Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ SZESNASTY

Opowiedz się za religią prawdziwą

Opowiedz się za religią prawdziwą
  • Czego Biblia uczy o kulcie wizerunków i kulcie zmarłych?

  • Jak chrześcijanie powinni zapatrywać się na święta religijne?

  • Jak wyjaśniać swe przekonania, by nie urazić rozmówcy?

1, 2. Jakie pytanie koniecznie powinieneś sobie zadać po odłączeniu się od religii fałszywej i dlaczego twoim zdaniem jest to takie ważne?

ZAŁÓŻMY, że się dowiedziałeś, iż w twojej okolicy ktoś cichaczem wyrzucał śmiertelnie niebezpieczne odpady. Teraz cały ten teren jest skażony trującą substancją. Co byś zrobił? Gdybyś tylko mógł, na pewno byś się wyprowadził. Ale chyba nawet wtedy wciąż dręczyłoby cię pytanie, czy nie uległeś zatruciu.

2 Podobnie jest z religią fałszywą. Pismo Święte wyraźnie mówi, że jest ona skażona nieczystymi naukami i praktykami (2 Koryntian 6:17). Właśnie dlatego to takie ważne, by opuścić „Babilon Wielki” — ogólnoświatowe imperium religii fałszywej (Objawienie 18:2, 4). Czy już to zrobiłeś? Jeśli tak, zasługujesz na pochwałę. Jednak odłączenie się od religii fałszywej to nie wszystko. Musisz jeszcze zadać sobie pytanie: „Czy religia fałszywa nie pozostawiła na moim życiu jakichś śladów?” Przeanalizujmy to na pewnych przykładach.

KULT WIZERUNKÓW I KULT ZMARŁYCH

3. (a) Co Biblia mówi o posługiwaniu się wizerunkami do wielbienia Boga i dlaczego niektórym może być trudno przyjąć Boży punkt widzenia na tę sprawę? (b) Co powinieneś zrobić ze wszystkimi należącymi do ciebie przedmiotami, które mają związek z religią fałszywą?

3 Niektórzy od lat mają w domach „święte obrazy” i inne przedmioty kultu. Czy ty również je masz? Jeżeli tak, to modlitwa do Boga bez ich pomocy może ci się wydawać dziwna lub nawet niestosowna. Niewykluczone też, że jesteś do tych rzeczy przywiązany. Ale to Bóg decyduje, jak powinniśmy oddawać Mu cześć, a z Biblii dowiadujemy się, że On nie życzy sobie, byśmy w tym celu posługiwali się wizerunkami (Wyjścia 20:4, 5; Psalm 115:4-8; Izajasza 42:8; 1 Jana 5:21). Możesz więc opowiedzieć się za religią prawdziwą, niszcząc należące do ciebie przedmioty związane z religią fałszywą. Koniecznie musisz spojrzeć na nie tak jak Jehowa — uznać je za „obrzydliwość” (Powtórzonego Prawa 27:15).

4. (a) Skąd wiemy, że oddawanie czci zmarłym jest bezcelowe? (b) Dlaczego Jehowa zabronił swemu ludowi zajmować się spirytyzmem i wszelkimi innymi formami okultyzmu?

4 W wielu fałszywych religiach powszechny jest także kult zmarłych przodków. Niejeden człowiek przed poznaniem prawdy biblijnej wierzył, że umarli wiodą świadomą egzystencję w świecie duchów i że mogą żywym pomagać albo szkodzić. Być może i ty bardzo starałeś się zjednać sobie przychylność przodków. Ale z 6 rozdziału tej książki dowiedziałeś się, że zmarli nie żyją i nie są świadomi niczego. Tak więc próby nawiązania z nimi kontaktu są bezcelowe. Wszelkie wiadomości przekazywane rzekomo przez nich w gruncie rzeczy pochodzą od demonów. Dlatego Jehowa nakazał Izraelitom, żeby nie próbowali rozmawiać z umarłymi ani nie brali udziału w żadnej innej formie okultyzmu (Powtórzonego Prawa 18:10-12).

5. Co możesz zrobić, jeśli przywykłeś do posługiwania się wizerunkami lub do kultu zmarłych?

5 Co możesz zrobić, jeśli z powodu wyznawanej wcześniej religii przywykłeś do posługiwania się wizerunkami lub do oddawania czci zmarłym przodkom? Czytaj i analizuj fragmenty Biblii, które pokazują, jak zapatruje się na to Bóg. Codziennie mów Mu w modlitwie, że pragniesz opowiedzieć się za religią prawdziwą, i proś, by pomógł ci myśleć tak jak On (Izajasza 55:9).

