Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ TRZECI

Jakie zamierzenie co do ziemi ma Bóg?

Jakie zamierzenie co do ziemi ma Bóg?
  • Jakie jest zamierzenie Boże wobec ludzkości?

  • Jak doszło do buntu przeciw Bogu?

  • Jak będzie się żyło na ziemi w przyszłości?

1. Jakie zamierzenie ma Bóg co do ziemi?

BÓG ma naprawdę wspaniałe zamierzenie co do ziemi. Pragnie, aby żyli na niej sami szczęśliwi i zdrowi ludzie. W Biblii opisano, jak „zasadził ogród w Edenie” i sprawił, że wyrosło tam „wszelkie drzewo ponętne dla wzroku i dobre, by mieć z niego pokarm”. Gdy stworzył pierwszego mężczyznę i pierwszą kobietę, Adama i Ewę, umieścił ich w tym cudownym domu, po czym rzekł: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją” (Rodzaju 1:28; 2:8, 9, 15). Bóg więc chciał, żeby ludzie mieli dzieci, żeby zamienili całą ziemię w piękny ogród i żeby dbali o zwierzęta.

2. (a) Skąd wiemy, że Bóg urzeczywistni swe pierwotne zamierzenie co do ziemi? (b) Jacy ludzie według Biblii mają żyć wiecznie?

2 Czy twoim zdaniem kiedyś dojdzie do tego, że ludzie będą żyli w ziemskim raju, jak to pierwotnie zamierzył Bóg? On sam oznajmił: „Ja to powiedziałem, (...) ja też to uczynię” (Izajasza 46:9-11; 55:11). Rzeczywiście, jeśli On coś postanowił, na pewno to zrealizuje! W swym Słowie zapewnił, że ‛nie stworzył ziemi po prostu na nic’, ale „ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (Izajasza 45:18). A jacy ludzie zgodnie z Jego wolą mają tutaj żyć? I jak długo? Biblia odpowiada: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29; Objawienie 21:3, 4).

3. Jak wygląda dziś sytuacja na ziemi i jakie nasuwa to pytania?

3 Jak wiemy, obecnie sytuacja wygląda inaczej. Ludzie chorują i umierają, a nawet walczą ze sobą i nawzajem się mordują. Sprawy potoczyły się w złym kierunku. Nie ulega jednak wątpliwości, że Bóg nie chciał, by na ziemi działy się takie rzeczy. Co więc się stało? Dlaczego Bóg nie zrealizował dotąd swego zamierzenia? Nie wyjaśni nam tego żaden podręcznik historii napisany przez człowieka, ponieważ problemy zaczęły się w niebie.

POJAWIA SIĘ WRÓG

4, 5. (a) Kto w rzeczywistości rozmawiał z Ewą za pośrednictwem węża? (b) Jak porządny człowiek może stać się złodziejem?

4 Pierwsza księga biblijna wspomina o pewnym przeciwniku Bożym, który pojawił się w ogrodzie Eden. Przedstawia go jako „węża”, choć oczywiście nie był on zwierzęciem. Ostatnia księga biblijna nazywa go „Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię”. Określa go także mianem „pradawnego węża” (Rodzaju 3:1; Objawienie 12:9). Był to potężny anioł, niewidzialny byt duchowy, który zwrócił się do Ewy za pośrednictwem węża — na podobnej zasadzie jak brzuchomówca, który wywołuje wrażenie, że przemawia lalka znajdująca się w pobliżu. Anioł ten niewątpliwie widział, jak Bóg przygotowywał dla ludzi ziemię (Hioba 38:4, 7).

5 Ale skoro wszystko, co stworzył Jehowa, było doskonałe, to skąd się wziął Szatan Diabeł? Krótko mówiąc, jeden z potężnych duchowych synów Bożych sam uczynił siebie Diabłem. Jak to możliwe? Zdarza się na przykład, że ktoś szanowany i uczciwy zostaje złodziejem. W jaki sposób? Najpierw pozwala, by w jego sercu rozwinęło się złe pragnienie. Jeśli często o nim myśli, coraz trudniej mu nad nim zapanować. Kiedy w końcu ma okazję, od myśli przechodzi do czynu (Jakuba 1:13-15).

6. W jaki sposób potężny duchowy syn Boży stał się Szatanem Diabłem?

6 Tak właśnie było z Szatanem Diabłem. Zapewne słyszał, jak Bóg polecił Adamowi i Ewie mieć dzieci i napełnić nimi ziemię (Rodzaju 1:27, 28). Najwidoczniej pomyślał wtedy: „Wszyscy ci ludzie mogliby zamiast Boga czcić mnie!” Pozwolił, by w jego sercu zagnieździło się złe pragnienie. W końcu przystąpił do działania — zwiódł Ewę, mówiąc o Bogu kłamstwa (Rodzaju 3:1-5). W ten sposób stał się „Diabłem”, to znaczy „oszczercą”, a także „Szatanem”, czyli „przeciwnikiem”.

7. (a) Dlaczego Adam i Ewa umarli? (b) Dlaczego wszyscy potomkowie Adama starzeją się i umierają?

7 Za pomocą kłamstw i podstępu Szatan Diabeł skłonił Adama i Ewę do nieposłuszeństwa wobec Boga (Rodzaju 2:17; 3:6). Dlatego z czasem musieli umrzeć, co było zapowiedzianą przez Boga karą (Rodzaju 3:17-19). Gdy Adam zgrzeszył, stał się niedoskonały, toteż całe jego potomstwo odziedziczyło po nim grzech i niedoskonałość (Rzymian 5:12). Sytuację tę można zilustrować przykładem formy do pieczenia chleba. Jeśli jest wgnieciona, to jak będą wyglądać pieczone w niej bochenki? Każdy będzie miał wgniecenie, czyli skazę. Podobnie każdy człowiek dziedziczy po Adamie „skazę” niedoskonałości. Z tego powodu wszyscy ludzie starzeją się i umierają (Rzymian 3:23).

8, 9. (a) Co w gruncie rzeczy Szatan zarzucił Bogu? (b) Dlaczego Bóg nie zgładził buntowników od razu?

8 Kiedy Szatan namówił Adama i Ewę do grzechu przeciw Jehowie, tak naprawdę stanął na czele buntu — buntu przeciw Bożemu sposobowi sprawowania władzy. Powiedział niejako: „Bóg jest złym Władcą. Okłamuje swych poddanych i zabrania im dobrych rzeczy. Ludzie nie potrzebują, by nimi kierował. Sami potrafią decydować, co jest dla nich dobre, a co złe. A w ogóle będzie im lepiej, jeśli ja zacznę nad nimi panować”. Jak Bóg miał odeprzeć tak obraźliwe oskarżenia? Zdaniem niektórych powinien był po prostu zgładzić buntowników. Ale czy wtedy wykazałby, że zarzuty Szatana są bezpodstawne? Czy udowodniłby, że sprawuje władzę we właściwy sposób?

9 Kierując się doskonałym poczuciem sprawiedliwości, Jehowa nie uśmiercił buntowników od razu. Uznał, że potrzeba czasu, by zadowalająco odpowiedzieć na zarzuty Szatana i pokazać, jakim jest on kłamcą. Postanowił więc, że przez pewien okres pozwoli ludziom sprawować własne rządy, podległe Szatanowi. W 11 rozdziale omówimy szerzej, dlaczego Bóg tak postąpił i dlaczego na rozstrzygnięcie tych kwestii dał aż tyle czasu. Teraz jednak zastanówmy się: Czy Adam i Ewa mieli rację, gdy zaufali Szatanowi, od którego przecież nigdy nie zaznali niczego dobrego? Czy słusznie uwierzyli, że Jehowa — któremu zawdzięczali wszystko — jest okrutnym kłamcą? A komu ty byś uwierzył?

