Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ PIĄTY

Ofiara okupu — najwspanialszy dar Boży

Ofiara okupu — najwspanialszy dar Boży
  • Co to jest ofiara okupu?

  • Jak ten okup został dostarczony?

  • Co może oznaczać dla każdego z nas?

  • Jak okazywać wdzięczność za ten dar?

1, 2. (a) Kiedy prezent ma dla nas dużą wartość? (b) Dlaczego można powiedzieć, że najcenniejszym ze wszystkich darów jest okup?

JAKI najcenniejszy prezent dostałeś w życiu? Wcale nie musiał być kosztowny, bo nie od tego zależy rzeczywista wartość upominku. Jeśli cię uszczęśliwił albo zaspokoił twoją ważną potrzebę, był dla ciebie bardzo cenny.

2 Jednak pewien dar góruje nad wszelkimi prezentami, o jakich moglibyśmy marzyć. Ludzkość otrzymała go od Jehowy. Spośród wielu rzeczy, które od Niego dostaliśmy, najwspanialszym darem jest ofiara okupu złożona przez Jego Syna, Jezusa Chrystusa (Mateusza 20:28). Jak się dowiemy z tego rozdziału, okup jest najcenniejszym darem dlatego, że może nas niezwykle uszczęśliwić, a zarazem zaspokoić nasze najważniejsze potrzeby. To niezrównany dowód miłości Jehowy do ludzi.

CO TO JEST OFIARA OKUPU?

3. Czym jest okup i co musimy sobie uświadomić, by w pełni docenić ten dar?

3 Mówiąc najprościej, ofiara okupu to sposób, w jaki Jehowa postanowił uwolnić ludzkość od grzechu i śmierci (Efezjan 1:7). Aby lepiej pojąć tę naukę biblijną, musimy cofnąć się do wydarzeń w ogrodzie Eden. Nie zrozumiemy, dlaczego okup jest tak drogocenny, dopóki nie uświadomimy sobie, co stracił Adam w chwili grzechu.

4. Jakie życie miał wieść doskonały Adam?

4 Stwarzając Adama, Jehowa ofiarował mu coś niezwykle wartościowego — doskonałe życie. Rozważmy, jakie dobrodziejstwa się z tym wiązały. Adam otrzymał doskonałe ciało i umysł, dzięki czemu mógł uniknąć chorób, starości i śmierci. Łączyła go też z Jehową szczególna więź. Biblia mówi, że był „synem Bożym” (Łukasza 3:38). Cieszył się więc bliską zażyłością z Jehową Bogiem — jak syn z kochającym ojcem. Jehowa rozmawiał z tym ziemskim synem, gdy powierzał mu ciekawą pracę i wyjaśniał, czego od niego oczekuje (Rodzaju 1:28-30; 2:16, 17).

5. Co oznacza wypowiedź, że Adam został stworzony „na obraz Boży”?

5 Adam został stworzony „na obraz Boży” (Rodzaju 1:27). Nie znaczy to, że przypominał Boga z wyglądu. Jak się dowiedzieliśmy z 1 rozdziału tego podręcznika, Jehowa jest niewidzialną istotą duchową (Jana 4:24). Nie ma więc fizycznego ciała. A zatem biblijna wypowiedź, że Adam został ukształtowany „na obraz Boży”, oznacza, iż przejawiał przymioty podobne do Bożych, między innymi miłość, mądrość, sprawiedliwość i moc. Przypominał Ojca pod jeszcze jednym ważnym względem — miał wolną wolę. Nie był robotem, który wykonuje tylko to, do czego został zaprojektowany i zaprogramowany. Przeciwnie, mógł podejmować osobiste decyzje i wybierać między dobrem a złem. Gdyby wybrał posłuszeństwo wobec Boga, żyłby wiecznie w raju na ziemi.

