Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Jak w proroctwie Daniela zapowiedziano przyjście Mesjasza

Jak w proroctwie Daniela zapowiedziano przyjście Mesjasza

PROROK Daniel żył ponad 500 lat przed narodzinami Jezusa. Ale otrzymał od Jehowy wskazówki, które pozwalały dokładnie wyliczyć, kiedy Jezus zostanie namaszczony, czyli wyznaczony na Mesjasza (Chrystusa). Daniel usłyszał: „Wiedz i wnikliwie to rozważ, że od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy aż do Mesjasza Wodza będzie siedem tygodni, a także sześćdziesiąt dwa tygodnie” (Daniela 9:25).

Aby ustalić czas przyjścia Mesjasza, najpierw trzeba się dowiedzieć, od jakiego momentu zacząć liczyć. Proroctwo mówi: „Od wyjścia słowa o przywróceniu i o odbudowie Jerozolimy”. A kiedy ‛wyszło to słowo’? Według biblijnej relacji Nehemiasza decyzja o odbudowie murów wokół Jerozolimy zapadła „w dwudziestym roku króla Artakserksesa” (Nehemiasza 2:1, 5-8). Historia potwierdza, że Artakserkses objął władzę w roku 475 p.n.e. Tak więc dwudziesty rok jego panowania przypada na 455 rok p.n.e. Właśnie ta data jest dla nas punktem wyjściowym.

Z proroctwa Daniela dowiadujemy się również, ile czasu miało upłynąć od tego momentu do przyjścia „Mesjasza Wodza”. Czytamy tam o „siedmiu tygodniach, a także sześćdziesięciu dwóch tygodniach” — razem o 69 tygodniach. Co to za okres? W niektórych przekładach Biblii wspomniano, że każdy z tych tygodni składał się nie z siedmiu dni, lecz z siedmiu lat. Koncepcja tygodni lat, czyli siedmioletnich okresów, nie była obca ówczesnym Żydom. Na przykład co siedem lat mieli rok sabatowy (Wyjścia 23:10, 11). A zatem 69 symbolicznych tygodni to 69 okresów siedmioletnich — w sumie 483 lata.

Teraz pozostaje nam to wszystko policzyć. Jeśli do roku 455 p.n.e. dodamy 483 lata, dojdziemy do 29 roku n.e. Właśnie wtedy Jezus dał się ochrzcić i został Mesjaszem (Łukasza 3:1, 2, 21, 22). * Cóż za zdumiewające spełnienie proroctwa biblijnego!

^ ak. 6 Okres od 455 do 1 roku p.n.e. trwał 454 lata. Okres od 1 roku p.n.e. do 1 roku n.e. trwał rok (nie było roku zerowego). A od 1 do 29 roku n.e. minęło 28 lat. Gdy zsumujemy te trzy okresy, otrzymamy 483 lata. W trakcie siedemdziesiątego tygodnia lat, w 33 roku n.e., Jezus został zgładzony (Daniela 9:24, 26). Zobacz 11 rozdział książki Pilnie zważaj na proroctwa Daniela! oraz hasło „Siedemdziesiąt tygodni” w leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism (wydawnictwa Świadków Jehowy).