Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ DZIEWIĘTNASTY

‛Trwaj w miłości Bożej’

‛Trwaj w miłości Bożej’
  • Co to znaczy miłować Boga?

  • Co pomoże nam ‛trwać w miłości Bożej’?

  • Jak Jehowa nagrodzi tych, którzy o to zabiegają?

Czy w tych burzliwych czasach uczynisz Jehowę swoim schronieniem?

1, 2. Gdzie dziś można znaleźć bezpieczne schronienie?

WYOBRAŹ sobie, że idziesz gdzieś w burzowy dzień. Na niebie pojawiają się ciemne chmury, zaczyna błyskać i grzmieć, a w końcu leje jak z cebra. Przyśpieszasz kroku, nerwowo rozglądając się za jakimś zadaszeniem. I wtedy przy samej drodze dostrzegasz schronienie — solidne, suche i łatwo dostępne. Co za ulga!

2 Żyjemy w burzliwych czasach. Sytuacja na świecie ciągle się pogarsza. Istnieje jednak pewne schronienie, które może nas zabezpieczyć przed wszelką trwałą szkodą. Jakie? W Biblii czytamy: „Powiem do Jehowy: ‚Tyś schronieniem moim i moją twierdzą, Bogiem moim, w którym chcę pokładać ufność’” (Psalm 91:2).

3. Jak możemy uczynić Jehowę swym schronieniem?

3 Pomyśl tylko: Jehowa, Stwórca i Władca całego wszechświata, może być naszym schronieniem! Może nam zapewnić prawdziwe bezpieczeństwo, ponieważ góruje nad wszystkim, co mogłoby nam zagrażać. Nawet jeśli doznamy jakiejś krzywdy, Jehowa potrafi odwrócić wszelkie jej skutki. Ale jak mamy uczynić Go swoim schronieniem? Niewątpliwie musimy pokładać w Nim ufność. Poza tym Biblia zachęca: „Trwajcie w miłości Bożej” (Judy 21). Musimy więc wytrwale pielęgnować więź miłości, którą nawiązujemy z niebiańskim Ojcem. Dopiero wtedy możemy mieć pewność, że będzie On naszym schronieniem. Jak buduje się taką więź?

DOSTRZEGAJ I ODWZAJEMNIAJ MIŁOŚĆ BOŻĄ

4, 5. Wymień niektóre przejawy miłości Jehowy.

4 Chcąc ‛trwać w miłości Bożej’, przede wszystkim powinniśmy dostrzegać i cenić jej przejawy. Przypomnij sobie pewne nauki biblijne, które poznałeś za pomocą tego podręcznika. Od Jehowy otrzymaliśmy przepiękny dom — ziemię. Bóg zaopatrzył ją w żywność, wodę i bogactwa naturalne, stworzył też fascynujący świat zwierząt i malownicze krajobrazy. Jako Autor Biblii, wyjawił nam również swoje imię i przymioty. Co więcej, z Jego Słowa dowiadujemy się, że przysłał na ziemię ukochanego Syna i zgodził się, by ten cierpiał i oddał za nas życie (Jana 3:16). A co dzięki temu uzyskaliśmy? Wspaniałą nadzieję na przyszłość.

5 Ale nasza nadzieja zależy od jeszcze innego dzieła Bożego. Otóż Jehowa utworzył niebiański rząd — Królestwo Mesjańskie. Wkrótce położy ono kres wszelkim cierpieniom i sprawi, że ziemia stanie się rajem. Czy to nie cudowne? Będziemy mogli żyć wiecznie w spokoju i szczęściu! (Psalm 37:29). Dopóki to nie nastąpi, Bóg udziela nam wskazówek, jak już teraz najlepiej korzystać z życia. Ofiarował nam także dar modlitwy, dzięki czemu możemy w każdej chwili się do Niego zwracać. Są to tylko niektóre przejawy Jego miłości — miłości, którą okazuje zarówno ogółowi ludzi, jak i poszczególnym osobom.

6. Jak można odwzajemnić miłość Jehowy?

6 Zadaj więc sobie ważne pytanie: „W jaki sposób mogę odwzajemnić miłość Jehowy?” Wielu może odpowie: „To oczywiste, sam również muszę Go kochać”. Czy i ty tak myślisz? Jezus wskazał, że największe ze wszystkich przykazań brzmi: „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem” (Mateusza 22:37). Nie ulega wątpliwości, że istnieje mnóstwo powodów, by kochać Jehowę Boga. Czy jednak miłowanie Go całym sercem, duszą i umysłem to tylko uczucie miłości?

