Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bønn – hjelper det?

Bønn – hjelper det?

KAN vi ha noen nytte av å be? Ja, Bibelen viser at de bønnene som trofaste tjenere for Gud ber, virkelig er til hjelp for dem. (Lukas 22:40; Jakob 5:13) Bønn kan gagne oss åndelig, følelsesmessig og til og med fysisk. Hvordan?

La oss si at du har et barn som får en gave. Ville du lære barnet ditt at det er nok å føle takknemlighet? Eller ville du lære det å gi uttrykk for takknemlighet? Når vi setter ord på viktige følelser, fokuserer vi på følelsene, og de blir sterkere. Er det samme tilfellet når det gjelder bønn til Gud? Ja, så absolutt! La oss se på noen eksempler.

Takkebønner. Når vi takker vår Far for de gode tingene vi opplever, fokuserer vi på våre velsignelser. Det kan gjøre oss mer takknemlige og lykkelige – ja mer positive. – Filipperne 4:6.

Eksempel: Jesus gav uttrykk for takknemlighet for at hans Far hørte og besvarte hans bønner. – Johannes 11:41.

Bønner om tilgivelse. Når vi ber til Gud om tilgivelse, vil vi skjerpe vår samvittighet, angre mer oppriktig og forsterke vår bevissthet om syndens alvor. Vi kan også bli kvitt skyldfølelse som tynger oss.

Eksempel: David bad for å gi uttrykk for anger og bedrøvelse. – Salme 51.

Bønner om veiledning og visdom. Det at vi ber Jehova om å veilede oss og gi oss den visdom vi trenger for å kunne treffe gode avgjørelser, kan hjelpe oss til å vise ekte ydmykhet. Det kan minne oss om våre begrensninger og hjelpe oss til å styrke vår tillit til vår himmelske Far. – Ordspråkene 3:5, 6.

Eksempel: Salomo bad ydmykt om veiledning og visdom for å kunne herske over Israel. – 1. Kongebok 3:5–12.

Bønner som følge av fortvilelse. Hvis vi utøser vårt hjerte for Jehova Gud når vi er fortvilet, føler vi oss beroliget, og vi vil sette vår lit til ham i stedet for til oss selv. – Salme 62:8.

Eksempel: Kong Asa bad da han stod overfor en mektig fiende. – 2. Krønikebok 14:11.

Bønner om andres ve og vel. Slike bønner hjelper oss til å bekjempe selviskhet og til å vise større medfølelse og empati.

Eksempel: Jesus bad for sine etterfølgere. – Johannes 17:9–17.

Lovprisningsbønner. Når vi lovpriser Jehova for hans underfulle gjerninger og egenskaper, vokser vår respekt for ham, og vi får større verdsettelse av ham. Slike bønner kan også hjelpe oss til å få et nærere forhold til vår Gud og Far.

Eksempel: David lovpriste Gud inderlig for hans skaperverk. – Salme 8.

Et annet gode ved bønn er «Guds fred, som overgår all tanke». (Filipperne 4:7) Å finne sinnsro i vår problemfylte verden er noe helt spesielt. Det er til og med til gagn for oss rent fysisk. (Ordspråkene 14:30) Men er det utelukkende et resultat av våre egne anstrengelser? Eller er det noe enda viktigere inne i bildet?

Bønn er til hjelp for oss både fysisk, følelsesmessig og – framfor alt – åndelig