Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 34

Jezus wybiera 12 apostołów

Jezus wybiera 12 apostołów

Minęło około półtora roku, odkąd Jan Chrzciciel określił Jezusa mianem Baranka Bożego. Gdy Jezus rozpoczął publiczną służbę, kilku szczerych mężczyzn zostało jego uczniami. Wśród nich znaleźli się: Andrzej, Szymon Piotr, Jan, prawdopodobnie Jakub (brat Jana), Filip i Natanael (nazywany też Bartłomiejem). Z czasem do Chrystusa przyłączyło się jeszcze wielu innych ludzi (Jana 1:45-47).

Jezus zamierza teraz wybrać apostołów. Będą oni jego bliskimi towarzyszami i odbiorą specjalne szkolenie. Jednak przed dokonaniem wyboru Jezus idzie na górę, być może znajdującą się w pobliżu Jeziora Galilejskiego, niedaleko Kafarnaum. Całą noc spędza na modlitwie, zapewne prosząc Boga o mądrość i błogosławieństwo. Następnego dnia przywołuje uczniów i 12 z nich wybiera na apostołów.

Do tego grona Jezus wyznacza sześciu wyżej wymienionych mężczyzn oraz Mateusza, którego powołał z kantoru podatkowego. Pozostałych pięciu to: Judas (zwany też Tadeuszem oraz „synem Jakuba”), Szymon Kananejczyk, Tomasz, a także Jakub, syn Alfeusza, i Judasz Iskariot (Mateusza 10:2-4; Łukasza 6:16).

Z tymi 12 uczniami Jezus podróżuje już od jakiegoś czasu, więc dobrze ich zna. Kilku z nich to jego krewni. Jakub i Jan są najwidoczniej ciotecznymi braćmi Jezusa. Według niektórych Alfeusz to brat Józefa, przybranego ojca Jezusa. Oznaczałoby to, że syn Alfeusza, apostoł Jakub, jest kuzynem Jezusa.

Oczywiście Jezus nie ma trudności z zapamiętaniem imion apostołów. A czy ty je znasz? Możesz zapamiętać, że dwóch nosi imię Szymon, dwóch — Jakub i dwóch Judas (albo Judasz). Szymon (Piotr) ma brata Andrzeja, a bratem Jakuba (syna Zebedeusza) jest Jan. W ten sposób utrwalisz sobie imiona ośmiu apostołów. Pozostali czterej to: poborca podatkowy (Mateusz), uczeń, który później zwątpi (Tomasz), uczeń powołany, gdy siedział pod drzewem (Natanael), i przyjaciel Natanaela (Filip).

Jedenastu apostołów wywodzi się z Galilei, z rodzinnych stron Jezusa. Natanael jest z Kany. Filip, Piotr i Andrzej pochodzą z Betsaidy. Piotr z Andrzejem z czasem przenieśli się do Kafarnaum, gdzie chyba mieszkał też Mateusz. Jakub i Jan prawdopodobnie również mieszkają w Kafarnaum albo gdzieś w pobliżu i wcześniej zajmowali się łowieniem ryb. Wydaje się, że Judasz Iskariot, który później zdradzi Jezusa, jest jedynym apostołem z Judei.