7. Czy miłość do Boga to tylko uczucie?

7 Z Biblii wynika, że miłość do Boga to nie tylko uczucie. Choć jest ono ważne, w gruncie rzeczy stanowi dopiero zalążek prawdziwej miłości do Niego. Oto przykład: Aby wyrosła i zaczęła owocować jabłoń, najpierw potrzebne jest nasionko, czyli pestka. Ale czy byłbyś zadowolony, gdybyś miał ochotę na jabłko, a zamiast niego dostał pestkę? Na pewno nie! Podobnie samo uczucie miłości do Jehowy Boga to dopiero początek. Biblia uczy: „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3). Tak więc szczera miłość do Boga wydaje piękne owoce — znajduje potwierdzenie w uczynkach (Mateusza 7:16-20).

8, 9. Jak możemy dawać Bogu dowody miłości i wdzięczności?

8 Jeśli zatem chcemy pokazać Bogu, że Go kochamy, musimy przestrzegać Jego przykazań i zasad. Nie jest to zbyt trudne. Prawa Jehowy nie są uciążliwe — przeciwnie, są tak pomyślane, żeby pomagały nam prowadzić wartościowe, szczęśliwe i ciekawe życie (Izajasza 48:17, 18). Podporządkowując się Jehowie, dajemy też dowód, że jesteśmy Mu naprawdę wdzięczni za wszystko, co jako nasz niebiański Ojciec dla nas zrobił. Niestety, w dzisiejszym świecie zdobywają się na to jedynie nieliczni. Ale my nie chcemy być niewdzięczni jak niektórzy ludzie współcześni Jezusowi. Kiedy uzdrowił on dziesięciu trędowatych, tylko jeden wrócił i mu podziękował (Łukasza 17:12-17). Z pewnością chcielibyśmy przypominać właśnie tego jednego, a nie dziewięciu niewdzięczników!

9 Jakich więc przykazań Jehowy mamy przestrzegać? Wiele z nich omówiliśmy już w tym podręczniku. Przypomnijmy sobie niektóre, bo ich wypełnianie pomoże nam ‛trwać w miłości Bożej’.

CORAZ BARDZIEJ PRZYBLIŻAJ SIĘ DO JEHOWY

10. Wyjaśnij, dlaczego trzeba ciągle poznawać Jehowę Boga.

10 Chcąc coraz bardziej przybliżać się do Jehowy, trzeba nieustannie Go poznawać. To proces ciągły. Gdybyś w lodowatą noc przebywał na dworze i rozgrzewał się przy ognisku, czy pozwoliłbyś mu przygasać, a w końcu całkiem zgasnąć? Oczywiście, że nie. Cały czas dorzucałbyś drewna, żeby ognisko płonęło jasnym ogniem. Mogłoby ci to przecież uratować życie! Podobnie jak drewno podtrzymuje ogień, tak poznawanie Jehowy podtrzymuje naszą miłość do Niego (Przysłów 2:1-5).

Podobnie jak ognisko, miłość do Jehowy trzeba stale podsycać

11. Jak nauki Jezusa wpływały na jego naśladowców?

11 Jezusowi zależało, by jego naśladowcy stale pałali miłością do Jehowy i do drogocennego Słowa prawdy. Na przykład po zmartwychwstaniu tłumaczył dwom uczniom, w jaki sposób spełniły się na nim niektóre proroctwa z Pism Hebrajskich. Jak to na nich wpłynęło? Sami powiedzieli później: „Czyż nasze serca nie płonęły, gdy w drodze do nas mówił i w pełni objaśniał nam Pisma?” (Łukasza 24:32).

12, 13. (a) Co w dzisiejszym świecie stało się z miłością do Boga i do Biblii? (b) Jak nie dopuścić do tego, żeby nasza miłość oziębła?

12 Przypomnij sobie, jak zareagowałeś, gdy po raz pierwszy dowiedziałeś się, czego naprawdę uczy Biblia. Czy twoje serce nie zapałało wtedy radością i gorliwością oraz miłością do Boga? Na pewno tak. Podobne uczucia wzbudza to w wielu osobach. Teraz chodzi o to, by tę gorącą miłość podtrzymać, a nawet jeszcze wzmocnić. Nie chcemy upodabniać się do ludzi w tym świecie, o których Jezus proroczo rzekł: „Miłość większości oziębnie” (Mateusza 24:12). Jak więc nie dopuścić do tego, żeby oziębła nasza miłość do Jehowy i prawd biblijnych?

