Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ OSIEMNASTY

Chrzest a twoja więź z Bogiem

Chrzest a twoja więź z Bogiem
  • Jak wygląda chrzest prawdziwych chrześcijan?

  • Jakie warunki trzeba spełniać, żeby się nadawać do chrztu?

  • Na czym polega oddanie się Bogu?

  • Głównie z jakiego powodu należy dać się ochrzcić?

1. Dlaczego etiopski dworzanin chciał być ochrzczony?

„OTO zbiornik wodny; cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony?” Pytanie to zadał w I wieku n.e. pewien etiopski dworzanin. Dzięki rozmowie z chrześcijaninem Filipem zrozumiał, że obiecanym Mesjaszem jest Jezus. Głęboko poruszony tym, czego się dowiedział z natchnionych Pism, od razu przystąpił do działania. Oświadczył, że chce być ochrzczony! (Dzieje 8:26-36).

2. Dlaczego powinieneś poważnie myśleć o chrzcie?

2 Jeśli uważnie przestudiowałeś ze Świadkami Jehowy wcześniejsze rozdziały tego podręcznika, być może ty też zadajesz sobie pytanie: „Cóż stoi na przeszkodzie, bym został ochrzczony?” Wiesz już, że Biblia obiecuje życie wieczne w raju (Łukasza 23:43; Objawienie 21:3, 4). Poznałeś rzeczywisty stan umarłych oraz nadzieję na zmartwychwstanie (Kaznodziei 9:5; Jana 5:28, 29). Zapewne zacząłeś się także spotykać ze Świadkami Jehowy na ich zebraniach i naocznie się przekonałeś, jak stosują w swym życiu zasady religii prawdziwej (Jana 13:35). A co najważniejsze, prawdopodobnie zacząłeś już nawiązywać osobistą więź z Jehową Bogiem.

3. (a) Co Jezus polecił swym naśladowcom? (b) Jak powinien odbywać się chrzest?

3 Jak możesz teraz publicznie pokazać, że chcesz służyć Bogu? Jezus polecił swym naśladowcom: „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich” (Mateusza 28:19). On sam zostawił wzór, dając się ochrzcić w wodzie. Nie polegało to na pokropieniu go ani na polaniu mu głowy wodą (Mateusza 3:16). Greckie słowo tłumaczone w Biblii na „chrzcić” oznacza „zanurzyć”. Dlatego chrzest prawdziwych naśladowców Chrystusa wiąże się z całkowitym zanurzeniem w wodzie.

4. Czego dowodzi chrzest?

4 Taki chrzest jest wymagany od każdego, kto chce utrzymywać bliską więź z Jehową Bogiem. Stanowi publiczne potwierdzenie, że pragniesz Mu służyć i że ‛znalazłeś upodobanie w wykonywaniu Jego woli’ (Psalm 40:7, 8). Aby jednak nadawać się do chrztu, musisz spełniać pewne warunki.

POTRZEBNA JEST WIEDZA I WIARA

5. (a) Jaki jest pierwszy krok na drodze do chrztu? (b) Dlaczego zebrania zborowe są tak ważne?

5 Pierwszy warunek zacząłeś już spełniać. W jaki sposób? Dzięki systematycznemu studiowaniu Biblii nabywasz szczególnej wiedzy — poznajesz Jehowę Boga i Jezusa Chrystusa (Jana 17:3). Ale nie możesz poprzestać na tym, czego już się dowiedziałeś. Prawdziwi chrześcijanie pragną być ‛napełnieni dokładnym poznaniem woli Boga’ (Kolosan 1:9). Bardzo pomagają w tym zebrania zborowe Świadków Jehowy. Obecność na nich jest niezmiernie ważna (Hebrajczyków 10:24, 25). Regularne korzystanie z takich zebrań pozwoli ci coraz lepiej poznawać Boga.

