Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY

Jaki wpływ mają na nas stworzenia duchowe?

Jaki wpływ mają na nas stworzenia duchowe?
  • Czy możemy liczyć na pomoc aniołów?

  • Jak oddziałują na ludzi złe duchy?

  • Czy złych duchów trzeba się bać?

1. Dlaczego warto dowiedzieć się czegoś o aniołach?

KIEDY nawiązujemy z kimś bliższą znajomość, zwykle dowiadujemy się też czegoś o jego rodzinie. Tak samo gdy poznajemy Jehowę Boga, lepiej zaznajamiamy się z aniołami, którzy są Jego niebiańską rodziną. Biblia nazywa ich „synami Bożymi” (Hioba 38:7). Jakie jest ich miejsce w zamierzeniu Bożym? Czy odegrali jakąś rolę w historii człowieka? Czy wywierają wpływ na twoje życie? Jeśli tak, to jaki?

2. Skąd się wzięli aniołowie i ilu ich jest?

2 Biblia wspomina o aniołach setki razy. Aby dowiedzieć się o nich czegoś więcej, rozważmy parę takich wzmianek. Skąd w ogóle się wzięli? List do Kolosan 1:16 wyjaśnia: „Za jego [Jezusa Chrystusa] pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi”. Tak więc wszystkie istoty duchowe zwane aniołami stworzył Jehowa Bóg za pośrednictwem swego pierworodnego Syna. A ilu jest aniołów? Z Biblii wynika, że Bóg powołał do istnienia setki milionów tych potężnych stworzeń (Psalm 103:20). *

3. Czego dowiadujemy się o aniołach z Księgi Hioba 38:4-7?

3 Słowo Boże, Biblia, podaje również, że gdy ‛zakładano ziemię, z uznaniem wykrzykiwali wszyscy synowie Boży’ (Hioba 38:4-7). Jak widać, aniołowie zostali stworzeni znacznie wcześniej niż ludzie czy nawet ziemia. Poza tym w myśl tego fragmentu Biblii przeżywają oni różne uczucia, bo powiedziano tam, iż ‛wespół radośnie wołali’. Zwróćmy też uwagę, że „wszyscy synowie Boży” radowali się wespół. A zatem wszyscy tworzyli wtedy zjednoczoną rodzinę służącą Jehowie Bogu.

ANIOŁOWIE WSPIERAJĄ I CHRONIĄ

4. Jak Biblia wskazuje, że wierni aniołowie interesują się życiem ludzi?

4 Odkąd tylko Bóg stworzył pierwszych ludzi, wierne stworzenia duchowe interesowały się rosnącą rodziną ludzką oraz realizacją zamierzenia Bożego (Przysłów 8:30, 31; 1 Piotra 1:11, 12). Niestety, z biegiem czasu widziały, jak większość mieszkańców ziemi przestaje służyć kochającemu Stwórcy. Na pewno były tym zasmucone. Ale gdy chociaż jeden człowiek wraca do Jehowy, „wśród aniołów Bożych powstaje radość” (Łukasza 15:10). Ponieważ aniołowie tak bardzo troszczą się o dobro sług Bożych, nic dziwnego, że to właśnie ich Jehowa wielokrotnie posyłał, by wspierali i bronili Jego wiernych czcicieli na ziemi (Hebrajczyków 1:7, 14). Przeanalizujmy kilka przykładów.

„Mój Bóg posłał swego anioła i zamknął lwom paszczę” (Daniela 6:22)

5. Jakie przykłady pomocy aniołów znajdujemy w Biblii?

5 Zanim Bóg zniszczył zdeprawowane miasta Sodomę i Gomorę, polecił dwom aniołom wyprowadzić stamtąd prawego Lota i jego córki, żeby uniknęli zagłady (Rodzaju 19:15, 16). Setki lat później prorok Daniel został wrzucony do lwiej jamy, ale nie poniósł żadnej szkody, gdyż jak powiedział, „Bóg posłał swego anioła i zamknął lwom paszczę” (Daniela 6:22). W I wieku n.e. pewien anioł uwolnił apostoła Piotra z więzienia (Dzieje 12:6-11). Poza tym aniołowie pokrzepiali Jezusa, kiedy rozpoczynał służbę na ziemi (Marka 1:13). Także krótko przed jego śmiercią ukazał mu się anioł „i go umocnił” (Łukasza 22:43). Z pewnością Jezus odniósł wiele korzyści ze wsparcia otrzymanego w tak ważnych chwilach życia!