13 Dalej nabywajmy wiedzy o Jehowie Bogu i Jezusie Chrystusie (Jana 17:3). Rozmyślajmy nad tym, czego się dowiadujemy ze Słowa Bożego. Zadawajmy sobie przy tym pytania: „Czego nauczyłem się z tego o Jehowie Bogu? Jaki znalazłem kolejny powód, by miłować Go całym sercem, duszą i umysłem?” (1 Tymoteusza 4:15). Takie rozmyślania pomogą nam pielęgnować gorącą miłość do Jehowy.

14. Jak w pielęgnowaniu miłości do Jehowy może nam pomóc modlitwa?

14 Jeżeli chcemy, żeby nasza miłość do Jehowy nie oziębła, musimy też często się modlić (1 Tesaloniczan 5:17). Z 17 rozdziału tego podręcznika dowiedzieliśmy się, że modlitwa jest bezcennym darem od Boga. Podobnie jak regularne swobodne rozmowy sprzyjają stosunkom międzyludzkim, tak regularne modlitwy podtrzymują żywą i serdeczną więź z Jehową. Nigdy nie powinny one polegać na mechanicznym powtarzaniu utartych formułek, w które nie wkłada się serca i które tak naprawdę nic nie znaczą. Musimy rozmawiać z Jehową, jak dziecko rozmawia z ukochanym ojcem. Oczywiście chcemy wypowiadać się z szacunkiem, ale także mówić otwarcie, z głębi serca (Psalm 62:8). A zatem w ‛trwaniu w miłości Bożej’ pomoże nam osobiste studium Biblii oraz szczere modlitwy — istotne elementy religii prawdziwej.

ZNAJDUJ RADOŚĆ W SŁUŻENIU BOGU

15, 16. Dlaczego możemy uważać chrześcijańską służbę za coś niezwykle cennego i zaszczytnego?

15 Osobiste studium Biblii oraz modlitwa to dziedziny wielbienia Boga, którymi można się zajmować w zaciszu domowym. Ale przyjrzyjmy się jeszcze publicznej stronie naszej służby — rozmawianiu o naszych wierzeniach z innymi. Czy już dzieliłeś się z kimś prawdą biblijną? Jeśli tak, to przypadł ci w udziale niezwykły zaszczyt (Łukasza 1:74). Kiedy opowiadamy bliźnim, czego dowiedzieliśmy się o Jehowie Bogu, zaczynamy wypełniać doniosłe zadanie zlecone wszystkim prawdziwym chrześcijanom — rozgłaszamy dobrą nowinę o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14; 28:19, 20).

16 Apostoł Paweł uważał tę służbę za coś cennego, za skarb (2 Koryntian 4:7). Mówienie o Jehowie Bogu i Jego zamierzeniach to rzeczywiście najwspanialsze zajęcie, jakie można sobie wyobrazić. Służymy przecież najlepszemu Panu, i to za najlepszą zapłatę. Pomagamy szczerym ludziom zbliżyć się do naszego niebiańskiego Ojca i wejść na drogę prowadzącą do życia wiecznego! Czyż może być bardziej satysfakcjonująca praca? Zapoznając ludzi z Jehową i z Jego Słowem, wzmacniamy też własną wiarę i miłość do Niego. I możemy być pewni, że On ceni nasze wysiłki (Hebrajczyków 6:10). A zatem przykładanie się do tego dzieła również pomoże nam ‛trwać w miłości Bożej’ (1 Koryntian 15:58).

17. Dlaczego głoszenie o Królestwie jest dziś sprawą pilną?

17 Trzeba pamiętać, że głoszenie o Królestwie jest sprawą pilną. Biblia mówi: „Głoś słowo, czyń to pilnie” (2 Tymoteusza 4:2). Dlaczego? W innym miejscu Księga ta wyjaśnia: „Bliski jest wielki dzień Jehowy. Bliski jest i ogromnie się śpieszy” (Sofoniasza 1:14). Istotnie, szybko nadchodzi chwila, w której Jehowa położy kres całemu dzisiejszemu systemowi rzeczy. Musimy więc ostrzegać ludzi! Powinni się dowiedzieć, że pora uznać Jehowę za swego Władcę. Koniec na pewno „nie opóźni się” (Habakuka 2:3).

18. Dlaczego powinniśmy publicznie czcić Jehowę w gronie prawdziwych chrześcijan?

18 Oprócz tego Jehowa życzy sobie, byśmy publicznie oddawali Mu cześć w gronie innych prawdziwych chrześcijan. Dlatego w Jego Słowie czytamy: „Zważajmy jedni na drugich, żeby się pobudzać do miłości i do szlachetnych uczynków, nie opuszczając naszych wspólnych zebrań, jak to niektórzy mają w zwyczaju, ale zachęcając się nawzajem, i to tym bardziej, gdy widzicie przybliżanie się dnia” (Hebrajczyków 10:24, 25). Kiedy spotykamy się ze współwyznawcami na naszych zebraniach, mamy wspaniałą sposobność wysławiać i czcić naszego kochanego Boga. Wzajemnie się też budujemy i pokrzepiamy.