Ważnym krokiem na drodze do chrztu jest nabywanie dokładnej wiedzy ze Słowa Bożego

6. Jaką wiedzę musisz zdobyć, by nadawać się do chrztu?

6 Oczywiście chcąc nadawać się do chrztu, nie musisz znać Biblii w najdrobniejszych szczegółach. Etiopski dworzanin nie miał rozległej wiedzy — potrzebował pomocy, żeby zrozumieć niektóre fragmenty Pism (Dzieje 8:30, 31). Ty też musisz dalej się uczyć. W gruncie rzeczy nigdy nie przestaniesz się dowiadywać czegoś nowego o Bogu (Kaznodziei 3:11). Jednak zanim zostaniesz ochrzczony, powinieneś znać przynajmniej podstawowe nauki biblijne i zgadzać się z nimi (Hebrajczyków 5:12). Do takich nauk należy prawda o stanie umarłych, a także o imieniu Boga i Jego Królestwie.

7. Jak powinno na ciebie wpłynąć studiowanie Biblii?

7 Ale sama wiedza nie wystarczy, ponieważ ‛Bogu nie można się podobać bez wiary’ (Hebrajczyków 11:6). Biblia mówi, że gdy niektórzy mieszkańcy starożytnego Koryntu usłyszeli nauki chrześcijańskie, wielu „uwierzyło i dało się ochrzcić” (Dzieje 18:8). Studiowanie Biblii powinno umocnić również twoją wiarę w natchnione Słowo Boże. Powinno ci pomóc nabrać przekonania, że obietnice Boga są niezawodne i że dzięki ofierze Jezusa możesz dostąpić wybawienia (Jozuego 23:14; Dzieje 4:12; 2 Tymoteusza 3:16, 17).

DZIELENIE SIĘ PRAWDĄ BIBLIJNĄ Z INNYMI

8. Co skłoni cię do przekazywania zdobywanych wiadomości innym?

8 Mając w sercu coraz silniejszą wiarę, nie zdołasz zatrzymać zdobytych wiadomości dla siebie (Jeremiasza 20:9). Gorąco zapragniesz opowiadać innym o Bogu i Jego zamierzeniach (2 Koryntian 4:13).

Wiara powinna nas skłaniać do rozmawiania z innymi o swych wierzeniach

9, 10. (a) Z kim na początek mógłbyś dzielić się prawdą biblijną? (b) Co powinieneś zrobić, gdy zechcesz brać udział w publicznej działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy?

9 Dzielenie się prawdą biblijną z bliźnimi mógłbyś rozpocząć od taktownych rozmów z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami i współpracownikami. Gdy z czasem zechcesz uczestniczyć w publicznej działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy, omów tę sprawę z głosicielem, który studiuje z tobą Biblię. Jeśli wszystko wskazuje na to, że się nadajesz do tej służby, spotkają się z wami dwaj starsi zboru.

10 W ten sposób bliżej poznasz niektórych spośród chrześcijańskich starszych, ‛pasących trzodę Bożą’ (1 Piotra 5:2, 3; Dzieje 20:28). Będą oni chcieli się upewnić, czy rozumiesz podstawowe nauki biblijne i czy w nie wierzysz, a także czy żyjesz zgodnie z zasadami Bożymi i naprawdę pragniesz zostać Świadkiem Jehowy. Gdy się o tym przekonają, powiadomią cię, że możesz uczestniczyć w publicznej służbie kaznodziejskiej jako nieochrzczony głosiciel dobrej nowiny.

11. Jakich zmian muszą niektórzy dokonać, żeby spełniać wymagania stawiane głosicielom?

11 Czasem jednak starsi dostrzegają, że ktoś nie nadaje się jeszcze do służby publicznej — że powinien coś zmienić w stylu życia czy przyzwyczajeniach. Może tu chodzić o jakieś uczynki skrywane przed innymi. Dlatego zanim spytasz, czy mógłbyś zostać nieochrzczonym głosicielem, musisz być wolny od poważnych grzechów, takich jak niemoralne prowadzenie się, pijaństwo czy zażywanie narkotyków (1 Koryntian 6:9, 10; Galatów 5:19-21).