BOŻE NARODZENIE — ŚWIĘTO NIEZNANE PIERWSZYM CHRZEŚCIJANOM

6, 7. (a) Co rzekomo ma upamiętniać Boże Narodzenie i czy chrześcijanie z I wieku obchodzili takie święto? (b) Z czym miało związek obchodzenie urodzin za czasów pierwszych naśladowców Jezusa?

6 Ktoś może też być skażony religią fałszywą z powodu popularnych świąt. Weźmy na przykład Boże Narodzenie. Rzekomo upamiętnia ono narodziny Jezusa Chrystusa i jest uznawane prawie przez każdą religię, która podaje się za chrześcijańską. A jednak nic nie wskazuje, że obchodzili je naśladowcy Jezusa z I wieku. W książce poświęconej początkom różnych popularnych zwyczajów napisano: „Brzmi to wręcz niewiarygodnie, ale jest udowodnionym faktem, że przez pierwsze trzysta lat istnienia chrześcijaństwa nie obchodzono Bożego Narodzenia i nawet nie interesowano się datą urodzin Jezusa” (Maria Ziółkowska, Szczodry wieczór, szczodry dzień).

7 Choćby naśladowcy Jezusa znali dokładną datę jego narodzin, i tak nie czciliby jej rocznicy. Dlaczego? Ponieważ, jak nadmieniono w pewnej encyklopedii, pierwsi chrześcijanie „uważali świętowanie czyichkolwiek urodzin za obyczaj pogański” (The World Book Encyclopedia). Biblia wspomina tylko o dwóch uroczystościach urodzinowych. Urządzili je władcy, którzy nie wielbili Jehowy (Rodzaju 40:20; Marka 6:21). Starożytni świętowali też urodziny różnych pogańskich bóstw. Na przykład 24 maja Rzymianie obchodzili urodziny bogini Diany, a następnego dnia — boga światła słonecznego, Apolla. Tak więc urodziny miały związek z pogaństwem, nie z chrystianizmem.

8. Wyjaśnij, jaki związek mają urodziny z przesądami.

8 Chrześcijanie z I wieku nie obchodziliby urodzin Jezusa z jeszcze innej przyczyny. Zapewne wiedzieli, że świętowanie urodzin jest powiązane z przesądami. W starożytności wielu Greków i Rzymian wierzyło na przykład, że przy narodzinach człowieka obecny jest duch, który chroni go potem przez całe życie. „Ten duch zachowywał mistyczny związek z bogiem, w którego urodziny ów człowiek przyszedł na świat” — podano w książce omawiającej tradycje urodzinowe (Ralph i Adelin Lintonowie, The Lore of Birthdays). Jehowie bez wątpienia nie podobałyby się żadne zwyczaje, które by łączyły osobę Jezusa z przesądami (Izajasza 65:11, 12). Jak zatem doszło do tego, że tyle ludzi obchodzi Boże Narodzenie?

POCHODZENIE BOŻEGO NARODZENIA

9. Jak doszło do tego, że 25 grudnia zaczęto upamiętniać narodziny Jezusa?

9 Rocznicę narodzin Jezusa postanowiono obchodzić 25 grudnia dopiero po upływie kilku wieków od jego przyjścia na świat. Tak naprawdę jednak nie była to rocznica, gdyż wszystko wskazuje na to, że Jezus urodził się w październiku. * Dlaczego więc wybrano taki termin? Widocznie dlatego, że niektórym rzekomym chrześcijanom chodziło o „uzgodnienie tej daty z rzymskim pogańskim świętem oznaczającym ‚narodziny niezwyciężonego słońca’” (Britannica — edycja polska). Zimą, gdy słońce wydawało się najsłabsze, poganie urządzali uroczystości mające skłonić je do powrotu z dalekiej wędrówki. Uważali, że to źródło ciepła i światła zaczyna powracać w dniu 25 grudnia. Aby przyciągnąć pogan, przejęto od nich to święto i nadano mu „chrześcijański” charakter. *

10. Dlaczego w przeszłości niektórzy nie obchodzili Bożego Narodzenia?

10 Pogańskie korzenie Bożego Narodzenia są znane od dawna. Z tego powodu w XVII-wiecznej Anglii i niektórych jej amerykańskich koloniach zakazano obchodzenia tego niebiblijnego święta. Każdy, kto w tym czasie nie poszedł do pracy, musiał zapłacić grzywnę. Szybko jednak stare zwyczaje odżyły, a nawet pojawiły się nowe. Boże Narodzenie znowu stało się popularne i w wielu krajach tak jest do dziś. Ale zarówno to święto, jak i inne uroczystości wyrosłe na gruncie kultów pogańskich — a więc związane z religią fałszywą — nie są uznawane przez tych, którzy pragną podobać się Bogu. *

CZY POCHODZENIE ŚWIĄT NAPRAWDĘ MA ZNACZENIE?