10. Jak w odpowiedzi na zarzuty Szatana możesz pokazać, że stoisz po stronie Jehowy?

10 Z pewnością warto przemyśleć tę sprawę, bo obecnie każdy musi dokonać podobnego wyboru. Ty również możesz dowieść, że stoisz po stronie Jehowy. Możesz uznać Go za swego Władcę i pomóc Mu wykazać, że Szatan jest kłamcą (Psalm 73:28; Przysłów 27:11). Niestety, spośród miliardów ludzi tylko nieliczni tak postąpili. W związku z tym rozważmy kolejne istotne pytanie: Czy Biblia naprawdę uczy, że tym światem rządzi Szatan?

KTO RZĄDZI TYM ŚWIATEM?

Czy Szatan mógłby zaproponować Jezusowi wszystkie królestwa świata, gdyby do niego nie należały?

11, 12. (a) Jak podczas kuszenia Jezusa stało się jasne, że władcą tego świata jest Szatan? (b) Co jeszcze dowodzi, że dzisiejszy świat podlega władzy Diabła?

11 Jezus nigdy nie wątpił, że władcą tego świata jest Szatan. Pewnego razu Diabeł w jakiś niezwykły sposób pokazał mu „wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę”. Potem obiecał: „Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć” (Mateusza 4:8, 9; Łukasza 4:5, 6). Pomyśl: Czy ta propozycja byłaby dla Jezusa autentyczną pokusą, gdyby Szatan nie panował nad tymi królestwami? Jezus nie zaprzeczył, że rządy światowe należą do Szatana, a z pewnością by to zrobił, gdyby nie podlegały jego wpływom.

12 Oczywiście to Jehowa jest Bogiem Wszechmocnym, który stworzył cudowny wszechświat (Objawienie 4:11). Jednak ani Jehowy Boga, ani Jezusa Chrystusa nigdzie w Biblii nie nazwano władcą obecnego świata. Przeciwnie, kiedy Jezus wspominał o „władcy tego świata”, wyraźnie miał na myśli Szatana (Jana 12:31; 14:30; 16:11). Co więcej, w Biblii określono Diabła mianem „boga tego systemu rzeczy” (2 Koryntian 4:3, 4). A chrześcijański apostoł Jan napisał, że „cały świat podlega mocy niegodziwca” (1 Jana 5:19).

JAK ZOSTANIE USUNIĘTY ŚWIAT SZATANA

13. Dlaczego potrzebny jest nowy świat?

13 Z każdym rokiem świat staje się coraz bardziej niebezpieczny — pełen jest walczących armii, nieuczciwych polityków, obłudnych duchownych i zatwardziałych przestępców. Jako całość jest nie do naprawienia. Biblia wyjawia, że już wkrótce Bóg zniszczy go w wojnie zwanej Armagedonem. W ten sposób utoruje drogę sprawiedliwemu nowemu światu (Objawienie 16:14-16).

14. Kogo Bóg wybrał na Władcę swego Królestwa i jak to zostało przepowiedziane?

14 Na Władcę swego niebiańskiego Królestwa, czyli rządu, Jehowa Bóg wybrał Jezusa Chrystusa. Już dawno temu w Biblii zapowiedziano: „Narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem (...) Książę Pokoju. Obfitości tej władzy książęcej i pokojowi nie będzie końca” (Izajasza 9:6, 7). W związku z tym rządem Jezus nauczył swych naśladowców się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:10). Z książki tej dowiemy się jeszcze, że niebawem Królestwo Boże usunie wszystkie rządy tego świata i zajmie ich miejsce (Daniela 2:44). Potem zaprowadzi na ziemi raj.

NADCHODZI NOWY ŚWIAT!

15. Czym jest zapowiedziana „nowa ziemia”?

15 Pismo Święte zapewnia nas: „Są jednak nowe niebiosa i nowa ziemia, których oczekujemy zgodnie z jego [Bożą] obietnicą, i w nich ma mieszkać prawość” (2 Piotra 3:13; Izajasza 65:17). W Biblii słowo „ziemia” odnosi się czasem do żyjących na niej ludzi (Rodzaju 11:1). Dlatego „nowa ziemia” to społeczeństwo prawych ludzi, którzy cieszą się uznaniem Boga.