19. Jak możemy zacieśniać więzy miłości w zborze chrześcijańskim?

19 Ponadto gdy przebywamy w towarzystwie innych czcicieli Jehowy, zacieśniamy łączące nas więzy miłości i przyjaźni. Szukaj w drugich dobra, tak jak to czyni wobec nas Jehowa. To bardzo ważne. Nie oczekuj od współwyznawców doskonałości. Pamiętaj, że wszyscy jesteśmy na różnych etapach rozwoju duchowego i że każdy z nas popełnia błędy (Kolosan 3:13). Staraj się blisko zaprzyjaźnić z tymi, którzy gorąco kochają Jehowę. Pozwoli ci to robić postępy pod względem duchowym. Oddawanie czci Jehowie razem z chrześcijańskimi braćmi i siostrami z pewnością pomoże ci ‛trwać w miłości Bożej’. A jak Jehowa nagrodzi tych, którzy wiernie Mu służą i ‛trwają w Jego miłości’?

ZABIEGAJ O „RZECZYWISTE ŻYCIE”

20, 21. Co to jest „rzeczywiste życie” i dlaczego nadzieja ta jest czymś wspaniałym?

20 Jehowa nagrodzi swych wiernych sług życiem. Jakim? Pomyślmy: Czy teraz naprawdę żyjemy? Większość uznałaby to za coś oczywistego. Przecież jemy, pijemy, oddychamy. Bez wątpienia więc żyjemy. Może w szczęśliwszych chwilach mówimy nawet: „Wreszcie czuję, że żyję!” Biblia jednak zwraca uwagę, że na razie żaden człowiek nie cieszy się prawdziwym życiem.

Jehowa pragnie, żebyś rozkoszował się „rzeczywistym życiem”. Czy skorzystasz z tej możliwości?

21 Księga ta zachęca, by ‛mocno uchwycić się rzeczywistego życia’ (1 Tymoteusza 6:19). Wynika z tego, że to „rzeczywiste życie” jest sprawą przyszłości. Istotnie, dopiero gdy staniemy się doskonali, będziemy żyć w całym tego słowa znaczeniu, tak jak na początku zamierzył Bóg. Rajska ziemia, kwitnące zdrowie, pokój, szczęście — oto „rzeczywiste życie”, życie wieczne (1 Tymoteusza 6:12). Czy to nie wspaniała nadzieja?

22. Jak można ‛mocno uchwycić się rzeczywistego życia’?

22 Jak możemy ‛mocno uchwycić się rzeczywistego życia’? Nieco wcześniej apostoł Paweł wzywał chrześcijan, „żeby pracowali nad tym, co dobre” i „byli bogaci w szlachetne uczynki” (1 Tymoteusza 6:18). Duże znaczenie ma więc wprowadzanie w czyn poznawanych prawd biblijnych. Czy jednak Paweł sugerował, że dobrymi uczynkami możemy sobie zapracować na „rzeczywiste życie”? Nie, ponieważ ta zachwycająca przyszłość zależy od „niezasłużonej życzliwości” Boga (Rzymian 5:15). Oczywiście Jehowa pragnie nagrodzić tych, którzy wiernie Mu służą. Chce, byś ty także cieszył się „rzeczywistym życiem”. Takiego właśnie szczęśliwego, spokojnego i bezkresnego życia mogą oczekiwać wszyscy, którzy ‛trwają w miłości Bożej’.

23. Dlaczego tak ważne jest ‛trwanie w miłości Bożej’?

23 Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: „Czy służę Bogu tak, jak nakazuje Biblia?” Jeśli dzień po dniu upewniamy się, że naprawdę tak czynimy, to idziemy właściwą drogą. Możemy być przekonani, że Jehowa będzie naszym schronieniem. Zadba o to, by w tych burzliwych czasach Jego wierni słudzy byli bezpieczni. Niebawem położy kres temu staremu światu i wprowadzi nas do nowego. Wyobraźmy sobie tę cudowną chwilę. Jakże będziemy się cieszyć, że w „dniach ostatnich” podjęliśmy słuszne decyzje! Jeśli ty też je podejmiesz, będziesz mógł rozkoszować się „rzeczywistym życiem”, jakie przewidział dla ludzi Jehowa Bóg — życiem po wsze czasy!