Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ DRUGI

Biblia — Księga od Boga

Biblia — Księga od Boga
  • Czym Biblia różni się od innych książek?

  • Jak pomaga w rozwiązywaniu problemów osobistych?

  • Dlaczego możemy wierzyć, że proroctwa biblijne się spełnią?

1, 2. Z jakich powodów Biblia jest zachwycającym darem od Boga?

CZY przypominasz sobie chwilę, gdy od serdecznego przyjaciela dostałeś piękny prezent? Na pewno byłeś zachwycony i wzruszony. Wzruszony, bo ten gest przyjaciela wiele ci o nim powiedział — przekonałeś się, że ceni waszą przyjaźń. I oczywiście podziękowałeś mu za miły podarunek.

2 Bóg również ofiarował nam coś, za co możemy być Mu naprawdę wdzięczni. Darem tym jest Biblia. Ta niezwykła Księga wyjawia rzeczy, o których nie dowiedzielibyśmy się w żaden inny sposób. Mówi na przykład o stworzeniu nieba pełnego gwiazd, o stworzeniu ziemi oraz pierwszego mężczyzny i pierwszej kobiety. Zawiera niezawodne zasady, które pomagają nam radzić sobie z przeciwnościami i zmartwieniami. Wyjaśnia, jak Bóg zrealizuje swe pierwotne zamierzenie i zaprowadzi na ziemi lepsze warunki. Biblia to rzeczywiście zachwycający dar!

3. Co mówi o Jehowie okoliczność, że ofiarował ludziom Biblię, i dlaczego jest to wzruszające?

3 Okoliczność, że Jehowa ofiarował nam taką Księgę, jest też wzruszająca. Dowodzi, że Bóg pragnie, byśmy Go dobrze znali. Biblia może ci więc pomóc zbliżyć się do Jehowy.

4. Co wywiera na tobie największe wrażenie, jeśli chodzi o rozpowszechnienie Biblii?

4 Jeśli masz Biblię, nie jesteś wyjątkiem. Księga ta — w całości lub fragmentach — ukazała się w przeszło 2300 językach i jest dostępna dla 90 procent ludności świata. Każdego tygodnia dociera do ludzi ponad milion jej egzemplarzy! Wydrukowano już miliardy całej Biblii albo jej części. Nie ma drugiej takiej książki!

W wielu językach dostępne jest „Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata”

5. Jak to rozumieć, że Biblia jest ‛natchniona przez Boga’?

5 Poza tym Biblia jest ‛natchniona przez Boga’ (2 Tymoteusza 3:16). Jak to rozumieć? Ona sama tak odpowiada: „Ludzie mówili od Boga, uniesieni duchem świętym” (2 Piotra 1:21). Zilustrujmy to przykładem: Przedsiębiorca zleca sekretarce napisanie listu. Ale skoro znajdą się tam jego myśli i dyspozycje — będzie to jego list, nie sekretarki. Podobnie Biblia zawiera przesłanie od Boga, a nie od ludzi, którzy ją spisali. Jest więc naprawdę „słowem Boga” (1 Tesaloniczan 2:13).

SPÓJNA I DOKŁADNA

6, 7. Dlaczego wewnętrzna spójność Biblii zasługuje na uwagę?

6 Biblię spisywano ponad 1600 lat. Jej pisarze pochodzili z różnych epok i środowisk. W gronie tym znaleźli się rolnicy, rybacy i pasterze, lecz także prorocy, sędziowie i królowie. Ewangelista Łukasz był lekarzem. Pomimo takich różnic między pisarzami Biblia od początku do końca tworzy spójną całość. *

7 Pierwsza księga biblijna opowiada, jak się zaczęły problemy ludzkości. Ostatnia ukazuje, że cała ziemia stanie się rajem, czyli pięknym ogrodem. Biblia przedstawia w sumie tysiące lat historii i stopniowo odsłania kolejne szczegóły zamierzenia Bożego. Jej spójność jest naprawdę uderzająca, a właśnie tym powinna się cechować Księga pochodząca od Boga.

8. Wyjaśnij na przykładach, że Biblia jest dokładna pod względem naukowym.

8 Biblia jest też dokładna pod względem naukowym. Zawiera informacje znacznie wyprzedzające ówczesną epokę. Na przykład w Księdze Kapłańskiej podano starożytnym Izraelitom przepisy dotyczące kwarantanny i higieny — czegoś zupełnie nieznanego sąsiednim narodom. W czasach, gdy ludzie mieli błędne wyobrażenia o kształcie naszej planety, Biblia wspominała o kulistości ziemi (Izajasza 40:22). Zgodnie z prawdą mówiła również, że ziemia ‛jest zawieszona na niczym’ (Hioba 26:7). Oczywiście Biblia to nie podręcznik naukowy. Kiedy jednak porusza kwestie mające związek z nauką, jest dokładna. Czy nie tego oczekiwalibyśmy po Księdze od Boga?