6. Co stracił Adam, gdy zbuntował się przeciw Bogu, i jak to się odbiło na jego potomstwie?

6 Jak widać, gdy Adam zbuntował się przeciw Bogu i został skazany na śmierć, zapłacił niezwykle wysoką cenę. Wskutek grzechu utracił doskonałe życie ludzkie z wszelkimi jego dobrodziejstwami (Rodzaju 3:17-19). Co gorsza, wyrządził tę krzywdę nie tylko sobie, ale też swojemu przyszłemu potomstwu. Słowo Boże mówi: „Przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzymian 5:12). Rzeczywiście, wszyscy odziedziczyliśmy po Adamie grzech. Według Biblii nasz praojciec niejako sprzedał siebie i całe swe potomstwo w niewolę grzechu i śmierci (Rzymian 7:14). Dla niego i dla Ewy nie ma już żadnej nadziei, gdyż rozmyślnie sprzeciwili się Bogu. Ale co z ich dziećmi, a więc także z nami?

7, 8. Jakie są dwa podstawowe znaczenia słowa „okup”?

7 Jehowa postanowił ocalić ludzkość za pomocą okupu. A jaki w ogóle sens kryje się w tym słowie? W zasadzie chodzi o dwie sprawy. Po pierwsze, okup to cena za wykupienie kogoś lub czegoś — chociażby za uwolnienie osoby porwanej. Po drugie, okup w znaczeniu biblijnym to suma, która stanowi równowartość czegoś. Może to być wyrównanie strat albo krzywd — na przykład rekompensata za zniszczenie czy zgubienie cudzej własności.

8 Ale w jaki sposób można wyrównać gigantyczną stratę, którą ponieśliśmy wszyscy z winy Adama, i jak uwolnić ludzkość od grzechu i śmierci? Omówmy teraz, jak Jehowa zatroszczył się o dostarczenie takiego okupu i co to może oznaczać dla każdego z nas.

JAK JEHOWA DOSTARCZYŁ OKUP

9. Jaki okup był potrzebny?

9 Ponieważ zaprzepaszczono doskonałe życie ludzkie, okupem nie mogło być życie niedoskonałego człowieka (Psalm 49:7, 8). Potrzebny był okup stanowiący równowartość tego, co utracono. Harmonizuje to z biblijną zasadą doskonałej sprawiedliwości: „Dusza będzie za duszę” (Powtórzonego Prawa 19:21). A co stanowiło równowartość doskonałej ludzkiej duszy, czyli życia, które utracił Adam? „Odpowiednim okupem” mogło być jedynie inne doskonałe życie ludzkie (1 Tymoteusza 2:6).

10. Jak Jehowa dostarczył okup?

10 Jak Jehowa dostarczył taki okup? Wysłał na ziemię jednego ze swych doskonałych synów duchowych, i to nie któregokolwiek z nich, lecz najdroższego, jednorodzonego (1 Jana 4:9, 10). Wybrany Syn bez wahania opuścił niebiański dom (Filipian 2:7). W poprzednim rozdziale tego podręcznika wspomniano, że Jehowa w cudowny sposób przeniósł jego życie do łona Marii. Jezus został poczęty za sprawą ducha świętego, toteż urodził się jako człowiek doskonały i nie podlegał karze za grzech (Łukasza 1:35).

Jehowa dał za nas na okup jednorodzonego Syna

11. Jak jeden człowiek mógł złożyć okup za miliardy ludzi?

11 Ale jak jeden człowiek mógł złożyć okup za wielu — za miliardy ludzi? A jak miliardy ludzi stało się grzesznikami? Pamiętamy, że Adam przez grzech utracił drogocenny dar, którym było doskonałe życie ludzkie. Nie mógł zatem przekazać go swym potomkom. Mógł im przekazać tylko grzech i śmierć. Jezus, nazwany w Biblii „ostatnim Adamem”, dysponował doskonałym życiem ludzkim i nigdy nie zgrzeszył (1 Koryntian 15:45). Można powiedzieć, że zajął miejsce Adama, by nas ocalić. Ponieważ dochował Bogu całkowitego posłuszeństwa i złożył swe ludzkie życie na ofiarę, więc zapłacił za grzech Adama, a jego potomstwu dał nadzieję na przyszłość (Rzymian 5:19; 1 Koryntian 15:21, 22).

