Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

MATERIAŁ DODATKOWY

Czym jest Szeol i Hades?

Czym jest Szeol i Hades?

W TEKŚCIE Biblii w językach oryginalnych ponad 70 razy występuje hebrajski wyraz szeʼòl oraz jego grecki odpowiednik háides. Słowa te mają związek ze śmiercią i w niektórych przekładach zostały przetłumaczone na „grób”, „piekło” bądź „otchłań”. Ale w wielu dzisiejszych językach nie ma określeń, które by precyzyjnie oddawały myśl oryginału. Dlatego w Przekładzie Nowego Świata użyto wyrazów „Szeol” i „Hades”. Co tak naprawdę one oznaczają? Przyjrzyjmy się im w różnych kontekstach.

Księga Kaznodziei 9:10 mówi: „Nie ma pracy ani snucia planów, ani poznania, ani mądrości w Szeolu — w miejscu, do którego idziesz”. Czy werset ten sugeruje, że Szeol to pojedynczy grób, w którym chowa się umarłego? Nie. Gdy w Biblii jest mowa o jednym, konkretnym grobie, pojawiają się inne wyrazy hebrajskie i greckie — nie szeʼòl czy háides (Rodzaju 23:7-9; Mateusza 28:1). Słowo „Szeol” nie odnosi się też do miejsca pogrzebania większej liczby osób, takiego jak grób rodzinny albo zbiorowa mogiła (Rodzaju 49:30, 31).

Czym zatem jest Szeol lub inaczej Hades? Biblia wskazuje, że to coś więcej niż nawet największy grób zbiorowy. Na przykład w Księdze Izajasza 5:14 czytamy, że Szeol „rozwarł swą bezkresną paszczę”. Chociaż pochłonął już niezliczone rzesze umarłych, wciąż domaga się następnych (Przysłów 30:15, 16). W przeciwieństwie do literalnego grobu, który mieści ograniczoną liczbę osób, ‛Szeol jest nienasycony’ (Przysłów 27:20). Oznacza to, że nigdy się nie zapełnia. Nie ma granic. Nie jest więc literalnym miejscem o określonym położeniu. Jest miejscem symbolicznym, w którym spoczywa większość ludzi — wspólnym grobem ludzkości.

W lepszym zrozumieniu słów „Szeol” i „Hades” pomaga nam także biblijna nauka o zmartwychwstaniu. Jak wskazuje Pismo Święte, słowa te mają związek ze śmiercią, po której możliwe jest powstanie z martwych (Hioba 14:13; Dzieje 2:31; Objawienie 20:13). * Poza tym dowiadujemy się, że w Szeolu (Hadesie) przebywają nie tylko ci, którzy służyli Jehowie, ale też mnóstwo osób, które Mu nie służyły (Rodzaju 37:35; Psalm 55:15). Dlatego Biblia uczy, że „nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15).

^ ak. 6 O tych, którzy nie zostaną wskrzeszeni, powiedziano, że znajdują się „w Gehennie”, a nie w Szeolu czy Hadesie (Mateusza 5:30; 10:28; 23:33). Gehenna — podobnie jak Szeol i Hades — również nie jest miejscem literalnym.