Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Bønn – vil Gud bønnhøre oss?

Bønn – vil Gud bønnhøre oss?

DETTE er et spørsmål som interesserer mange. Bibelen viser at Jehova hører bønner som blir bedt i dag. Hvorvidt han skal høre våre bønner eller ikke, er stort sett opp til oss.

Jesus fordømte religiøse ledere på hans tid som bad på en hyklersk måte – de var bare opptatt av å virke fromme. Han sa at slike mennesker ville få ’sin lønn fullt ut’ i den forstand at de bare ville få det de ønsket mest, menneskers oppmerksomhet, men ikke det de virkelig trengte – å bli bønnhørt av Gud. (Matteus 6:5) I dag er det også mange som ber i samsvar med sin egen vilje og ikke Guds. Fordi de ignorerer de bibelske prinsippene vi har drøftet, blir de ikke hørt av Gud.

Hva så med deg? Vil Gud høre og besvare dine bønner? Det avhenger ikke av din nasjonalitet, etniske tilhørighet eller sosiale status. Bibelen forsikrer oss: «Gud [er] ikke partisk, men i enhver nasjon er den som frykter ham og øver rettferdighet, antagelig for ham.» (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Passer disse ordene på deg? Hvis du «frykter» Gud, har du den største respekt for ham og er redd for å mishage ham. Hvis du «øver rettferdighet», prøver du å gjøre det Gud sier er rett, framfor å gjøre det du selv eller dine medmennesker mener er rett. Ønsker du virkelig at Gud skal høre dine bønner? Bibelen viser hvordan du skal be for å bli bønnhørt. *

Mange skulle nok ønske at Gud ville besvare deres bønner mirakuløst. Men selv i bibelsk tid var det ikke så ofte Gud utførte mirakler. Den bibelske beretning viser at det noen ganger gikk flere hundre år fra ett mirakel til det neste. Dessuten viser Bibelen at miraklene opphørte etter apostlenes tid. (1. Korinter 13:8–10) Betyr så dette at Gud ikke besvarer bønner i dag? Langt ifra! Tenk over noen bønner han besvarer.

Gud gir visdom. Jehova er den virkelige Kilden til all sann visdom. Han gir gavmildt av sin visdom til dem som søker hans veiledning og bestreber seg på å leve i samsvar med den. – Jakob 1:5.

Gud gir rikelig av sin hellige ånd. Den hellige ånd er Guds virksomme kraft. Det finnes ingen sterkere kraft. Den kan hjelpe oss til å utholde prøvelser. Den kan gi oss fred når vi har det vanskelig. Den kan hjelpe oss til å framelske andre vakre og tiltalende egenskaper. (Galaterne 5:22, 23) Jesus forsikret sine etterfølgere om at Gud gir rikelig av denne gaven. – Lukas 11:13.

Gud opplyser dem som oppriktig søker ham. (Apostlenes gjerninger 17:26, 27) Verden over er det mennesker som oppriktig søker sannheten. De ønsker å lære om Gud – om hans navn, om hans hensikt med jorden og menneskene og om hvordan de kan nærme seg ham. (Jakob 4:8) Jehovas vitner treffer ofte slike mennesker og er glad for å kunne vise dem hva Bibelen svarer på spørsmål som dette.

Er det derfor du har tatt imot dette bladet? Søker du Gud? Kanskje dette er den måten han besvarer din bønn på.

^ avsn. 5 Flere opplysninger om hvordan man kan be og bli bønnhørt, finnes i kapittel 17 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner.