Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan du overvinne negative følelser?

Hvordan kan du overvinne negative følelser?

 Hvordan kan du overvinne negative følelser?

HENDER det at du kjemper med negative følelser? Ja, hvem gjør ikke det! Verden i dag er preget av økonomiske vanskeligheter, utbredt vold og ufattelig urettferdighet. Det er derfor ikke overraskende at svært mange sliter med ekstrem tristhet, overdreven skyldfølelse og en følelse av ikke å være noe verd.

Slike følelser kan være farlige. De kan svekke vår selvfølelse, lamme vår evne til å resonnere og berøve oss gleden. Bibelen sier: «Har du vist deg motløs på trengselens dag? Din kraft vil være begrenset.» (Ordspråkene 24:10) Vi trenger vår kraft, vår energi, for å kunne holde ut i denne vanskelige verden. Derfor er det viktig å holde negative følelser under kontroll. *

Bibelen inneholder svært nyttig veiledning som kan hjelpe en til å overvinne negative følelser. Jehova Gud, som har skapt og opprettholder alt liv, ønsker ikke at du skal gi etter for fortvilelse eller håpløshet. (Salme 36:9) Så la oss se på tre måter hans Ord kan hjelpe oss til å overvinne negative følelser på.

Vær klar over at Gud er interessert i deg

Noen mener at Gud er for opptatt med andre ting til å interessere seg for deres personlige følelser. Er det slik du tenker? Bibelen forsikrer oss faktisk om at vår Skaper bryr seg om våre følelser. Salmisten sa: «Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust ånd, frelser han.» (Salme 34:18) Det er virkelig oppmuntrende å vite at den allmektige Overherre er nær hos oss når vi har det vanskelig!

Gud er ikke kald eller ufølsom. Bibelen sier at «Gud er kjærlighet.» (1. Johannes 4:8) Han elsker mennesker og føler med dem som lider. Da israelittene var slaver i Egypt for omkring 3500 år siden, sa Gud: «Jeg har virkelig sett nøden hos mitt folk, som er i Egypt, og jeg har hørt deres rop på grunn av dem som driver dem til arbeidet; for jeg kjenner godt til de smerter de lider. Og jeg skal nå stige ned for å utfri dem.» – 2. Mosebok 3:7, 8.

Gud kjenner godt til vår følelsesmessige natur. Det er tross alt «han som har dannet oss, og ikke vi selv». (Salme 100:3) Så også når vi føler at våre medmennesker ikke forstår oss, kan vi være sikker på at Gud forstår. Guds Ord sier: «Gud ser ikke som mennesket ser, for mennesket ser det som er synlig for øynene, men Jehova ser hvordan hjertet er.» (1. Samuelsbok 16:7) Ikke engang våre innerste følelser er skjult for Gud.

Jehova er naturligvis også klar over våre feil og mangler. Men vi kan være takknemlig for at vår kjærlige Skaper er villig til å tilgi. Bibelskribenten David ble inspirert til å skrive: «Som en far viser barmhjertighet mot sine sønner, har Jehova vist barmhjertighet mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv.»  (Salme 103:13, 14) Gud ser oss på en måte som vi kanskje ikke ser oss selv. Han ser etter det gode og overser det onde, så sant vi angrer våre synder. – Salme 139:1–3, 23, 24.

Så når vi blir plaget av følelsen av ikke å være noe verd, må vi gå inn for å bekjempe denne følelsen. Vi må minne oss selv om hvordan Gud ser oss. – 1. Johannes 3:20.

Gå inn for å utvikle et nært vennskap med Gud

Hvorfor er det nyttig å se oss selv slik Gud ser oss? Det vil gjøre det enklere å ta det neste skrittet for å overvinne negative følelser – å utvikle et nært vennskap med Gud. Er det mulig?

Som en kjærlig Far er Jehova Gud ivrig etter å hjelpe oss til å utvikle et nært vennskap med ham. Bibelen kommer med denne oppfordringen: «Nærm dere Gud, og han skal nærme seg dere.» (Jakob 4:8) Tenk over denne storslåtte sannhet: Hvor svake og syndige vi enn er, kan vi utvikle et varmt, personlig vennskap med universets Overherre.

Gud har åpenbart seg selv i Bibelen, slik at vi kan bli kjent med ham som person. Ved å lese Bibelen regelmessig kan vi lære om Guds tiltalende egenskaper. * Når vi mediterer over slik kunnskap, føler vi oss nærere knyttet til Jehova. Vi vil enda tydeligere se ham som det han virkelig er – en kjærlig, medfølende Far.

Det å tenke nøye over det vi leser i Bibelen, gir oss enda mer. Vi kommer i et nærere forhold til vår himmelske Far ved å fylle vårt sinn og hjerte med hans tanker og la dem korrigere, trøste og veilede oss. Vi trenger spesielt å gjøre dette når vi sliter med tanker og følelser som gjør oss bekymret og urolig. Salmisten sa det på denne måten: «Er mitt hjerte fullt av urolige tanker, blir din trøst til glede for meg.» (Salme 94:19, NO 1978/85) Guds Ord kan være til stor trøst for oss. Hvis vi ydmykt tar imot hans sannhetsbudskap, oppdager vi kanskje at våre negative følelser gradvis blir erstattet med den trøst og den fred som bare Gud kan gi. På den måten trøster Jehova oss slik en kjærlig far kanskje kan trøste et såret eller oppbrakt barn.

Noe annet som er nødvendig for å bli Guds venn, er å kommunisere med ham regelmessig. Bibelen forsikrer oss om at «uansett hva det er vi ber om i samsvar med [Guds] vilje, så hører han oss». (1. Johannes 5:14) Uansett hva vi måtte frykte eller bekymre oss for, kan vi be til Gud og be om hans hjelp. Hvis vi åpner vårt hjerte for Gud,  vil vi oppnå fred i sinnet. Apostelen Paulus skrev: «La i alle ting deres anmodninger bli gjort kjent for Gud ved bønn og påkallelse sammen med takksigelse; og Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner ved Kristus Jesus.» – Filipperne 4:6, 7.

Når du følger et program for bibellesning, meditasjon og personlig bønn, vil du uten tvil erfare at du knytter et nært bånd til din himmelske Far. Dette båndet er et mektig våpen i kampen mot negative følelser. Hva mer kan være til hjelp?

Konsentrer deg om et sikkert håp for framtiden

Også når vi har det svært vanskelig, kan vi konsentrere oss om gode ting. Hvordan? Gud gir oss et sikkert håp for framtiden. Apostelen Peter skrev om dette fantastiske håpet: «Vi venter i samsvar med [Guds] løfte nye himler og en ny jord, og der skal rettferdighet bo.» (2. Peter 3:13) Hva betyr dette?

Uttrykket «nye himler» sikter faktisk til en regjering – Guds himmelske rike med Jesus Kristus som Konge. Den ’nye jord’ sikter til et nytt jordisk samfunn av mennesker som har Guds godkjennelse. Under de «nye himler» vil det nye samfunn av mennesker være befridd for alt det som forårsaker negative følelser. Bibelen forsikrer oss om hva Gud skal gjøre for trofaste mennesker som lever da: «Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» – Åpenbaringen 21:4.

Du er sikkert enig i at dette er svært oppmuntrende tanker. Det er derfor Bibelen omtaler de framtidsutsikter Gud har lovt sanne kristne, som «det lykkelige håp». (Titus 2:13)  Hvis vi konsentrerer oss om Guds løfter for framtiden – og om grunnene til at disse løftene er pålitelige og sikre – overvinner vi negative tanker. – Filipperne 4:8.

Bibelen sammenligner vårt håp om frelse med en hjelm. (1. Tessaloniker 5:8) I gammel tid ville en soldat aldri våge å kjempe uten hjelm. Han visste at den ville ta av for harde slag og få mang en pil til å bøye av. Akkurat som en hjelm beskytter hodet, vil håpet beskytte sinnet. Å tenke på ting som fyller oss med håp, kan hjelpe oss til å forkaste en negativ, fryktsom og pessimistisk tankegang.

Det er derfor mulig å overvinne negative følelser. Du kan klare det! Tenk over hvordan Gud ser deg, få et nærere forhold til ham og konsentrer deg om ditt håp for framtiden. Da kan du være sikker på at du vil oppleve den dagen da negative følelser vil være borte for bestandig. – Salme 37:29.

