Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Droga, prawda i życie

Droga, prawda i życie

Na pewno lubisz dostawać dobre wiadomości. Ale czy wiedziałeś, że Stwórca wszechświata, Jehowa Bóg, ma dla ciebie i twoich bliskich bardzo dobrą wiadomość?

To dobra nowina z Biblii — książki, którą Bóg kazał spisać wiele lat temu. W tej publikacji skupimy się na czterech księgach biblijnych zawierających bardzo dobre wiadomości dla nas wszystkich. Zostały nazwane od imion mężczyzn, którymi Bóg posłużył się do ich spisania: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana.

Wielu określa te cztery relacje mianem czterech Ewangelii. Wszystkie zawierają ewangelię — dobrą nowinę o Jezusie, za pośrednictwem którego Bóg wybawi ludzi. Jezus jako Władca w Królestwie Bożym udostępni wiecznotrwałe błogosławieństwa wszystkim, którzy w niego wierzą (Marka 10:17, 30; 13:13).

DLACZEGO CZTERY EWANGELIE?

Być może się zastanawiałeś, dlaczego Bóg chciał, żeby spisano aż cztery relacje o życiu Jezusa i jego naukach.

Okoliczność, że istnieją cztery oddzielne opisy tego, co Jezus mówił i robił, przynosi liczne korzyści. Wyobraź sobie, że przy słynnym nauczycielu stoi czterech mężczyzn. Ten, który stoi przed nim, ma kantor podatkowy. Po prawej jest lekarz, a po lewej przysłuchuje się mu rybak, który jest bliskim przyjacielem nauczyciela. Czwarty mężczyzna, który przygląda się z tyłu, jest młodszy od pozostałych. Wszyscy czterej są uczciwymi ludźmi, mają jednak różne zainteresowania i inny punkt widzenia. Jeśli każdy napisze sprawozdanie z działalności nauczyciela, każda relacja pewnie będzie opisywać inne szczegóły lub wydarzenia. Kiedy weźmiemy je wszystkie pod uwagę, uzyskamy pełen obraz tego, co nauczyciel mówił i robił. To pokazuje, ile korzyści odnosimy z tego, że istnieją cztery oddzielne sprawozdania z życia Wielkiego Nauczyciela, Jezusa.

Wspomniany poborca podatkowy chce dotrzeć do ludzi żydowskiego pochodzenia, więc układa nauki i wydarzenia pod kątem tej grupy. Lekarz zwraca większą uwagę na uzdrowienia chorych i kalekich, dlatego pomija niektóre wydarzenia opisane przez poborcę albo przedstawia je w innej kolejności. Przyjaciel nauczyciela koncentruje się na jego uczuciach i przymiotach. Sprawozdanie najmłodszego z mężczyzn jest krótsze, bardziej zwięzłe. Jednak każda z tych relacji jest dokładna. Dlatego wszystkie cztery wzbogacają naszą wiedzę o działalności, naukach i osobowości Jezusa.

Czasami ludzie mówią o „Ewangelii Mateusza” albo „Ewangelii Jana”. Nie jest to błąd, bo każda z nich zawiera „dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie” (Marka 1:1). Ale w szerszym znaczeniu istnieje tylko jedna ewangelia, czyli dobra nowina o Jezusie — udostępniona w czterech sprawozdaniach.

Wielu badaczy Słowa Bożego porównywało i zestawiało wydarzenia oraz informacje znalezione w relacjach Mateusza, Marka, ŁukaszaJana. Około 170 roku n.e. syryjski pisarz Tacjan również podjął taką próbę. Uznał te cztery księgi za rzetelne oraz natchnione i opracował Diatessaron — jednolitą relację o życiu i służbie Jezusa.

Książka Jezus — droga, prawda i życie ma podobny cel, ale jest bardziej dokładna i zawiera więcej informacji. Udało się to dzięki temu, że teraz lepiej rozumiemy proroctwaprzykłady Jezusa. Nasza obecna wiedza pomaga dokładniej wyjaśnić jego słowa i czyny, a także chronologię wydarzeń. Odkrycia archeologiczne rzuciły więcej światła na niektóre szczegóły i punkt widzenia pisarzy. Oczywiście nie można być dogmatycznym w kwestii kolejności wszystkich zdarzeń. Ale książka Jezusdroga, prawda i życie przedstawia je w rozsądny i logiczny sposób.

DROGA, PRAWDA I ŻYCIE

W trakcie czytania tej książki staraj się pamiętać o jej głównym przesłaniu dla ciebie i twoich bliskich. Jezus Chrystus sam powiedział do apostoła Tomasza: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie” (Jana 14:6).

Książka Jezusdroga, prawda i życie pomoże ci zrozumieć, że Jezus z pewnością jest „drogą”. Tylko w jego imię możemy zwracać się do Jehowy Boga w modlitwie. Poza tym Jezus jest dla nas drogą do pojednania się z Bogiem (Jana 16:23; Rzymian 5:8). Dlatego jedynie za pośrednictwem Jezusa możemy cieszyć się dobrymi stosunkami z Jehową.

Jezus jest „prawdą”. Nauczał i żył w harmonii z prawdą — w pewnym sensie prawda przyszła w osobie Jezusa. ‛Dzięki niemu spełniły się’ liczne proroctwa (2 Koryntian 1:20; Jana 1:14). Pomagają nam one dostrzec jego kluczową rolę w zamierzeniu Jehowy (Objawienie 19:10).

Jezus Chrystus jest też „życiem”. Dzięki temu, że dostarczył okup — ofiarował swoje doskonałe życie i krew — umożliwił nam uzyskanie „rzeczywistego życia”, czyli „życia wiecznego” (1 Tymoteusza 6:12, 19; Efezjan 1:7; 1 Jana 1:7). Okaże się również „życiem” dla milionów ludzi, którzy umarli. Zostaną oni wskrzeszeni do życia wiecznego w raju (Jana 5:28, 29).

Wszyscy musimy uznawać rolę Jezusa w zamierzeniu Bożym. Na pewno z przyjemnością dowiesz się więcej na temat Jezusa, który jest „drogą, prawdą i życiem”.