzepki mąż umrze, czyż może znowu żyć? Przez wszystkie dni mej przymusowej pracy będę czekał, aż nadejdzie moja ulga” (Hioba 14:14).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Powszechny jest pogląd, że dla osoby, która trafiła do piekła, nie ma już żadnej nadziei — że będzie cierpiała tam na wieki. Z kolei osoba, która znalazła się w czyśćcu, po oczyszczeniu ogniem zazna niebiańskiej szczęśliwości.

CO MÓWI BIBLIA

Zmarli zostaną wskrzeszeni do życia na ziemi przez Syna Bożego. W Biblii czytamy: „Nie dziwcie się temu, ponieważ nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą” (Jana 5:26, 28, 29). Dopiero wtedy postępowanie danej osoby zadecyduje, czy dostąpi ona życia wiecznego *.

^ ak. 14 Więcej informacji na temat zmartwychwstania można znaleźć w 7 rozdziale książki Czego naprawdę uczy Biblia? (wydawnictwo Świadków Jehowy).