[Fotnoter]

^ avsn. 3 De som sliter med langvarig eller dyp depresjon, trenger kanskje å oppsøke en kvalifisert lege. – Matteus 9:12.

^ avsn. 14 Vakttårnet for 1. august 2009 inneholder en praktisk plan for bibellesning.

[Uthevet tekst på side 19]

«Jeg kjenner godt til de smerter de lider.» 2. MOSEBOK 3:7, 8

[Uthevet tekst på side 20]

«Er mitt hjerte fullt av urolige tanker, blir din trøst til glede for meg.» SALME 94:19, NO 1978/85

[Uthevet tekst på side 21]

«Guds fred, som overgår all tanke, skal vokte deres hjerter og deres forstandsevner.» FILIPPERNE 4:7

[Ramme/bilde på side 21]

Trøsterike skriftsteder om Jehova Gud

«Jehova er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på kjærlig godhet og sannhet.» – 2. MOSEBOK 34:6.

«Hans øyne [farer] over hele jorden, for at han skal vise sin styrke til gagn for dem hvis hjerte er helt overfor ham.» – 2. KRØNIKEBOK 16:9.

«Jehova er nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte; og dem som har en knust ånd, frelser han.» – SALME 34:18.

«Du, Jehova, er god og rede til å tilgi.» – SALME 86:5.

«Jehova er god mot alle, og hans barmhjertighet er over alle hans verk.» – SALME 145:9.

«Jeg, Jehova din Gud, griper din høyre hånd; jeg er den som sier til deg: ’Vær ikke redd. Jeg selv vil hjelpe deg.’» – JESAJA 41:13.

«Velsignet være . . . den inderlige barmhjertighets Far og all trøsts Gud.» – 2. KORINTER 1:3.

«Vi skal gi våre hjerter forvissning innfor ham med hensyn til hva våre hjerter enn måtte fordømme oss for, for Gud er større enn våre hjerter og vet alt.» – 1. JOHANNES 3:19, 20.

[Ramme/bilder på side 22]

De klarer å takle negative følelser

«Far er alkoholiker, og han har gjort meg mye vondt. Så lenge jeg kan huske, har jeg slitt med følelsen av ikke å være noe verd. Men da jeg tok imot tilbudet om å studere Bibelen sammen med et av Jehovas vitner, lærte jeg om løftet om evig liv på jorden. Dette håpet har fylt mitt sinn og hjerte med glede. Bibellesning ble en fast del av mitt liv. Jeg har alltid en bibel for hånden. Når jeg blir overmannet av negative følelser, tar jeg den fram og leser trøsterike skriftsteder. Ved å lese om Jehovas tiltalende egenskaper blir jeg forsikret om at jeg er verdifull i hans øyne.» – Kátia, en 33 år gammel kvinne. *

«Jeg var avhengig av alkohol, marihuana, kokain og crack og sniffet lim. Da jeg mistet alt jeg eide, ble jeg tigger. Men etter at jeg tok imot tilbudet om et bibelstudium sammen med Jehovas vitner, forandret jeg mitt liv fullstendig. Jeg fikk et nært forhold til Gud. Jeg må fortsatt kjempe med skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse, men jeg har lært å stole på Guds barmhjertighet og kjærlige godhet. Jeg er sikker på at Gud vil fortsette å gi meg styrke til å overvinne negative følelser. Det at jeg har lært Bibelens sannhet å kjenne, er det beste som har hendt meg.» – Renato, en 37 år gammel mann.

«Helt fra jeg var liten, har jeg sammenlignet meg med min storebror. Jeg følte meg alltid underlegen. Jeg føler meg fortsatt svært usikker og har liten tro på meg selv. Men jeg er fast bestemt på å vinne denne kampen. Jeg har bedt mye til Jehova, og han har hjulpet meg til å overvinne følelsen av utilstrekkelighet. Det er oppmuntrende å vite at Gud virkelig elsker meg og bryr seg om meg!» – Roberta, en 45 år gammel kvinne.

[Fotnote]

^ avsn. 45 Noen av navnene er forandret.