12. Co Jezus udowodnił swymi cierpieniami?

12 W Biblii szczegółowo opisano cierpienia Jezusa przed śmiercią. Był bestialsko biczowany, a potem przybity do pala, na którym skonał w męczarniach (Jana 19:1, 16-18, 30; „Materiał dodatkowy: Dlaczego prawdziwi chrześcijanie nie otaczają czcią krzyża”). Dlaczego musiał aż tyle znieść? Otóż Szatan twierdził, że w trudnej sytuacji żaden człowiek służący Jehowie nie dochowa Mu wierności (więcej o tym oskarżeniu dowiemy się z dalszej części tego podręcznika). Jezus pomimo okropnych cierpień wytrwał w wierności i tym samym udzielił najdobitniejszej odpowiedzi na zarzuty Szatana. Udowodnił, że bez względu na poczynania Diabła doskonały człowiek mający wolną wolę może zachować niezłomną lojalność wobec Boga. Wierność ukochanego Syna musiała sprawić Jehowie niezwykłą radość! (Przysłów 27:11).

13. Jak został zapłacony okup?

13 Jak ostatecznie doszło do zapłacenia okupu? Bóg pozwolił, by w 14 dniu żydowskiego miesiąca Nisan 33 roku n.e. uśmiercono Jego doskonałego, bezgrzesznego Syna. W ten sposób Jezus złożył swe doskonałe ludzkie życie na ofiarę — „raz na zawsze” (Hebrajczyków 10:10). Trzeciego dnia po śmierci został wskrzeszony przez Jehowę do życia duchowego. W niebie przedstawił Bogu wartość swej ofiary mającej stanowić okup za potomstwo Adama (Hebrajczyków 9:24). Jehowa uznał, że jest to odpowiedni okup, pozwalający uwolnić ludzkość z pęt grzechu i śmierci (Rzymian 3:23, 24).

CO OKUP MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE

14, 15. Co musimy robić, by uzyskać „przebaczenie naszych grzechów”?

14 Chociaż jesteśmy grzeszni, dzięki okupowi możemy rozkoszować się niezwykłymi błogosławieństwami. Przyjrzyjmy się kilku korzyściom, jakie już teraz zapewnia i jakie jeszcze zapewni ten najwspanialszy dar Boży.

15 Przebaczenie grzechów. Z powodu odziedziczonej niedoskonałości jesteśmy zmuszeni toczyć prawdziwą walkę, by postępować właściwie. Każdy z nas grzeszy — słowem bądź czynem. Jednak dzięki ofierze Jezusa możemy uzyskać „przebaczenie naszych grzechów” (Kolosan 1:13, 14). Aby tak się stało, musimy szczerze ich żałować. Musimy też pokornie prosić Jehowę, by nam je przebaczył na podstawie naszej wiary w ofiarę Jego Syna (1 Jana 1:8, 9).

16. Dzięki czemu możemy z czystym sumieniem oddawać cześć Bogu i jaką wartość ma takie sumienie?

16 Czyste sumienie przed Bogiem. Człowiek mający obciążone sumienie łatwo poddaje się zwątpieniu i traci dla siebie szacunek. Tymczasem Jehowa życzliwie sprawia, że mimo naszej niedoskonałości możemy oddawać Mu cześć z czystym sumieniem. Dzięki okupowi udziela nam przebaczenia (Hebrajczyków 9:13, 14). W rezultacie możemy swobodnie zwracać się do Jehowy w modlitwach (Hebrajczyków 4:14-16). Czyste sumienie zapewnia nam spokój ducha, pomaga cieszyć się poczuciem własnej godności i przysparza szczęścia.

17. Jakie błogosławieństwa są dostępne dzięki temu, że Jezus za nas umarł?

17 Nadzieja na życie wieczne w ziemskim raju. „Zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć” — czytamy w Liście do Rzymian 6:23. W dalszej części tego wersetu powiedziano: „Lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana”. W 3 rozdziale tej książki mówiliśmy o dobrodziejstwach bliskiego już ziemskiego raju (Objawienie 21:3, 4). Wszystkie te przyszłe błogosławieństwa, łącznie z życiem wiecznym w doskonałym zdrowiu, są dostępne dlatego, że Jezus za nas umarł. Aby jednak z nich skorzystać, musimy okazywać wdzięczność za dar okupu.