6. (a) Jak obecnie aniołowie chronią lud Boży? (b) Na jakie pytania poszukamy teraz odpowiedzi?

6 Obecnie ziemscy słudzy Boga nie mogą zobaczyć aniołów. Chociaż jednak te potężne stworzenia są dla nas niewidzialne, wciąż zapewniają nam ochronę, zwłaszcza przed krzywdą duchową. Biblia mówi: „Anioł Jehowy obozuje wokół tych, którzy się go boją, i ratuje ich” (Psalm 34:7). Dlaczego słowa te powinny ogromnie dodawać nam otuchy? Ponieważ istnieją też groźne stworzenia duchowe, które chcą naszej zguby! Kim one są? Skąd się wzięły? Jak próbują nam zaszkodzić? Aby znaleźć odpowiedzi na te pytania, krótko omówimy coś, co się wydarzyło na początku dziejów ludzkich.

STWORZENIA DUCHOWE, KTÓRE SĄ NASZYMI WROGAMI

7. Ilu ludzi udało się Szatanowi odciągnąć od Boga?

7 Jak już się dowiedzieliśmy z 3 rozdziału tej książki, jeden anioł zapałał żądzą władzy i zbuntował się przeciw Bogu. Później stał się znany jako Szatan Diabeł (Objawienie 12:9). W ciągu szesnastu wieków po zwiedzeniu Ewy zdołał odciągnąć od Boga prawie wszystkich ludzi, z wyjątkiem kilku wiernych osób, takich jak Abel, Henoch i Noe (Hebrajczyków 11:4, 5, 7).

8. (a) Jak niektórzy aniołowie stali się demonami? (b) Co musiały zrobić demony, żeby przeżyć potop w czasach Noego?

8 Za czasów Noego zbuntowali się przeciw Jehowie jeszcze inni aniołowie. Opuścili swe miejsce w niebiańskiej rodzinie Bożej, przybyli na ziemię i przybrali ciała fizyczne. Po co? W Księdze Rodzaju 6:2 czytamy: „Synowie prawdziwego Boga zaczęli zwracać uwagę na córki ludzkie, jako że były piękne; i pojmowali za żony wszystkie, które sobie wybrali”. Ale Jehowa Bóg postanowił położyć kres ich poczynaniom, a tym samym szerzeniu się zepsucia moralnego na ziemi. Zesłał potop, w którym z całej planety zgładził złych ludzi. Ocalił tylko swych wiernych sług (Rodzaju 7:17, 23). Zbuntowani aniołowie — to znaczy demony — musieli wtedy porzucić ziemskie ciała i wrócić do nieba jako istoty duchowe. Stanęli tam po stronie Diabła, który w ten sposób stał się „władcą demonów” (Mateusza 9:34).

9. (a) W jakiej sytuacji znalazły się demony po powrocie do nieba? (b) Jakim poczynaniom demonów chcemy się teraz przyjrzeć?

9 Po powrocie do nieba nieposłuszni aniołowie, podobnie jak ich władca, Szatan, nie byli już uznawani za członków rodziny Bożej (2 Piotra 2:4). Dzisiaj nie mogą przybierać materialnych ciał, ale wciąż wywierają na ludzkość bardzo zły wpływ. Szatan korzysta z ich pomocy, by ‛wprowadzać w błąd całą zamieszkaną ziemię’ (Objawienie 12:9; 1 Jana 5:19). A w jaki sposób demony zwodzą ludzi? Stosują różne metody (2 Koryntian 2:11). Przyjrzyjmy się teraz niektórym z nich.

JAK DEMONY ZWODZĄ

10. Dlaczego okultyzm jest niebezpieczny?

10 Demony zwodzą na przykład za pomocą spirytyzmu lub innych form okultyzmu. Przez takie praktyki ludzie nawiązują kontakt właśnie z demonami — bezpośrednio albo przez medium. Biblia to potępia i ostrzega nas, byśmy trzymali się z dala od wszystkiego, co ma z tym związek (Galatów 5:19-21). Demony posługują się okultyzmem tak jak rybak przynętą. Dostosowuje on rodzaj przynęty do rodzaju ryb. Podobnie niegodziwe duchy używają wielu odmian okultyzmu, by złowić w swą sieć najrozmaitszych ludzi.