9. (a) Co świadczy o wiarygodności Biblii pod względem historycznym? (b) Co mówi o Biblii uczciwość jej pisarzy?

9 Poza tym Biblia odznacza się rzetelnością i wiarygodnością historyczną. Zamieszczone w niej relacje są ścisłe. Zawierają nie tylko imiona różnych osób, ale też ich rodowody. * W przeciwieństwie do świeckich historyków, którzy często pomijają klęski swego narodu, pisarze biblijni szczerze je opisywali, podobnie zresztą jak własne niepowodzenia. Na przykład pisarz Księgi Liczb, Mojżesz, przyznał, że popełnił poważny błąd, za który został surowo skarcony (Liczb 20:2-12). Taka uczciwość, rzadko spotykana w innych źródłach historycznych, potwierdza, że Biblia pochodzi od Boga.

ZBIÓR MĄDRYCH I PRAKTYCZNYCH RAD

10. Dlaczego nie dziwi nas fakt, że Biblia jest praktyczna?

10 Ponieważ Biblia została natchniona przez Boga, jest ‛pożyteczna do nauczania, do upominania, do prostowania’ (2 Tymoteusza 3:16). To niezwykle praktyczna Księga. Z jej treści przebija głębokie zrozumienie natury ludzkiej. Nic dziwnego, przecież Autor Biblii, Jehowa Bóg, jest naszym Stwórcą! Rozumie nasze uczucia i sposób myślenia lepiej niż my sami. Wie także, czego nam potrzeba do szczęścia i czego powinniśmy się wystrzegać.

11, 12. (a) Jakie tematy poruszył Jezus w Kazaniu na Górze? (b) Jakie jeszcze życiowe sprawy omówiono w Biblii i dlaczego jej rady zawsze są aktualne?

11 Pomyślmy o pewnym przemówieniu Jezusa, które nazwano Kazaniem na Górze. Można je znaleźć w rozdziałach od 5 do 7 Ewangelii według Mateusza. To istne arcydzieło sztuki nauczania! Jezus poruszył w nim szereg różnych tematów, między innymi jak osiągnąć prawdziwe szczęście, jak rozwiązywać spory, jak się modlić i jak zapatrywać się na dobra materialne. Jego rady są dziś równie przekonujące i praktyczne jak wówczas, gdy ich udzielał.

12 Biblia podaje też zasady dotyczące życia rodzinnego, nawyków w pracy i stosunków z innymi. Odnoszą się one do wszystkich ludzi, a kierowanie się nimi zawsze wychodzi na dobre. Mądrość zawartą w Biblii trafnie podsumowują słowa wypowiedziane przez Boga za pośrednictwem proroka Izajasza: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek” (Izajasza 48:17).

KSIĘGA PROROCTW

Biblijny pisarz Izajasz przepowiedział upadek Babilonu

13. Jakie szczegóły dotyczące Babilonu Jehowa polecił zapisać prorokowi Izajaszowi?

13 Biblia zawiera także mnóstwo proroctw, z których wiele już się spełniło. Zastanówmy się nad pewnym przykładem. Poprzez proroka Izajasza, żyjącego w VIII wieku p.n.e., Jehowa zapowiedział klęskę Babilonu (Izajasza 13:19; 14:22, 23). Co więcej, podał szczegóły, jak zostanie zdobyty. Najeźdźcy mieli wysuszyć tamtejszą rzekę i wkroczyć do miasta bez walki. Ale to nie wszystko. W proroctwie Izajasza wymieniono nawet imię zdobywcy — miał nim być król Cyrus (Izajasza 44:27 do 45:2).

14, 15. Jak spełniły się na Babilonie niektóre szczegóły proroctwa Izajasza?

14 Jakieś 200 lat później — w nocy z 5 na 6 października 539 roku p.n.e. — w pobliżu Babilonu obozowało wojsko. Kto nim dowodził? Perski władca Cyrus! Tak oto zaczęło się spełniać zdumiewające proroctwo Izajasza. Czy jednak armia Cyrusa zgodnie z przepowiednią mogła podbić Babilon bez walki?

15 Babilończycy tej nocy świętowali. Czuli się bezpieczni za potężnymi murami miejskimi. Tymczasem Cyrus sprytnie zmienił bieg rzeki przepływającej przez miasto. Wkrótce poziom wody obniżył się na tyle, że żołnierze przeszli przez rzekę i dotarli pod same mury. Ale jak je sforsowali? Tamtej nocy z jakiegoś powodu bramy prowadzące do miasta lekkomyślnie pozostawiono otwarte!