JAK OKAZYWAĆ WDZIĘCZNOŚĆ?

18. Dlaczego powinniśmy być wdzięczni Jehowie za okup?

18 Dlaczego powinniśmy być głęboko wdzięczni Jehowie za okup? Prezent jest dla nas szczególnie cenny, gdy ofiarodawca zdobył się na jakieś wyrzeczenia: zadał sobie wiele trudu, poświęcił czas czy poniósł koszty. Wzrusza nas również prezent będący wyrazem szczerej miłości. Okup to najcenniejszy ze wszystkich darów, bo wymagał od Boga największego poświęcenia. „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna” — czytamy w Ewangelii według Jana 3:16. Okup więc świadczy zarazem o miłości Jehowy do ludzi. Jest także dowodem miłości Jezusa, który przecież chętnie oddał za nas życie (Jana 15:13). Zatem okup daje nam pewność, że Jehowa i Jego Syn kochają każdego z nas indywidualnie (Galatów 2:20).

Jednym ze sposobów okazania wdzięczności za okup jest coraz lepsze poznawanie Jehowy

19, 20. Jak możesz okazać Bogu wdzięczność za dar okupu?

19 A w jaki sposób możesz okazać Jehowie wdzięczność? Przede wszystkim nabywaj wiedzy o tym Wspaniałym Ofiarodawcy (Jana 17:3). Możesz to robić, analizując Biblię za pomocą tego podręcznika. Im lepiej będziesz poznawał Jehowę, tym mocniej Go pokochasz. Pod wpływem tej miłości zapragniesz postępować tak, by Mu się podobać (1 Jana 5:3).

20 Pokaż, że wierzysz w ofiarę okupu złożoną przez Jezusa. O Jezusie powiedziano: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (Jana 3:36). Jak możemy dowieść, że wierzymy w Jezusa? Nie wystarczą tu same słowa. W Liście Jakuba 2:26 czytamy, że „wiara bez uczynków jest martwa”. Tak więc o prawdziwej wierze świadczą uczynki, całe nasze postępowanie. Jednym ze sposobów udowodnienia wiary w Jezusa jest dokładanie wszelkich starań, by go naśladować zarówno w mowie, jak i w czynach (Jana 13:15).

21, 22. (a) Dlaczego powinniśmy być obecni na corocznych obchodach Wieczerzy Pańskiej? (b) Czego dowiemy się z dwóch następnych rozdziałów?

21 Bądź obecny na corocznych obchodach Wieczerzy Pańskiej. Wieczorem 14 Nisan 33 roku Jezus wprowadził wyjątkową uroczystość, która w Biblii została nazwana „wieczerzą Pańską” (1 Koryntian 11:20; Mateusza 26:26-28). Znana jest także jako Pamiątka śmierci Chrystusa. Jezus ustanowił ją po to, by przypominała apostołom i wszystkim późniejszym prawdziwym chrześcijanom, że umarł jako doskonały człowiek, oddając swą duszę, czyli życie, na okup. W związku z tym świętem polecił: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łukasza 22:19). Obchody Pamiątki przypominają również o wielkiej miłości, jaką Jehowa i Jezus okazali nam poprzez okup. Swą obecnością na tej dorocznej uroczystości z pewnością dowodzimy, że jesteśmy za niego wdzięczni. *

22 Dostarczony przez Jehowę okup to naprawdę bezcenny dar (2 Koryntian 9:14, 15). Skorzystają z niego nawet ci, którzy już nie żyją. Z 6 i 7 rozdziału dowiemy się, jak do tego dojdzie.

^ ak. 21 Więcej informacji na temat znaczenia Wieczerzy Pańskiej można znaleźć w „Materiale dodatkowym: Wieczerza Pańska — uroczystość, która przysparza chwały Bogu”.