11. Dlaczego niektórzy obchodzą święta i co powinno być najważniejsze dla nas?

11 Niejeden przyznaje, że Boże Narodzenie i inne święta wywodzą się z pogaństwa, ale nie widzi nic złego w ich obchodzeniu. Większość ludzi biorących w nich udział w ogóle nie zastanawia się nad ich związkiem z religią fałszywą. Traktują je jako sposobność do zacieśnienia więzów rodzinnych. Czy podobnie jest z tobą? Jeśli tak, to opowiedzenie się za religią prawdziwą może ci się wydawać trudne nie z powodu miłości do religii fałszywej, lecz z powodu miłości do rodziny. Bądź pewien, że Jehowa — Twórca rodziny — pragnie, byś dobrze żył z krewnymi (Efezjan 3:14, 15). Ale przecież więź tę można umacniać w sposób, który On aprobuje. O tym, co powinno być dla nas najważniejsze, apostoł Paweł napisał: „Wciąż się upewniajcie, co jest godne upodobania Pana” (Efezjan 5:10).

Gdybyś zauważył lizaka w błocie, czy podniósłbyś go i włożył do ust?

12. Wyjaśnij na przykładzie, dlaczego stronimy od zwyczajów i uroczystości, które pochodzą z nieczystego źródła.

12 Niewykluczone, że według ciebie współczesne święta nie mają już nic wspólnego ze swoimi pierwotnymi odpowiednikami. Czy więc ich rodowód naprawdę ma jakieś znaczenie? Owszem! Oto przykład: Gdybyś zauważył lizaka w błocie, czy podniósłbyś go i włożył do ust? Oczywiście, że nie! Jest przecież brudny. Tak samo święta mogą się wydawać atrakcyjne, lecz pochodzą z nieczystego źródła. Chcąc opowiedzieć się za religią prawdziwą, musimy podzielać pogląd proroka Izajasza, który rzekł do czcicieli prawdziwego Boga: „Nie dotykajcie niczego nieczystego” (Izajasza 52:11).

BĄDŹ ROZWAŻNY, GDY WYJAŚNIASZ INNYM SWOJE STANOWISKO

13. Jakie trudności mogą się wyłonić, gdy postanowisz nie obchodzić świąt?

13 Kiedy postanowisz nie obchodzić świąt, mogą się wyłonić trudności. Możliwe, że współpracownicy będą się dziwić, czemu nie uczestniczysz w pewnych świątecznych zwyczajach w pracy. Jak powinieneś się zachować, jeśli ktoś zechce wręczyć ci prezent gwiazdkowy? Czy możesz go przyjąć? Albo jak masz postępować, gdy współmałżonek nie podziela twych przekonań? I co robić, by twoje dzieci nie czuły się pokrzywdzone, że nie obchodzą świąt?

14, 15. Co mógłbyś zrobić, gdy ktoś składa ci życzenia świąteczne lub chce ci coś sprezentować?

14 W każdej sytuacji potrzebna jest rozwaga. Jeśli ktoś składa ci zdawkowe życzenia świąteczne, mógłbyś po prostu podziękować. Ale załóżmy, że chodzi o kogoś, z kim regularnie się widujesz lub współpracujesz. W takim wypadku możesz uznać, że lepiej będzie nieco naświetlić sprawę. Zachowuj jednak takt. Biblia radzi: „Niech wasza wypowiedź zawsze będzie wdzięczna, przyprawiona solą, abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć” (Kolosan 4:6). Uważaj więc, by twoja reakcja nie świadczyła o braku szacunku. Kiedy wyjaśniasz swe stanowisko, bądź uprzejmy. Wytłumacz, że nie masz nic przeciwko dawaniu prezentów i organizowaniu spotkań towarzyskich, lecz wolisz robić to w innym czasie.

