Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Czym jest „Babilon Wielki”?

Czym jest „Babilon Wielki”?

KSIĘGA OBJAWIENIA zawiera sporo wyrażeń, których nie należy rozumieć dosłownie (Objawienie 1:1). Wspomina na przykład o nierządnicy mającej wypisane na czole imię „Babilon Wielki”. Powiedziano o niej, że siedzi nad „rzeszami i narodami” (Objawienie 17:1, 5, 15). Ponieważ nie mogłaby tego zrobić rzeczywista kobieta, w grę musi wchodzić postać symboliczna. Co ona wyobraża?

W Księdze Objawienia 17:18 tę samą symboliczną kobietę przedstawiono jako „wielką metropolię mającą królestwo nad królami ziemi”. Określenie jej mianem „metropolii”, czyli dużego i ważnego miasta, wskazuje, że chodzi o jakąś zorganizowaną grupę ludzi. A skoro ta „wielka metropolia” sprawuje władzę nad „królami ziemi”, musi to być wpływowa organizacja o zasięgu międzynarodowym. Można ją więc nazwać ogólnoświatowym imperium. Wiadomo też, że jest to imperium religijne. Wniosek ten pozwalają wysnuć pewne fragmenty Księgi Objawienia, które teraz przeanalizujemy.

Imperium może mieć charakter polityczny, handlowy lub religijny. Ale kobieta o imieniu Babilon Wielki nie wyobraża imperium politycznego, bo w Słowie Bożym czytamy, że ‛dopuszczała się rozpusty’ z „królami ziemi”, reprezentującymi świat polityki. Zawierała z nimi sojusze i właśnie dlatego została nazwana „wielką nierządnicą” (Objawienie 17:1, 2; Jakuba 4:4).

Babilon Wielki nie może być też imperium handlowym, bo gdy ulegnie zagładzie, „kupcy ziemscy” — przedstawiający świat handlu — pogrążą się w rozpaczy i tak samo jak królowie, będą przyglądać się temu „z dala” (Objawienie 18:3, 9, 10, 15-17). Wszystko to nasuwa logiczny wniosek, że Babilon Wielki nie jest imperium politycznym ani handlowym, lecz religijnym.

Dodatkowe potwierdzenie stanowi informacja, że Babilon Wielki zwodzi wszystkie narody przez „praktyki spirytystyczne” (Objawienie 18:23). Ponieważ wszelkie formy spirytyzmu mają związek z religią, Babilon Wielki musi być organizacją religijną. A skoro źródłem spirytyzmu są demony, nic dziwnego, iż Biblia nazywa Babilon Wielki „miejscem mieszkania demonów” (Objawienie 18:2; Powtórzonego Prawa 18:10-12). O imperium tym powiedziano również, że bezwzględnie przeciwstawia się religii prawdziwej, uciskając „proroków i świętych” (Objawienie 18:24). Tak bardzo nienawidzi religii prawdziwej, że zaciekle prześladuje, a nawet morduje „świadków Jezusa” (Objawienie 17:6). Zatem kobieta przedstawiona jako Babilon Wielki bez wątpienia wyobraża ogólnoświatowe imperium religii fałszywej, obejmujące wszystkie religie, które sprzeciwiają się Jehowie Bogu.