Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Czy Jezus naprawdę urodził się w grudniu?

Czy Jezus naprawdę urodził się w grudniu?

BIBLIA nie mówi, kiedy Jezus się urodził. Wyraźnie jednak wskazuje, że nie było to w grudniu.

Warto ustalić, jaka pogoda panowała o tej porze roku w Betlejem, czyli w miejscu narodzin Jezusa. Żydowski miesiąc Kislew (obejmujący część naszego listopada i grudnia) był zimny i deszczowy. Kolejny — Tebet (grudzień/styczeń) — przynosił najniższe temperatury w roku, a w okolicach górzystych nawet sporadyczne opady śniegu. Zwróćmy uwagę na biblijne wzmianki o tamtejszym klimacie.

Pisarz biblijny Ezdrasz potwierdza, że w miesiącu Kislew było zimno i mokro. Donosi, iż lud, który zgromadził się w Jerozolimie „w miesiącu dziewiątym [Kislew], dwudziestego dnia tego miesiąca”, ‛drżał z powodu deszczów’. Sami zebrani oświadczyli: „To pora deszczów i nie można stać na dworze” (Ezdrasza 10:9, 13; Jeremiasza 36:22). A zatem z nadejściem grudnia pasterze mieszkający w tamtych okolicach nie mogli już nocować ze stadami w polu.

Tymczasem Biblia podaje, że tej nocy, której Jezus przyszedł na świat, pasterze pozostawali z owcami na dworze. Jak wspomina ewangelista Łukasz, ‛przebywali [„obozowali”, KUL] pod gołym niebem i strzegli nocą swych trzód’ niedaleko Betlejem (Łukasza 2:8-12). Nie chodzi o to, że wyprowadzali owce w dzień na pastwisko, ale że wraz z nimi obozowali pod gołym niebem, i to również nocą. Czy ten opis pasuje do warunków pogodowych panujących w Betlejem w grudniu? Oczywiście, że nie. Jak widać, wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa dowodzą, że nie mogło się to stać w grudniu. *

Pismo Święte nie precyzuje, kiedy Jezus przyszedł na świat, mówi natomiast dokładnie, kiedy umarł. Przywodzi to na myśl słowa króla Salomona: „Lepsze jest imię niż wyborny olejek, a dzień śmierci niż dzień narodzin” (Kaznodziei 7:1). Nic więc dziwnego, że w Biblii szczegółowo opisano służbę i śmierć Jezusa, a tak niewiele powiedziano o czasie jego narodzin.

Gdy urodził się Jezus, pasterze nocowali ze stadami na dworze

^ ak. 6 Więcej informacji można znaleźć w książce Prowadzenie rozmów na podstawie Pism na stronach od 358 do 361 (wydawnictwo Świadków Jehowy).