15 A co wtedy, gdy ktoś pragnie ci coś podarować? Dużo zależy od okoliczności. Nieraz taka osoba mówi: „Wiem, że nie obchodzisz świąt. Ale i tak chcę ci to dać”. Możesz dojść do wniosku, że w tej sytuacji przyjęcie prezentu nie będzie oznaczać udziału w święcie. Oczywiście jeśli ofiarodawca nie zna twych wierzeń, mógłbyś wspomnieć, że nie obchodzisz tego święta. Łatwiej ci będzie wtedy wytłumaczyć, dlaczego bierzesz upominek, a sam nic z tej okazji nie dajesz. Gdyby jednak ktoś miał wyraźny zamiar udowodnić, że nie jesteś wierny swoim przekonaniom albo że dla korzyści materialnych idziesz na kompromis, mądrość nakazuje nie przyjmować takiego prezentu.

W RODZINIE

16. Jak możesz okazywać takt w związku ze świętami?

16 Jak powinieneś postępować, gdy twych przekonań nie podzielają członkowie rodziny? W tej sytuacji także musisz pamiętać o takcie. Nie ma powodu robić kwestii z każdego zwyczaju czy każdej uroczystości, na których zależy twym bliskim. Szanuj ich prawo do własnego zdania, tak jak chcesz, by oni szanowali twoje (Mateusza 7:12). Wystrzegaj się wszystkiego, co byłoby równoznaczne z braniem udziału w jakimś święcie. Ale bądź rozsądny, gdy chodzi o coś, co nie oznacza takiego udziału. Rzecz jasna, zawsze powinieneś postępować tak, aby mieć potem czyste sumienie (1 Tymoteusza 1:18, 19).

17. Jak możesz zadbać o to, by twe dzieci nie czuły się pokrzywdzone, gdy widzą, że inni obchodzą święta?

17 A co możesz uczynić, by twoje dzieci nie czuły się pokrzywdzone, że nie obchodzą niebiblijnych świąt? Sporo zależy od tego, jak wykorzystujesz resztę roku. Niektórzy rodzice specjalnie planują w ciągu roku dawanie dzieciom prezentów. Oczywiście najlepsze, co mogą im ofiarować, to czas i szczere zainteresowanie.

AKTYWNIE POPIERAJ RELIGIĘ PRAWDZIWĄ

Trzymanie się religii prawdziwej przysparza szczęścia

18. Jak w popieraniu religii prawdziwej pomoże ci chodzenie na chrześcijańskie zebrania?

18 Jeśli chcesz podobać się Bogu, musisz nie tylko odrzucić religię fałszywą, ale też aktywnie popierać prawdziwą. Z czym się to wiąże? Biblia mówi: „Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia” (Hebrajczyków 10:24, 25). Na takich zebraniach masz wspaniałą okazję wielbić Boga w sposób, który cieszy się Jego uznaniem (Psalm 22:22; 122:1). Możesz także razem z innymi wiernymi chrześcijanami korzystać z „wymiany zachęt” (Rzymian 1:12).

19. Dlaczego to takie ważne, byś starał się rozmawiać z innymi o prawdach poznawanych z Biblii?

19 Poza tym chcąc aktywnie popierać religię prawdziwą, staraj się rozmawiać z innymi o tym, czego się dowiadujesz dzięki studiowaniu Biblii ze Świadkami Jehowy. Mnóstwo ludzi naprawdę ‛wzdycha i jęczy’ nad złem panoszącym się w dzisiejszym świecie (Ezechiela 9:4). Możliwe, że znasz takie osoby. Spróbuj więc opowiedzieć im o swej biblijnej nadziei na przyszłość. Gdy zaczniesz się obracać w towarzystwie prawdziwych chrześcijan oraz rozmawiać z innymi o zachwycających prawdach biblijnych, przekonasz się, że coraz mniej będziesz tęsknić do zwyczajów religii fałszywej. Możesz być pewien, że jeśli opowiesz się za religią prawdziwą, zaznasz mnóstwa szczęścia i błogosławieństw (Malachiasza 3:10).

^ ak. 9 Na wybór tej daty duży wpływ miało też święto Saturnaliów, obchodzone ku czci rzymskiego boga rolnictwa. Trwało ono od 17 do 24 grudnia. W okresie tym ucztowano, urządzano zabawy i obdarowywano się prezentami.

^ ak. 10 Wyjaśnienie, jak prawdziwi chrześcijanie zapatrują się na inne popularne święta, można znaleźć w „Materiale dodatkowym: Czy obchodzić święta?”.