Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Dzień Sądu — co oznacza?

Dzień Sądu — co oznacza?

JAK sobie wyobrażasz Dzień Sądu, zwany też Sądem Ostatecznym? Niektórzy myślą, że miliardy ludzi będzie wtedy pojedynczo stawać przed tronem Boga. Każdy zostanie osądzony. Jedni w nagrodę dostąpią życia w niebie, a drudzy za karę będą skazani na wieczne męki. Ale Biblia kreśli zupełnie inny obraz tego dnia. Przedstawia go nie jako czas grozy, lecz raczej nadziei i odrodzenia.

W Księdze Objawienia 20:11, 12 apostoł Jan tak opisał Dzień Sądu: „Ujrzałem wielki, biały tron i zasiadającego na nim. Sprzed niego uciekły ziemia i niebo i już nie znaleziono dla nich miejsca. I ujrzałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i otwarto zwoje. Otwarto też inny zwój; jest to zwój życia. I umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków”. Kim jest przedstawiony tu Sędzia?

Najwyższym Sędzią ludzkości jest Jehowa Bóg. Jednak zadanie sądzenia powierzył komuś innemu. Jak powiedział apostoł Paweł, Bóg „ustalił (...) dzień, w którym zamierza w prawości sądzić zamieszkaną ziemię przez męża, którego wyznaczył” (Dzieje 17:31). Tym wyznaczonym Sędzią jest zmartwychwstały Jezus Chrystus (Jana 5:22). A kiedy zacznie się Dzień Sądu? I jak długo potrwa?

Z Księgi Objawienia wynika, że Dzień Sądu rozpocznie się po wojnie Armagedonu, gdy z ziemi zostanie już usunięty szatański system rzeczy (Objawienie 16:14, 16; 19:19 do 20:3). * Szatan i demony trafią wtedy na tysiąc lat do „otchłani”. I właśnie w tym okresie Chrystus wraz z gronem 144 000 współdziedziców będzie królować i sądzić (Objawienie 14:1-3; 20:1-4; Rzymian 8:17). A zatem Dzień Sądu nie potrwa 24 godziny, lecz tysiąc lat.

W ciągu tego tysiąclecia Jezus Chrystus „ma sądzić żywych i umarłych” (2 Tymoteusza 4:1). Ci „żywi” to „wielka rzesza”, która ocaleje z Armagedonu (Objawienie 7:9-17). Ale apostoł Jan ujrzał też przed tronem sędziowskim umarłych. Jest to zgodne ze słowami Jezusa, który obiecał, że „wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą”, to znaczy zmartwychwstaną (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15). A na podstawie czego będą osądzani wszyscy ci ludzie?

W omawianej wizji apostoł Jan zobaczył, że „otwarto zwoje” i „umarli byli sądzeni z tego, co napisano w zwojach, według swych uczynków”. Czy zwoje te mają zawierać opis dawnego postępowania tych ludzi? Nie, nie będą oni sądzeni za to, co czynili przed śmiercią. Skąd o tym wiemy? Biblia wyjaśnia: „Kto umarł, został uwolniony od swego grzechu” (Rzymian 6:7). Po zmartwychwstaniu będzie miał niejako czyste konto. Wspomniane zwoje muszą więc wyobrażać nowe przykazania Boże. Chcąc żyć wiecznie, wskrzeszeni z martwych oraz ocaleni z Armagedonu będą musieli przestrzegać Bożych przykazań — również tych, które Jehowa może podać w trakcie owego tysiąca lat. A zatem podstawą osądzania ludzi będzie ich postępowanie podczas Dnia Sądu.

W Dniu Sądu miliardy ludzi po raz pierwszy otrzyma sposobność poznawania i wykonywania woli Bożej. Będzie to wymagało prowadzenia rozległej działalności wychowawczej, dzięki której ‛mieszkańcy żyznej krainy nauczą się prawości’ (Izajasza 26:9). Niestety, nie wszyscy zechcą dostosować się do woli Bożej. W Księdze Izajasza 26:10 powiedziano: „Choćby niegodziwemu okazano łaskę, i tak nie nauczy się prawości. W krainie rzetelności będzie postępował niesprawiedliwie i nie będzie widział dostojeństwa Jehowy”. Tacy niegodziwcy w czasie Dnia Sądu poniosą śmierć już na zawsze (Izajasza 65:20).

Z końcem Dnia Sądu pozostali ludzie w pełni ‛ożyją’, czyli osiągną doskonałość (Objawienie 20:5). A zatem Dzień Sądu przyniesie ludzkości odrodzenie — powrót do pierwotnego doskonałego stanu (1 Koryntian 15:24-28). Potem nastąpi ostateczna próba. Szatan zostanie uwolniony i będzie mógł po raz ostatni przypuścić atak na mieszkańców ziemi (Objawienie 20:3, 7-10). Ci, którzy nie dadzą mu się zwieść, skorzystają z całkowitego spełnienia biblijnej obietnicy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29). Tak więc dla wszystkich ludzi wiernych Bogu Dzień Sądu okaże się prawdziwym błogosławieństwem!

^ ak. 6 Więcej informacji o Armagedonie można znaleźć w leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism pod hasłami „Dzień Jehowy” i „Har-Magedon” oraz w 20 rozdziale książki Oddawaj cześć jedynemu prawdziwemu Bogu (wydawnictwa Świadków Jehowy).