SKRUCHA I ‛NAWRÓCENIE SIĘ’

12. Dlaczego konieczne jest okazanie skruchy?

12 Chcąc nadawać się do chrztu, musisz zrobić coś jeszcze. Apostoł Piotr nawoływał: „Okażcie skruchę i nawróćcie się, by zostały zmazane wasze grzechy” (Dzieje 3:19). Skrucha to szczery żal z powodu wcześniejszego postępowania. Powinien się na nią zdobyć nie tylko ten, kto źle się prowadził, ale nawet ten, kto żył stosunkowo przyzwoicie. Dlaczego? Ponieważ wszyscy ludzie są grzesznikami i potrzebują Bożego przebaczenia (Rzymian 3:23; 5:12). Zanim zacząłeś studiować Biblię, nie znałeś woli Bożej. Czy więc naprawdę mogłeś zgodnie z nią żyć? Skrucha jest zatem niezbędna.

13. Na czym polega ‛nawrócenie się’?

13 Skrucha musi pociągnąć za sobą ‛nawrócenie się’. Nie możesz poprzestać na odczuwaniu żalu. Musisz zerwać z poprzednim stylem życia i odtąd być zdecydowany postępować właściwie. Wszystko to trzeba uczynić jeszcze przed chrztem.

ODDANIE SIĘ BOGU

14. Co jeszcze trzeba zrobić przed chrztem?

14 Zanim zostaniesz ochrzczony, powinieneś zrobić jeszcze jeden ważny krok — osobiście oddać się Jehowie Bogu.

Czy oddałeś się już Bogu w modlitwie?

15, 16. Na czym polega oddanie się Bogu i co skłania do tego kroku?

15 Kiedy oddajemy się Jehowie Bogu, w żarliwej modlitwie przyrzekamy, że chcemy na zawsze należeć wyłącznie do Niego (Powtórzonego Prawa 6:15). A jak pojawia się takie pragnienie? Zilustrujmy to przykładem: Powiedzmy, że mężczyzna spotyka się z jakąś kobietą. Gdy lepiej ją poznaje i widzi jej zalety, coraz bardziej angażuje się uczuciowo. Naturalną koleją rzeczy z czasem poprosi ją o rękę. Oczywiście wie, że małżeństwo wiąże się z dodatkowymi obowiązkami. Ale jest gotów na ten doniosły krok, bo skłania go do tego miłość.

16 Podobnie gdy poznasz Jehowę i obdarzysz Go miłością, zapragniesz służyć Mu całym sercem i bezwarunkowo. Każdy, kto chce naśladować Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, musi ‛zaprzeć się samego siebie’ (Marka 8:34). Zapieramy się samych siebie, jeśli dbamy o to, by nasze osobiste pragnienia i dążenia nie kolidowały z wolą Boga — jeśli jesteśmy Mu całkowicie podporządkowani. Możesz więc zostać ochrzczony dopiero wtedy, gdy najważniejszą sprawą w twym życiu będzie wykonywanie woli Jehowy Boga (1 Piotra 4:2).

PRZEZWYCIĘŻENIE OBAW

17. Co powstrzymuje niektórych przed oddaniem się Bogu?

17 Niektórzy zwlekają z oddaniem się Jehowie, bo obawiają się tak poważnej decyzji. Przytłacza ich świadomość, że jako ochrzczeni chrześcijanie będą ponosić przed Nim większą odpowiedzialność. Kiedy pomyślą, że mogliby Go zawieść i rozczarować, dochodzą do wniosku, iż najlepiej będzie się wstrzymać z tym krokiem.

18. Jak miłość może ci pomóc podjąć decyzję o oddaniu się Jehowie?

18 Gdy nauczysz się miłować Jehowę, zapragniesz nie tylko Mu się oddać, ale też zgodnie z tym żyć (Kaznodziei 5:4). Będziesz chciał ‛chodzić w sposób godny Jehowy, aby Mu się w pełni podobać’ (Kolosan 1:10). Miłość sprawi, że spełnianie Jego woli nie wyda ci się zbyt trudne. Bez wątpienia zgodzisz się z apostołem Janem, który napisał: „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3).