16. (a) Co Izajasz powiedział o ostatecznym losie Babilonu? (b) Jak sprawdziło się to proroctwo Izajasza?

16 O Babilonie powiedziano jeszcze: „Nigdy nie będzie zamieszkany ani nie będzie istnieć przez pokolenie za pokoleniem. I nie rozbije tam Arab swojego namiotu ani pasterze nie pozwolą tam leżeć swym trzodom” (Izajasza 13:20). Proroctwo to zapowiadało więc nie tylko upadek miasta. Babilon miał być na zawsze opustoszały. Dziś można to zobaczyć na własne oczy. Niezamieszkane pozostałości starożytnego Babilonu — jakieś 80 kilometrów na południe od stolicy Iraku, Bagdadu — stanowią dowód spełnienia się tego, co Jehowa ogłosił poprzez Izajasza: „Wymiotę go miotłą unicestwienia” (Izajasza 14:22, 23). *

Ruiny Babilonu

17. Jak spełnione proroctwa biblijne wzmacniają naszą wiarę?

17 Rozmyślanie o tym, jak niezawodne są proroctwa biblijne, bardzo wzmacnia wiarę. Skoro w przeszłości Jehowa Bóg zrealizował to, co zapowiedział, możemy być pewni, że spełni również obietnicę dotyczącą raju na ziemi (Liczb 23:19). Z ufnością oczekujemy więc „życia wiecznego, obiecanego przed dawnymi czasy przez Boga, który nie może kłamać” (Tytusa 1:2). *

„SŁOWO BOŻE JEST ŻYWE”

18. Co szczególnego napisał o „słowie Bożym” apostoł Paweł?

18 Z tego, co już rozważyliśmy w tym rozdziale, widać wyraźnie, jak niezwykłą Księgą jest Biblia. Ale jej wartość nie polega jedynie na wewnętrznej spójności, zgodności z nauką, rzetelności historycznej, praktyczności czy wiarygodności proroctw. Chrześcijański apostoł Paweł napisał, że „słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą, i jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, i przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a także stawów i ich szpiku, i jest zdolne rozeznać myśli i zamiary serca” (Hebrajczyków 4:12).

19, 20. (a) Jak dzięki Biblii możesz dokonać wnikliwej samoanalizy? (b) Jak mógłbyś okazać Bogu wdzięczność za Jego niezwykły dar — Biblię?

19 Zapoznawanie się z tym „słowem Bożym”, czyli z treścią Biblii, może odmienić nasze życie. Może nam pomóc nadzwyczaj głęboko wniknąć w swoje wnętrze. Choćbyśmy twierdzili, że kochamy Boga, to dopiero nasza reakcja na natchnione nauki Jego Słowa pokaże, jakie są nasze prawdziwe myśli i „zamiary serca”.

20 Biblia to faktycznie Księga od Boga — Księga, która zasługuje na to, by ją czytać, studiować i cenić. Okaż Jehowie wdzięczność za ten dar i dalej zgłębiaj Jego Słowo. Dobrze zrozumiesz wtedy Jego zamysły wobec ludzkości. Z następnego rozdziału dowiemy się, na czym one polegają i jak zostaną urzeczywistnione.

^ ak. 6 Zdaniem niektórych pewne fragmenty Biblii przeczą innym, ale twierdzenia te są bezpodstawne. Zobacz 7 rozdział książki Biblia — słowo Boże czy ludzkie? (wydawnictwo Świadków Jehowy).

^ ak. 9 Zwróć chociażby uwagę na szczegółowy rodowód Jezusa w Ewangelii według Łukasza 3:23-38.

^ ak. 16 Zagłada Babilonu to tylko jedno z wielu spełnionych proroctw biblijnych. Inne mówiły na przykład o zniszczeniu Tyru i Niniwy (Ezechiela 26:1-5; Sofoniasza 2:13-15). Proroctwo Daniela zapowiadało panowanie po Babilonie kolejnych potęg światowych, takich jak Medo-Persja czy Grecja (Daniela 8:5-7, 20-22). Zobacz też „Materiał dodatkowy: Jezus Chrystus — obiecany Mesjasz”, gdzie omówiono liczne proroctwa mesjańskie, które urzeczywistniły się na Jezusie Chrystusie.

^ ak. 17 Więcej informacji na temat proroctw biblijnych można znaleźć w broszurze Księga dla wszystkich ludzi na stronach od 27 do 29 (wydawnictwo Świadków Jehowy).