Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie otaczają czcią krzyża

Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie otaczają czcią krzyża

MILIONY ludzi czci krzyż. W encyklopedii Britannica — edycja polska nazwano go „podstawowym symbolem chrześcijańskim”. Ale prawdziwi chrześcijanie nie otaczają go kultem. Dlaczego?

Między innymi dlatego, że Jezus Chrystus nie umarł na krzyżu. „Krzyż” w różnych przekładach Biblii jest na ogół tłumaczeniem greckiego słowa stauròs. Zasadniczo jednak znaczy ono „pionowo ustawiony słup lub pal”. W dziele The Companion Bible tak powiedziano o tym słowie: „Nigdy nie oznacza ono dwóch belek, nałożonych jedna na drugą pod jakimkolwiek kątem (...) W grece N[owego] T[estamentu] nie ma niczego, co by mogło wskazywać na dwie belki”.

Gdzieniegdzie w opisach śmierci Jezusa pisarze biblijni użyli innego greckiego wyrazu — ksýlon (Dzieje 5:30; 10:39; 13:29; Galatów 3:13; 1 Piotra 2:24). Znaczy on po prostu „drewno” albo „kij, pałka bądź drzewo”.

Hermann Fulda w książce Das Kreuz und die Kreuzigung (Krzyż i ukrzyżowanie) wyjaśnia, dlaczego za narzędzie egzekucyjne często służył zwykły pal: „Nie na wszystkich publicznych miejscach straceń były drzewa. Dlatego wkopywano w ziemię zwyczajną belkę (...). Wieszano na niej zbrodniarzy, przywiązując albo przybijając im ręce nad głową; czasem też przybijano lub przywiązywano im nogi”.

Ale najbardziej przekonujące dowody zawiera Słowo Boże. Apostoł Paweł oznajmił: „Chrystus przez nabycie uwolnił nas od przekleństwa Prawa, stawszy się za nas przekleństwem, ponieważ jest napisane: ‚Przeklęty każdy zawieszony na palu [„na drzewie”, Biblia Tysiąclecia]’” (Galatów 3:13). Paweł przytoczył tu Księgę Powtórzonego Prawa 21:22, 23, gdzie oczywiście jest mowa nie o krzyżu, lecz o drewnianym palu. Poza tym wskazał, że przez taki sposób uśmiercenia skazaniec stawał się przeklęty. Tym bardziej więc nie byłoby stosowne, żeby prawdziwi chrześcijanie dekorowali swe domy takimi wizerunkami Chrystusa.

Nie ma żadnych dowodów, by przez pierwsze trzy stulecia po śmierci Chrystusa osoby uważające się za chrześcijan czciły krzyż. Ale w IV wieku cesarz Konstantyn nawrócił się na chrześcijaństwo, wówczas już odstępcze, i zaczął upowszechniać krzyż jako symbol tej religii. Bez względu na to, czym się kierował, nie miało to nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Krzyż w rzeczywistości wywodzi się z pogaństwa. W dziele New Catholic Encyclopedia przyznano: „Krzyż występował w kulturach przedchrześcijańskich i niechrześcijańskich”. Inne poważne źródła łączą kult krzyża z kultem przyrody i z wyuzdanymi pogańskimi rytuałami.

Dlaczego w takim razie spopularyzowano ten pogański symbol? Najwyraźniej po to, żeby ułatwić poganom przyjęcie „chrystianizmu”. Jednak Biblia zdecydowanie potępia otaczanie czcią religijną jakiegokolwiek pogańskiego symbolu (2 Koryntian 6:14-18). Potępia również wszelkie inne formy bałwochwalstwa (Wyjścia 20:4, 5; 1 Koryntian 10:14). Prawdziwi chrześcijanie mają więc ważne powody, by nie otaczać czcią krzyża. *

^ ak. 9 Kwestię krzyża bardziej szczegółowo omówiono w książce Prowadzenie rozmów na podstawie Pism na stronach od 152 do 156 (wydawnictwo Świadków Jehowy).