19. Dlaczego nie musisz czuć obaw przed oddaniem się Bogu?

19 Aby oddać się Bogu, nie musisz być doskonały. Jehowa zna twoje możliwości i nigdy nie wymaga więcej, niż jesteś w stanie zrobić (Psalm 103:14). Poza tym pragnie, byś osiągnął powodzenie, dlatego będzie cię pokrzepiał i wspierał (Izajasza 41:10). Możesz być pewny, że jeśli całym sercem Mu zaufasz, On „wyprostuje twe ścieżki” (Przysłów 3:5, 6).

CHRZEST — SYMBOL ODDANIA SIĘ BOGU

20. Dlaczego oddanie się Jehowie nie może pozostać czyjąś prywatną sprawą?

20 Rozmyślanie nad tym, co tu rozważyliśmy, może ci pomóc oddać się Jehowie w osobistej modlitwie. Ale każdy, kto szczerze miłuje Boga, musi też ‛złożyć publiczne wyznanie ku wybawieniu’ (Rzymian 10:10). Jak możesz to zrobić?

Chrzest symbolizuje kres dotychczasowego postępowania i początek życia poświęconego wykonywaniu woli Boga

21, 22. Jak możesz złożyć „publiczne wyznanie” swej wiary?

21 Gdybyś chciał zostać ochrzczony, najpierw powiedz o tym koordynatorowi grona starszych w swoim zborze. Brat ten postara się, by kilku starszych omówiło z tobą pytania dotyczące podstawowych nauk biblijnych. Jeśli uznają, że spełniasz stawiane wymagania, powiadomią cię, że na najbliższym zgromadzeniu możesz zostać ochrzczony. * Zwykle wygłaszany jest wtedy wykład przypominający o znaczeniu chrztu. Na zakończenie mówca prosi wszystkich kandydatów, żeby odpowiedzieli na dwa proste pytania. Między innymi w ten sposób mogą oni ustnie złożyć „publiczne wyznanie” swojej wiary.

22 Jednak dopiero przez chrzest — przez całkowite zanurzenie w wodzie — publicznie potwierdzasz, że oddałeś się Bogu i że jesteś odtąd Świadkiem Jehowy.

ZNACZENIE CHRZTU

23. Co to znaczy być ochrzczonym „w imię Ojca i Syna, i ducha świętego”?

23 Jezus powiedział, że jego naśladowcy mają być chrzczeni „w imię Ojca i Syna, i ducha świętego” (Mateusza 28:19). Oznacza to, że kandydaci do chrztu uznają władzę Jehowy Boga i Jezusa Chrystusa (Psalm 83:18; Mateusza 28:18). Uznają też rolę i działanie świętego ducha Bożego, czyli czynnej siły Bożej (Galatów 5:22, 23; 2 Piotra 1:21).

24, 25. (a) Co symbolizuje zanurzenie i wynurzenie podczas chrztu? (b) Na jakie pytanie trzeba znaleźć odpowiedź?

24 Również forma chrztu ma głęboką wymowę. Symbolizuje coś niezwykle ważnego. Zanurzenie w wodzie oznacza, że w pewnym sensie umarliśmy, czyli porzuciliśmy poprzedni styl życia. Wynurzenie zaś — że odtąd będziemy żyć po to, by spełniać wolę Boga. Musimy przy tym pamiętać, że nie oddaliśmy się jakiejś pracy, sprawie, organizacji czy innym ludziom, lecz samemu Jehowie. Krok ten w połączeniu z chrztem otwiera drogę do serdecznej przyjaźni z Bogiem, do utrzymywania z Nim zażyłej więzi (Psalm 25:14).

25 Jednak sam chrzest nie gwarantuje wybawienia. Apostoł Paweł napisał: „Wypracowujcie swoje wybawienie z bojaźnią i drżeniem” (Filipian 2:12). Chrzest to dopiero początek. Nasuwa się zatem pytanie: Jak pielęgnować więź miłości, którą nawiązujemy z Bogiem? Odpowiedź znajdziemy w ostatnim rozdziale tej książki.

^ ak. 21 Chrzest jest stałym elementem corocznych zgromadzeń obwodowych, specjalnych i okręgowych, urządzanych przez Świadków Jehowy.