16. Jaki bezcenny dar Bóg zamierza ofiarować osobom cieszącym się Jego uznaniem i co musimy robić, by ten dar uzyskać?

16 Jezus przyrzekł, że w bliskim już nowym świecie osoby podobające się Bogu otrzymają dar „życia wiecznego” (Marka 10:30). Otwórzmy Ewangelię według Jana 3:16 oraz 17:3 i zobaczmy, co w myśl słów Jezusa musimy czynić, by ten dar uzyskać. Przyjrzyjmy się także temu, co Biblia mówi o błogosławieństwach, jakich zaznają ci, którzy okażą się godni życia wiecznego w przyszłym raju na ziemi.

17, 18. Dlaczego możemy być pewni, że mieszkańcy całej ziemi będą się cieszyć pokojem i bezpieczeństwem?

17 Nie będzie więcej wojen, przestępczości, przemocy ani niegodziwości. „Już nie będzie niegodziwca (...). Lecz potulni posiądą ziemię” (Psalm 37:10, 11). Zapanuje pokój, gdyż ‛Bóg sprawi, że wojny ustaną aż po kraniec ziemi’ (Psalm 46:9; Izajasza 2:4). „Rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca” — czyli na zawsze! (Psalm 72:7).

18 Słudzy Jehowy będą czuć się bezpieczni. Dopóki Izraelici z czasów biblijnych słuchali Boga, ‛mieszkali bezpiecznie’ (Kapłańska 25:18, 19). Jakie to będzie cudowne doświadczać podobnego uczucia w przyszłym raju! (Izajasza 32:18; Micheasza 4:4).

19. Skąd wiemy, że w Bożym nowym świecie będzie pod dostatkiem żywności?

19 Skończą się braki żywności. „Mnóstwo zboża będzie na ziemi” — śpiewał psalmista. „Nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16). Jehowa Bóg będzie błogosławił swoim sługom i „ziemia na pewno wyda swój plon” (Psalm 67:6).

20. Dlaczego możemy być przekonani, że cała ziemia zamieni się w raj?

20 Cała ziemia zamieni się w raj. W miejscach niegdyś zrujnowanych przez bezbożnych ludzi pojawią się piękne domy i ogrody (Izajasza 65:21-24; Objawienie 11:18). Z biegiem czasu zostaną zagospodarowane coraz większe obszary, aż w końcu cały nasz glob stanie się równie zachwycający i urodzajny jak ogród Eden. A Bóg na pewno będzie ‛otwierał swą rękę i zaspokajał pragnienie wszystkiego, co żyje’ (Psalm 145:16).

21. Skąd wiadomo, że kiedyś między ludźmi a zwierzętami zapanuje pokój?

21 Między ludźmi a zwierzętami zapanuje pokój. Zwierzęta dzikie i domowe będą paść się razem. Nawet małe dziecko nie będzie musiało się obawiać zwierząt, które teraz są niebezpieczne (Izajasza 11:6-9; 65:25).

22. Co się stanie z chorobami?

22 Znikną choroby. Jezus jako Władca niebiańskiego Królestwa Bożego uzdrowi o wiele więcej ludzi, niż to zrobił podczas swego pobytu na ziemi (Mateusza 9:35; Marka 1:40-42; Jana 5:5-9). „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’” (Izajasza 33:24; 35:5, 6).

23. Dlaczego zmartwychwstanie będzie powodem do ogromnej radości?

23 Nasi bliscy, którzy umarli, powstaną z martwych i będą mieli widoki na życie wieczne. Wszyscy umarli zachowani w pamięci Bożej zostaną wskrzeszeni. „Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15; Jana 5:28, 29).

24. Jakie uczucia budzi w tobie myśl o życiu w raju na ziemi?

24 Jakże zachwycająca przyszłość czeka tych, którzy chcą poznawać i czcić Wspaniałego Stwórcę, Jehowę Boga! Właśnie ten nadchodzący ziemski raj miał na myśli Jezus, gdy obiecał umierającemu obok niego złoczyńcy: „Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:43). Koniecznie zatem musimy dowiedzieć się czegoś więcej o Jezusie Chrystusie, dzięki któremu wszystkie te błogosławieństwa staną się możliwe.