11. Jakie formy przybiera wróżbiarstwo i dlaczego powinniśmy się tego wystrzegać?

11 Jedną z przynęt podsuwanych przez demony jest wróżenie. Niektórzy właśnie w taki sposób próbują dowiedzieć się czegoś o przyszłości. Zajmują się astrologią, czytają horoskopy, chodzą do jasnowidzów, korzystają z kart tarota, wróżą też z kuli kryształowej czy z ręki bądź doszukują się tajemnych znaków w snach. Chociaż wielu uważa te rzeczy za zupełnie nieszkodliwe, Biblia wskazuje, że wróżbici współpracują z demonami. Na przykład w Dziejach Apostolskich 16:16-18 wspomniano o pewnej dziewczynie, która uprawiała „sztukę przepowiadania” za sprawą „demona wróżbiarstwa”. Kiedy został z niej wypędzony, straciła swe umiejętności.

Demony zwodzą ludzi różnymi metodami

12. Dlaczego próby kontaktowania się z umarłymi są niebezpieczne?

12 Demony zwodzą ludzi również w ten sposób, że zachęcają do kontaktowania się ze zmarłymi. Niejeden człowiek opłakujący stratę kogoś bliskiego daje się oszukać błędnymi poglądami o umarłych. Czasem za pośrednictwem medium spirytystycznego słyszy głos albo informacje, które zdają się pochodzić od zmarłej osoby. W rezultacie nabiera przekonania, że umarli naprawdę żyją i że nawiązanie z nimi kontaktu pomaga żyjącym znaleźć ukojenie. Jednak taka „pociecha” jest nie tylko fałszywa, ale i niebezpieczna. Dlaczego? Ponieważ w gruncie rzeczy to demony przekazują medium informacje o zmarłym lub naśladują jego głos (1 Samuela 28:3-19). Jak się już dowiedzieliśmy z 6 rozdziału, człowiek w chwili śmierci przestaje istnieć (Psalm 115:17). Tak więc każdy, „kto się wypytuje umarłego”, został zwiedziony przez złe duchy i postępuje wbrew woli Boga (Powtórzonego Prawa 18:10, 11; Izajasza 8:19). Bądźmy czujni, by nie chwycić tej groźnej przynęty używanej przez demony.

13. Co udało się wielu osobom, które kiedyś bały się demonów?

13 Ale Szatan i demony nie tylko zwodzą ludzi. Starają się też wzbudzać w nich przerażenie. Wiedzą, że mają już ‛mało czasu’, dlatego są bardziej bezwzględni niż kiedykolwiek (Objawienie 12:12, 17). Mimo to tysiące osób, które dawniej żyły w nieustannym strachu przed złymi duchami, zdołały się z tego wyzwolić. W jaki sposób? I jak może tego dokonać nawet ktoś, kto uwikłał się w okultyzm?

JAK DAWAĆ ODPÓR ZŁYM DUCHOM

14. Jak wzorem efeskich chrześcijan z I wieku można się uwolnić spod wpływu złych duchów?

14 Biblia mówi nam, jak nie dać do siebie przystępu złym duchom i jak się od nich uwolnić. Rozważmy przykład chrześcijan z I wieku mieszkających w Efezie. Część z nich w przeszłości zajmowała się okultyzmem. Co zrobili, gdy postanowili z nim zerwać? Biblia wyjaśnia: „Niemało tych, którzy uprawiali sztuki magiczne, poznosiło swe księgi i spaliło je wobec wszystkich” (Dzieje 19:19). Niszcząc swe książki na temat magii, ci nowi chrześcijanie dali wzór każdemu, kto chce się wyzwolić spod wpływu złych duchów. Osoba pragnąca służyć Jehowie musi pozbyć się wszystkiego, co ma związek z rozmaitymi formami okultyzmu. Może chodzić o książki, czasopisma, filmy, plakaty i utwory muzyczne, które zachęcają do takich praktyk i przedstawiają je jako coś atrakcyjnego. Dotyczy to także amuletów czy innych przedmiotów mających rzekomo chronić przed złem (1 Koryntian 10:21).

15. Co jest niezbędne, by stawiać opór złym siłom duchowym?

15 Kilka lat po tym, jak chrześcijanie z Efezu spalili swe magiczne księgi, apostoł Paweł napisał do nich: „Zmagamy się (...) z zastępem niegodziwych duchów” (Efezjan 6:12). A zatem demony nie dawały za wygraną. Wciąż próbowały usidlić tych chrześcijan. Co w takim razie musieli jeszcze zrobić? Paweł zachęcił ich: „Przede wszystkim weźcie wielką tarczę wiary, którą zdołacie zagasić wszystkie płonące pociski niegodziwca”, to znaczy Szatana (Efezjan 6:16). Im silniejsza jest nasza wiara, tym skuteczniej będziemy dawać odpór złym duchom (Mateusza 17:20).

16. Jak możemy wzmacniać wiarę?

16 A jak możemy wzmacniać wiarę? Przez studiowanie Biblii. Wytrzymałość muru w dużym stopniu zależy od wytrzymałości jego fundamentu. Podobnie siła naszej wiary w dużym stopniu zależy od tego, jak solidną ma ona podstawę. A podstawą naszej wiary jest dokładna wiedza ze Słowa Bożego, Biblii. Jeśli będziemy czytać i studiować ją codziennie, ugruntujemy się w wierze. Taka wiara, niczym mocny mur, będzie nas chronić przed wpływem złych duchów (1 Jana 5:5).

17. Co jeszcze jest niezbędne, by dawać odpór złym duchom?

17 Ale co jeszcze musieli czynić chrześcijanie z Efezu? W tym mieście, znanym z demonizmu, potrzebowali szczególnej ochrony. Dlatego Paweł napisał do nich: ‛W każdej formie modlitwy i błagania módlcie się w duchu przy każdej sposobności’ (Efezjan 6:18). My także żyjemy w świecie przesiąkniętym demonizmem. Jeżeli więc chcemy dawać odpór złym duchom, koniecznie musimy żarliwie prosić Jehowę o ochronę. Oczywiście powinniśmy wymieniać w modlitwach Jego imię (Przysłów 18:10). Stale prośmy Boga, by ‛wyzwolił nas od niegodziwca’, Szatana Diabła (Mateusza 6:13). A Jehowa na pewno wysłucha takich błagań (Psalm 145:19).

18, 19. (a) Kiedy będziemy pewni zwycięstwa w walce ze złymi duchami? (b) Jaką sprawą zajmiemy się w następnym rozdziale?

18 Diabeł i demony to groźni przeciwnicy, ale jeśli się im przeciwstawiamy i trzymamy się blisko Boga, wykonując Jego wolę, nie musimy się ich obawiać (Jakuba 4:7, 8). Moc niegodziwych duchów jest ograniczona. W czasach Noego dosięgła je kara, a w przyszłości czeka je ostateczny sąd (Judy 6). Pamiętajmy też, że strzegą nas potężni aniołowie Jehowy (2 Królów 6:15-17). Naprawdę zależy im, żebyśmy nie ulegli złym duchom. Można powiedzieć, że nas dopingują. Utrzymujmy więc bliską więź z Jehową i Jego rodziną, złożoną z wiernych stworzeń duchowych. Wystrzegajmy się również wszelkich form okultyzmu i zawsze stosujmy się do rad ze Słowa Bożego (1 Piotra 5:6, 7; 2 Piotra 2:9). Wówczas będziemy pewni, że w walce ze złymi duchami odniesiemy zwycięstwo.

19 Ale dlaczego Bóg w ogóle pozwala istnieć niegodziwym duchom oraz złu, które przysparza ludziom tylu cierpień? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w następnym rozdziale.

^ ak. 2 O prawych aniołach Księga Objawienia 5:11 mówi: „Liczba ich była miriady miriadów”, co oznacza „dziesięć tysięcy dziesiątek tysięcy” (Daniela 7:10). A zatem Biblia rzeczywiście wskazuje, że stworzonych zostało setki milionów aniołów.