Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Czy obchodzić święta?

Czy obchodzić święta?

W WIELU stronach świata powszechnie obchodzi się święta religijne i świeckie, które nie wywodzą się z Biblii. Skąd się w takim razie wzięły? Zwróć uwagę, co o znanych ci świętach donoszą różne źródła. Oto kilka przykładów.

Wielkanoc. „W Nowym Testamencie (...) nie ma żadnej wzmianki o obchodzeniu Wielkanocy” — podano w pewnej encyklopedii (The Encyclopædia Britannica). Jak więc to święto zostało wprowadzone? Korzeniami tkwi ono w pogaństwie. Chociaż ma upamiętniać zmartwychwstanie Jezusa, związane z nim zwyczaje są niechrześcijańskie. Na przykład o popularnym „zajączku wielkanocnym” inna encyklopedia mówi: „Zając to symbol pogański, który zawsze był wyobrażeniem płodności” (The Catholic Encyclopedia).

Nowy Rok. Zarówno data obchodzenia Nowego Roku, jak i towarzyszące temu zwyczaje różnią się w zależności od kraju. Ale o początkach tego święta tak powiedziano w pewnym dziele: „Rzymski władca Juliusz Cezar ustanowił w roku 46 przed Chr. dzień 1 stycznia Dniem Nowego Roku. Rzymianie poświęcili ten dzień Janusowi, bogu bram, drzwi i początków. Janus miał dwa oblicza — jedno spoglądało w przód, drugie wstecz — i właśnie od niego wziął swą nazwę styczeń [po łacinie ianuarius, po angielsku January]” (The World Book Encyclopedia). A zatem obchody Nowego Roku nawiązują do tradycji pogańskich.

Wszystkich Świętych i Halloween. W innym źródle czytamy: „Ślady zwyczajów związanych z wigilią Wszystkich Świętych (Halloween) można znaleźć w ceremoniach druidów z czasów przedchrześcijańskich. Celtowie obchodzili święta ku czci dwóch głównych bóstw: boga słońca i boga zmarłych (...), którego święto przypadało na dzień 1 listopada, początek celtyckiego nowego roku. Święto zmarłych stopniowo włączono do rytuałów chrześcijańskich” (The Encyclopedia Americana).

Inne święta. Nie sposób przeanalizować wszystkich świąt obchodzonych na całym świecie. Warto jednak pamiętać, że te, które gloryfikują człowieka bądź ludzkie organizacje, bez wątpienia nie podobają się Jehowie (Jeremiasza 17:5-7; Dzieje 10:25, 26). Poza tym na Jego pogląd o jakiejś uroczystości religijnej ma wpływ jej pochodzenie (Izajasza 52:11; Objawienie 18:4). Gdy w grę wchodzi święto o charakterze świeckim, w ustaleniu Bożego punktu widzenia pomogą ci zasady biblijne omówione w 16 rozdziale tego podręcznika.